Списки граждан на получение земель под индивидуальное жилищное строительство

Списки граждан на получение земель под индивидуальное жилищное строительство

Списки граждан на получение земель под индивидуальное жилищное строительство.

 

Дата регистрации

 

№ регистрации

ФИО Адрес
1. 27.04.07ж. 529 Култашева Айнура Каралаева 46
2. 23.05.07ж. 637 Турдубаев Самат З.Казакбаева 117
3. 07.06.07ж. 722 Акматов Нурлан Мамбеталиев 51
4. 13.06.07ж. 751 Мукамбетов Алмаз Мамбеталиев 131
5. 13.06.07ж. 752 Ысыралиев Жакшылык Өмүр көчү 5
6. 13.06.07ж. 753 Ысыралиев Рахат Өмүр Көчү 5
7. 13.06.07ж. 761 Сооронбаева Айсулуу Соң-Көл 9/4
8. 13.06.07ж. 763 Байзакова Зинакан Чапаев 101-19
9. 15.06.07ж. 771 Малтаева Зарья Каралаева 1
10. 05.10.07ж. 789

Омуров Улукбек

Мирлан

Панфилова 25

0700066977

11. 20.06.07ж. 791 Наматбекова Н 40л киргиз 164
12. 20.06.07ж. 792 Мамытова Ж. Гагарина 50
13. 22.06.07ж. 805 Кадырбердиева А. Аманбаев  164/40
14. 05.07.07ж. 890 Байганов Урмат Фрунзе 79
15. 11.07.07ж. 907 Төлөева Мээргүл Фрунзе 217/64
16. 24.07.07ж. 1016 Мукамбетов Бакыт Ахунбаев 11
17. 24.07.07ж. 1018 Ажиева Ж.
18. 25.07.07ж. 1019 Тиленбаева Айнагүл Курганная 16
19. 27.07.07ж. 1030 Жамылов Урмат Фрунзе 14/1
20. 27.07.07ж. 1032 Токтакунов Медербек Каралаева 183
21. 02.08.07ж. 1094 Эсенгелдиев Бакыт Солнечная 42
22. 02.08.07ж. 1095 Эсенгелдиев Улукбек Солнечная 42
23. 03.08.07ж. 1096 Жаманкулова К.Ш. Дзержинская  39
24. 09.08.07ж. 1100 Мунайтпасова  Анаркул

Комсомол 221

0702610340

25. 17.08.07ж. 1142 Каскеева Наргиз З.Казакбаева
26. 27.08.07ж. 1190 Эсеналиева А.Э. З.Казакбаева 62
27. 5.09.07ж. 1220 Мамбетисаев Бактыбек Олимпийская 35
28. 13.09.07ж. 1269 Жумамидинов Кубанычбек Крупская 39
29. 03.10.07ж. 1373 Бердиматова Анаркүл Манас 28/5
30. 03.10.07ж. 1375 Алымсеитов Камил Өмүр көчү 40
31. 08.10.07ж. 1391 Абдиев Максат Панфилов 44
32. 09.10.07ж. 1392 Казиева Алмагүл Көк-Ойрок 22
33. 09.10.07ж. 1397 Караев Бердигул Гагарин 50/45
34. 10.10.07ж. 1412 Исмаилова Жылдыз Чкалова 163/1
35. 10.10.07ж. 1414 Байчороева Элмира Озерная 240
36. 10.10.07ж. 1415 Жунушалиев Бакыт Токтосунов 91
37. 10.10.07ж. 1417 Такенбаева Гүлгакы Ысык-Көл 145
38. 11.10.07ж. 1283 Муңайтпасов Мирбек Аманбаев  17
39. 11.10.07ж. 1427 Маматбекова Г.А. Алиев 88
40. 17.10.07ж. 1448 Турганалиев Бакыт Шопоков 10
41. 18.10.07ж. 1469 Сыдыкова Эльвира 40 лет Кирг 147/31
42. 17.10.07ж. 1477 Турганалиев Таалай Шопоков 10
43. 25.10.07ж. 1521 Кубатов Омике Олимпийская 84
44. 30.10.07ж. 1548 Иманов Ырысбек Фрунзе 217/56
45. 01.11.07ж. 1557 Алыбаев  Мелис Весенняя 11
46. 01.11.07ж. 1558 Алыбаев  Улан Весенняя 11
47. 06.11.07ж. 1596 Абакирова Кулумкан Токтосунов 9
48. 06.11.07ж. 1597 Кудайбергенов Мирлан Алиева 84
49. 08.11.07ж. М-4267 Мусаева Айжан Шопоков 10
50. 20.11.07ж. 1706 Абдылканов Сүйүнбек Чатыр-Көл 101
51. 20.11.07ж. 1712 Муканбет кызы Салтанат Тоголок-Молдо 97
52. 20.11.07ж. 1719 Чокоева Назира Чапаева 93
53. 20.11.07ж. 1720 Шаршеналиев Мирбек Интернац. 131
54. 21.11.07ж. 1729 Султанов Абылмажит

Пржевальская 12

0552171636

55. 21.11.07ж. 1731 Султанова Жаркын

Курмашева 69

0771152369

56. 03.12.07ж. 1788 Сулайманов Мадин Гагарин 22
57. 03.12.07ж. 1792 Ниязалиев Азат Чолпон-Ата 49
58. 03.12.07ж. 1793 Осмонова Асель Комсомол 212/84
59. 03.12.07ж. 1799 Мамыров Самат Каралаева 140
60. 05.12.07ж. 1806 Мамытов Максат Алиев 79
61. 10.12.07ж. 1883 Сабыр уулу Азамат Тоголок-Молдо 182
62. 11.12.07ж. 1892 Мамытбаев Мирбек Строительная 59
63. 13.12.07ж. 1911 Джалидинова Назгүл Мамбеталиев 121
64. 14.12.07ж. 1920 Асанова Роза

Мамбеталиева 205

0708428036

65. 24.12.07ж. 2004 Култашев Чынгыз Пионерская 2
66. 25.12.07ж. 2018 Мелис уулу Бакыт Партовая 44
67. 25.12.07ж. 2019 Орозбеков Мирлан З.Комедемьянская 66
68. 27.12.07ж. 2037 Кыязова Махабат Матросова 66
69. 27.12.07ж. 2042 Эгембаев Замирбек Ынтымак  22
70. 27.12.07ж. 2046 Калкабаева Айдай Манас 22/7
71. 09.01.08ж. 02 Аламанов Акыбай Олимпийская 44
72. 10.01.08ж. 20 Сулаев  Алмаз Ала-Тоо 24
73. 11.01.08ж. 28 Калыгулова Анара Въезд  Западный
74. 11.01.08ж. 31 Дөөталиев Кубан Сөң-Көл 9/3
75. 11.01.08ж. 32 Абдылдаева Анархан Комсомл 202/9
76. 12.01.08ж. 38 Айтбаева С. Каралаева 159
77. 12.01.08ж. 39 Абдылдаев Эмил Каралаева 159
78. 15.01.08ж. 47 Кайбылдаев, Акматова Аида Сары-Челек 47
79. 23.01.08ж. 101 Жунушбаева Чолпон Чапаева 50
80. 24.01.08ж. 116 Ниязалиев Азамат Чолпон-Ата 49
81. 25.01.08ж. 124 Төлөбеков Айбек Панфилова 99
82. 29.01.08ж. 143 Жапаров Талант Юбилейний 8
83. 29.01.08ж. 144 Эсен уулу Адилет Озерный 38
84. 29.01.08ж. 145 Байтиков Мирлан Ат-Башинский 36
85. 30.01.08ж. 175 Эсентурова Элнура Чолпон-Ата 204
86. 30.01.08ж. 179 Койчубаев Турат Соң-Көл 30/29
87. 30.01.08ж. 181 Нишанов Жансап Темирязева 27
88. 30.01.08ж. 182 Нурдинова Асел 40 лет Киргизии 193/57
89. 31.01.08ж. 188 Куздөбаев Алмаз Ахунбаева 85
90. 31.01.08ж. 192 Кулмамбетов Мээримбек

Спортивная 9/2

0707273777

91. 31.01.08ж. 193 Ашымова  Назгул

Спортивная 9/1

0708339959

92. 05.02.08ж. 215 Сыдыкова Бактыгүл Сөң-Көл 3/25
93. 05.02.08ж. 12-ЛП Куланкадырова Жыргал Озерная 496/4
94. 01.07.08ж. 234 Сагынбаев Руслан

Чкалова 18

0706100574

95. 05.02.08ж. 237 Сыдыков Жакшылык Курмашев 38
96. 12.02.08ж. 243 Шаршеев Улукбек Абдылдаев 22
97. 12.02.08ж. 244 Шаршеева Нурайым Абдылдаева 22
98. 07.02.08ж. 246 Өкөнбаев Достук З.Казбаева 28
99. 07.02.08ж. 247 Бадахшанова Гулмира Чкалова 201/39
100. 15.02.08ж. 256 Туратбекова Гулзат Крупская 28
101. 07.02.08ж. 257 Урустомова Нарынкул Октярская 30
102. 12.02.08ж. ЛП-18 Абдылдаева Кулай Ысык-Көл 274/64
103. 02.09.08ж. 266 Мамбеталиев  Нурбек Сон-Кол ГОВД
104. 19.02.08ж. 275 Майдеева Нуриза Светлая 83/26
105. 19.02.08ж. 277 Исаева  Гулмира Солнечная 6
106. 19.02.08ж. 279 Иманалиев Толкунбек Тынчтык 14
107. 25.02.08ж. 371 Шаршебаев Руслан Орозбаева 44/17
108. 26.02.08ж. 379 Океева Окен Фрунзе 110
109. 26.02.08ж. 380 Асылбеков Акылбек Фрунзе 110
110. 26.02.08ж. 381 Качикеева Нургул Соң-Көл 20/1
111. 26.02.08ж. 384 Асанов Руслан Гвардеская 29/11
112. 27.02.08ж. 388 Байзакова Аида Соң-Көл 4/18
113. 27.02.08ж. 392 Качкыналиев Бакыт Соң-Көл 1/15
114. 28.02.08ж. 394 Керимова Жамиля Фрунзе 313/1 0777570524
115. 28.02.08ж. 395 Керимов Алмаз Фрунзе 313/1
116. 03.03.08ж. 401 Байсынов Ислам Тянь-Шанский 18
117. 03.03.08ж. 423 Табалдиев Дастан Чкалов 177
118. 04.03.08ж. 444 Касмалиева Жеңишкүл Мамбеталиев 67
119. 04.03.08ж. 446 Токиев Темирлан Джамбул 4
120. 04.03.08ж. 447 Тыпышева Дамира Фрунзе 217/58
121. 04.03.08ж. 448 Иргебаева Айсулуу Фрунзе 217/58
122. 04.03.08ж. 449 Чукуев Бектур Ысык-Көл 320
123. 05.03.08ж. 458 Эсенбаев Бактыбек Озерная 369
124. 12.03.08ж. 506 Бектуров Нурбек

Каралаев 34

0700074766

125. 13.03.08ж. 511 Жангазиева Токтокан Гагарин 48/59
126. 13.03.08ж. 512 Кыдырбаев Таалайбек Соң-Көл 20/9
127. 13.03.08ж. 516 Ниязалиева Гульзат Мамбеталиев 121
128. 17.03.08ж. 519 Каракожоева Асель Ынтымак 42
129. 17.03.08ж. 525 Турапова Мээрим Комсомольская 38
130. 10.03.08ж. 460 Асылалиев Насирет Победа 58
131. 11.03.08ж. 485 Аскербай уулу Улукман Фрунзе 263
132. 11.03.08ж. 486 Аскербаев Кубатбек Фрунзе 263
133. 19.03.08ж. 558 Калдыков Нурлан Соң-Көл 9/11
134. 19.03.08ж. 566 Амантур уулу Нурбек Ынтымак 42
135. 26.03.08ж. 619 Абдрахманова Роза

Соң-Көл 12/19

3-02-50

136. 26.03.08ж. 620 Алмазбек  кызы Сайкал

Ак-Өлөң  21

 

137. 26.03.08ж. 621 Алыбаев Кубанычбек Ак-Өлөң  21
138. 26.03.08ж. 631 Тажиева Салкын Соң-Көл 41/4
139. 28.03.08ж. 649 Мусагожоев Сүйүналы Комсомол 279
140. 28.03.08ж. 650 Дуйшөналиева Салтанат Каменная 3
141. 31.03.08ж. 673 Тукубаев Улан Транспортная 13
142. 04.04.08ж. 684 Эсентурова Жаңыл Ленинградская 53
143. 04.04.08ж. 685 Бактаева Чынаркүл Гагарина 44/37
144. 08.04.08ж. 715 Сыдыкбаева Алтын Валиханова 99
145. 08.04.08ж. 716 Джапарова Лира Алма-Ата 9
146. 08.04.08ж. 717 Биримкулова Чолпон Алма-Ата 12
147. 08.04.08ж. 718 Жапарова Замира Алма-Ата 9
148. 10.04.08ж. 734 Эсентуров Туратбек Чкалов 154
149. 10.04.08ж. 739 Тазабеков Эрлан 40 лет Киргизии 193/75
150. 11.04.08ж. 761 Сыдыков Жөлөк Ысык-Көл 286
151. 12.04.08ж. 770 Молдобаева Чынара 40 лет Кирг 179/46
152. 15.04.08ж. 778 Исраилов Бактыбек Комсомол 158
153. 15.04.08ж. 779 Исраилов Нурбек Комсомол 158
154. 05.10.08ж. 789 Омуров Улукбек

Панфилова 25

0700066977

155. 16.04.08ж. 790 Түлөкабыл  уулу Бактыбек Түлөбердиев 27
156. 18.04.08ж. 810 Мусаев Нурлан Бөкөнбаев 6
157. 21.04.08ж. 814 Табалдиев Кубанычбек

Чкалова 174

5-13-66

158. 22.04.08ж. 852 Абдыкаараева Анара 40 лет Киргизии 149/20
159. 24.04.08ж. 863 Кубатбеков Медер Озерная 222/4
160. 24.04.08ж. 864 Турдубеков Нурбек Жакыпов 16
161. 29.04.08ж. 876 Займуллаев  Нурлан Калдыбаев 58
162. 30.04.08ж. 882 Исаев Бактыбек Исанов 3
163. 30.04.08ж. 886 Ашырахманова Айнура Орозбаева 43/52
164. 02.05.08ж. 890 Рысбек уулу Айбек Чернышевс. 91
165. 03.05.08ж. 899 Абдрахманова Зинат Каралаев 28
166. 07.05.08ж. 924 Өмүрзаков Азамат Светлая 40
167. 07.05.08ж. 925 Идирисова Чынара Светлая 40
168. 07.05.08ж. 927 Калпаков Бактыбек Молодежная 21
169. 12.05.08ж. 936 Талканчиева Үмүткөр Джамбул 5
170. 12.05.08ж. 939 Усөнов Марат Исанов 2
171. 12.05.08ж. 940 Акжолтоев Курманбек Сон-Кол 6 кв 3
172. 14.05.08ж. 951 Мамбетова Нургүл Комсомол 212/29
173. 14.05.08ж. 956 Кошоев Керезбек Мирная 12
174. 14.05.08ж. 959 Сыдыков Данияр Валиханов 113
175. 19.05.08ж. 983 Шамбетов Улан Чапаев 130
176. 20.05.08ж. 1006 Жумаева  Салтанат

Ахунбаев 76

0708224255

177. 20.05.08ж. 1016 Бозчоркоева Жыпаркүл 40 лет Киргизии 137/7
178. 20.05.08ж. 1018 Байжанова Назира Соң-Көл 31/8
179. 20.05.08ж. 1019 Кененбаев Жаныбек Калдыбаев 43
180. 29.05.08ж. 1083 Жумадылов Азамат

Соң-Көл 13/28

0702533555

181. 01.09.09ж. 1264 Эсенгулова Анаркул Ысык-Көл 243
182. 02.06.08ж. 2008 Жамгырчиев Талантбек 40 лет Киргизии 193/69
183. 02.06.08ж. 2012 Бейшекеев Канат Соң-Көл 11/28
184. 02.06.08ж. 2013 Апышева  Гулзат Соң-Көл 11/28
185. 02.06.08ж. 2015 Ниязова Наргиза Интернац. 115
186. 02.06.08ж. 2018 Сыдыкова Мадина Орто-Токой 50
187. 02.06.08ж. 2019 Сыдыков Данияр Орто-Токой 50
188. 02.06.08ж. 2020 Алышбаев Кайрат Почтовая 16
189. 02.06.08ж. 2023 Жийдебаев Болот Озерная 36
190. 02.06.08ж. 2024 Исмадилова Мээрим Соң-Көл 10/24
191. 03.06.08ж. 2030 Мамытов Суйун Светлая
192. 05.06.08ж. 2036 Шурубеков Тимур Олимпийская 198
193. 05.06.08ж. 2037 Чодонова Урматкүл Соң-Көл 30/32
194. 05.06.08ж. 2039 Турдубаева Н. Алиев 143/30
195. 05.06.08ж. 2044 Такырбашева Эльвира 40 лет  Киргизии 171/13
196. 05.06.08ж. 2055 Коноев Бексултан Космодемьянская 99
197. 06.06.08ж. 2061 Төлөбат уулу Асан Чкалов 93
198. 06.06.08ж. 2062 Каскеева Наргиза

Жеңиш 25

0709060486

199. 06.06.08ж. 2064 Жолочиева Мээрим Көк-Ойрок 50
200. 06.06.08ж. 2065 Сагынаева Анара Көк-Ойрок 50
201. 06.06.08ж. 2066 Сагынаев Максатбек Көк-Ойрок 50
202. 06.06.08ж. 2067 Сагынаев Бактыбек Көк-Ойрок 50
203. 10.06.08ж. 2073 Алышбаева Айгүл 40 лет Киргизии 155
204. 10.06.08ж. 2082 Карагулова Токтокан Чкалова 65
205. 11.06.08ж. 2085 Махметкулова Айнура Соң-Көл 11/12
206. 11.06.08ж. 2086 Молдоканов Рустам Соң-Көл 11/14
207. 11.06.08ж. 2087 Кельгенбаев Жанарбек

Ак-Ө лөң 28

 

208. 12.06.08ж. 2092 Бекмамбетова Эльвира Ысык-Көл 272/2/45
209. 13.06.08ж. 2104 Шаршеева Алымкан Жакыпова 72
210. 16.06.08ж. 2134 Каданов Бактыбек Дзержинский 25
211. 17.06.08ж. 2147 Дүйшөналиева Чынара Гагарин 96
212. 17.06.08ж. 2157 Курманбекова Айзада Панфилов 54
213. 25.06.08ж. 2199 Мамбеталиев Нурлан Панфилов 66
214. 25.06.08ж. 2200 Мамбеталиев Эрлан Панфилов 66
215. 25.06.08ж. 2201 Мамбеталиев Эмильбек Панфилов 66
216. 25.06.08ж. 2202 Мамбеталиев Мирбек Панфилов 66
217. 30.06.08ж. 2218 Омурова Райкан Жакыпова 55
218. 30.06.08ж. 2220 Умуралиева Шайым

Южная 19

0704151253

219. 01.07.08ж. 2228 Тюменова Айнур Ысык-Көл 307
220. 01.07.08ж. 2236 Исмаилова Нуржан Пржевальская 22/31
221. 01.07.08ж. 2237 Сагынбаев Руслан Казакбаева 141
222. 01.07.08ж. 2238 Сабырбек уулу Жанатбек 40 лет Киргизии 167/68озерная
223. 03.07.08ж. 2247 Айдаралиева  Нарынкул Султанов 60/31
224. 09.07.08ж. 2273 Каданов Максатбек Дзержинская 25
225. 09.07.08ж. 2274 Токторбаев  Бекмурат

Комсомол 204

2гр инв

0709373443

226. 09.07.08ж. 2276 Бейшеев Жыргалбек Комсомол 278
227. 09.07.08ж. 2283 Атабаев Акылбек Чапаев 103/5
228. 08.07.08ж. 59-ЛП Кыдыргычева Турсун Сары-Булак 46
229. 15.07.08ж. 2308 Бектурганова Жумагүл Садовая 68
230. 16.07.08ж. 2310 Сатыбалдиева Гулназ Өмүр-Көчү 52
231. 16.07.08ж. 2311 Элебесов Бекбол Т-Молдо 77
232. 24.07.08ж. 2371 Субанбаева Бурулкан Чатыр-Көл 55
233. 25.07.08ж. 2374 Бекиров Марат Өмүр-Көчү 8
234. 25.07.08ж. 2375 Жолдошбаев Улан Конституция 136
235. 25.07.08ж. 2377 Сагынбеков Алибек Калдыбаев 139
236. 25.07.08ж. 2378 Сагынбеков Улукбек Калдыбаев 139
237. 05.08.08ж. 2412 Мамбеталиева Эльнура Панфилов 66
238. 05.08.08ж. 4818 Бейшембиев Шыкмамат Молодежная 13
239. 08.08.08ж. 2423 Өмүрбек уулу Айбек Чатыр-Көл 54
240. 08.08.08ж. 2431 Шаршенова Гүлнара С.Лазо 22
241. 08.08.08ж. 2433 Шаршенов Аман С.Лазо 22
242. 18.08.08ж. 2476 Акматбекова Бурулкан Сары-Жаз 1
243. 18.08.08ж. 2478 Султангазиева Айгул Тору-Айгыр 54
244. 18.08.08ж. 2479 Чонураева Назгул Фрунзе 217/89
245. 18.08.08ж. 2484 Дженишова Самара Манас 17
246. 18.08.08ж. 2486 Рыспеков Нурлан Гвардейская 18
247. 18.08.08ж. 2487 Жапарова Сайнапбубу Гвардейская 18
248. 20.08.08ж. 2505 Абдраимов Айбек Сон-Көл 33/46
249. 25.08.08ж. 2534 Сейдинова  Гульмира Шопокова 12
250. 26.08.08 2541 Жортушов Тынычбек Калдыбаева 137
251. 29.08.08ж. 2553 Омуров Марат Т-Молдо 45
252. 02.09.08ж 2560 Мамбеталиев Улан Т-Молдо 45
253. 03.09.08ж. 2565 Шарыпова Акжолтой Чапаева 140
254. 11.09.08ж. 2611 Асакеев Азамат Победа 40
255. 11.09.08ж. 2615 Турдубек уулу Замир 40 Киргизии 75
256. 11.09.08ж. 2617 Сыдыкова Мээрим Курганная 16
257. 12.09.08ж. 2625 Эсеналиев Акылбек Светлая 81
258. 17.09.08ж. 2676 Сакимбаев Бакытбек Алиев 97 0701057576
259. 17.09.08ж. 2685 Аалиев Белек

Интернац. 97

Инв  2гр

260. 18.09.08ж. 2696 Курманбекова Назира С.Лазо 3
261. 19.09.08ж. 2707 Женбекова Рахат

Кызыл-Саз 22

0709010787

2гр инв

262. 03.10.08ж. 2819 Наматбекова Назгул Мирная 14
263. 07.10.08ж. 2836 Шаршеев Нурлан Чкалов 203/17
264. 07.10.08ж. 2837 Майрамова Роза Чкалов 203/17
265. 07.10.08ж. 2838 Шаршеналиев Токтогон Темирязов 43
266. 09.10.08ж. 2847 Абдиев Алмаз Кызыл-Саз 4/14
267. 09.10.08ж. 2848 Касенова А. Чернышевская 59
268. 14.10.08ж. 2898 Сугатчиева Гулзат Ахунбаев 97
269. 15.10.08ж. 2900 Жумагулова Айнакүл Олимпийская 164/2
270. 15.10.08ж. 2904 Насирдинов Жакшылык 40 лет Киргизии 165/41
271. 24.10.08ж. 2956 Барктабасов Жаңыбай Чатыр-Көл 55
272. 24.10.08ж. 2960 Акматов Нурлан С.Лазо 45
273. 03.11.08ж. 2989 Сагыналиева Айсулуу Раимбекова 58
274. 10.11.08ж. 3024 Тагаев Эрнис Ысык-Көл 4
275. 21.11.08ж. 4011 Абдрахманов Ю. Пачтова 39
276. 24.11.08ж. 4028 Косумбаева Роза Ысык-Көл 351/18
277. 05.12.08ж. 4089 Жапаров Калысбек Мамбеталиев 167
278. 05.12.08ж. 4080 Итикеева Ш. Соң-Көл 8/16
279. 05.12.08ж. 4090 Болотов Тойчубек Сары-Жаз 23
280. 05.12.08ж. 4103 Токочбаева Баяна Султанов 24
281. 10.12.08ж. 4118 Оржокеева Салкынбүбү Ысык-Көл 295
282. 10.12.08ж. 4119 Садыков Анарбек Леонов 1
283. 26.12.08ж. 4205 Абылканов Уланбек Матросов 100
284. 29.12.08ж. 4214 Искендерова Эльнура Чкалов
285. 13.01.09ж. 23 Токтосунов Мырзабек Озерная 258
286. 22.01.09ж. 63 Султанова Жыпар Чапаев 103/27
287. 22.01.09ж. 64 Темирбекова  А. Орозбаева 39/23
288. 27.01.09ж. 89 Абдрахманов Б. Почтовая 39
289. 27.01.09ж. 92 Шурубеков Токтобек Орозова 10/4
290. 03.02.09ж. 137 Жумадылова Азамат Каралаев 151
291. 03.02.09ж. 138 Жумадылов Жеңишбек 40 лет Киргизии 164/41
292. 06.02.09ж. 168 Мурзамамбетов М. Космодемьянская 46
293. 13.02.09ж. 190 Ибраев Р. Алиев 145/4
294. 17.02.09ж. 207 Абдразаков Рахат Озерная 280
295. 17.02.09ж. 208 Чокоева Бүбүкан Озерная 280
296. 03.03.09ж. 281 Алымсеитов М. Комсомол 300
297. 03.03.09ж. 2/280 Акматова Нуржан Озерная  420
298. 06.03.09ж. 303 Кулмамбетова Асель Орто-Токой айылы
299. 06.03.09ж. 305 Осмоналиев Азамат Мамбеталиев 116
300. 10.03.09ж. 307 Токтосунов Ч. Комсомол 200/7
301. 12.03.09ж. 316 Касымбаева Г. Турусбеков 50
302. 19.03.09ж. 384 Исаев Кубанычбек Алиев 59
303. 19.03.09ж. 388 Жээнбекова Ж. Садовая 30
304. 20.03.09ж. 399 Касымбеков А. Казакбаева 131
305. 31.03.09ж. 426 Жакыбалиева  Гульмира Соң-Көл 10/17
306. 31.03.09ж. 434 Кебекбаева Т.Д. Чапаев 22/46
307. 31.03.09ж. 447 Эсенгулова Б.К. Чатыр-Көл 126
308. 02.04.09ж. 449 Акимканов Эрлан Строительная 17/5
309. 02.04.09ж. 450 Асаналиева С. Леонова 48
310. 10.04.09ж. 497 Абакирова  Наргиза Чатыр-Көл 131
311. 10.04.09ж. 498 Султанов Жумабек Чатыр-Көл 70
312. 10.04.09ж. 499 Жекшенбек уулу Талгат Чатыр-Көл 70
313. 21.04.09ж. 561 Сабутбаева Астра Гагарин 145/39
314. 22.04.09ж. 566 Исмаилова Индира Орузбаева 42/2
315. 29.04.09ж. 604 Акматов Аскат Матросова 106
316. 29.04.09ж. 605 Кутуев Калыс Токтосунов 144
317. 12.05.09ж. 624 Иманкулов Адилет Ала-Тоо 2
318. 12.05.09ж. 650 Кырбашев Азамат Чатыр-Көл 70
319. 12.05.09ж. 651 Усупов Самат Соң-Көл 31/17
320. 12.05.09ж. 652 Балбаков Рамил Ленинградская 94
321. 14.05.09ж. 659 Осмоналиева Ч. Калинина 27/3
322. 19.05.09ж. 687 Чылпаков Азамат С.Лазо 35
323. 19.05.09ж. 688 Чылпаков Адилет Космодемьянская 202/1
324. 21.05.09ж. 705 Жумаева Н.С. Ысык-Көл 201
325. 29.05.09ж. 759 Бакыбаев Бактияр Өмүр-Көчү 11
326. 29.05.09ж. 760 Муңайтпасов Азамат Орозбаева 41/21
327. 29.05.09ж. 761 Жунушев Алмаз Султанов 62/27
328. 04.06.09ж. 789 Батыкова Людмила Т-Молдо 37/3
329. 08.06.09ж. 818 Өмүралиева Букен Олимпийская 176
330. 08.06.09ж. 819 Өмүралиев Эркин Олимпийская 176
331. 08.06.09ж. 820 Өмүралиев Бакытбек Олимпийская 176
332. 08.06.09ж. 821 Өмүралиев Сыргак Олимпийская 176
333. 10.06.09ж. 843 Калчаев Турат Кызыл-Омпол 58
334. 16.06.09ж. 870 Өмүралиева А. Садовая 56
335. 19.06.09ж. 900 Дүшөналиева Космодемьянская 133
336. 19.06.09ж. 912 Усупкожоев Эрлан Садовая 37
337. 22.06.09ж. 914 Сыдыкова Анара Алиев 64
338. 03.07.09ж. 993 Сыдыкова Чынара Кызыл-Саз 16
339. 24.06.09ж. 941 Шаршекеев Автандил
340. 26.06.09ж. 951 Алиева Г. Валиханов 85
341. 24.06.09ж. 943 Токоев Мирлан
342. 01.07.09ж. 976 Жантемирова т.Ш. Комсомол 85
343. 03.07.09ж. 992 Сактамбеков Азамат Крупская 30
344. 03.07.09ж. 994 Нургазиева Айгуль Каралаева 211
345. 21.07.09ж. 1092 Намазбеков Т. Солнечная 32
346. 21.07.09ж. 1093 Намазбеков М. Солнечная 32
347. 21.07.09ж. 1101 Сыдыкова Айдай Матросова 120
348. 21.07.09ж. 1102 Сыдыков  Ильияз Матросова 120
349. 23.07.09ж. 1110 Жумалиев Улан Чолпон-Ата 57
350. 29.07.09ж. 1119 Калманбетов А.А. Гагарин 137
351. 29.07.09ж. 1134 Искаков Самат Пролетарская 31
352. 29.07.09ж. 1137 Мамбетов У. Транспортная 13
353. 11.08.09ж. 1169 Чотурова Айшаке Южная 10
354. 11.08.09ж. 1170 Искендерова Гүлбара Т-Молдо 37/3
355. 11.08.09ж. 1171 Мамбетов Турсунбек Победа 45
356. 11.08.09ж. 1172 Акматова Ырыскан Турусбекова 42
357. 13.08.09ж. 1181 Дайырбеков Алмаз Д. Ак-Өлөң 22
358. 14.08.09ж. 1200 Акматалиева Кулиса Фрунзе 300
359. 18.08.09ж. 1201 Алаева Айнагүл Приозерная 78
360. 20.08.09ж. 1221 Эсенгулов Анарбек 40 лет Киргизии 171
361. 20.08.09ж. 1223 Үсөнбек уулу Өмүраалы Солнечная 36
362. 25.08.09ж. 1234 Иманалиев Т.А. Скрябина 5
363. 26.08.09ж. 1252 Иманалиева З. Орозбаева 42/3
364. 26.08.09ж. 1252 Кадыркулова А. Матросова 30
365. 26.08.09ж. 1253 Тентиев Т. Каралаев 181
366. 26.08.09ж. 1254 Максүтов Б.М. Олимпийская 150/1
367. 03.09.09ж. 1268 Бажокоева Э. Солнечная 101/3
368. 03.09.09ж. 1269 Исраилов Нурдин Тору-Айгыр 13
369. 03.09.09ж. 1270 Абдраева Ч. Тору-Айгыр 13
370. 04.09.09ж. 1282 Нурдинова Бурулсун Валиханов 24
371. 09.09.09ж. 1283 Исмаилова Ажар Ысык-Көл  318
372. 09.09.09ж. 1294 Элебаев Улан Сары-Булак 46
373. 09.09.09ж. 1302 Макеев Арзыбек Ала-Тоо 5
374. 24.09.09ж. 1389 Асанкадыров  Бакыт Валиханова 10
375. 23.09.09ж. 1390 Кудайбергенова Венера Ысык-Көл 272/25
376. 24.09.09ж. 1396 Абылкасымова А. Ынтымак 15
377. 24.09.09ж. 1397 Айдаракунова Маалимбубу

И-Кульская 351-24

0703707180

378. 08.10.09ж. 1406 Каденов Кубан Панфилов 27
379. 06.10.09ж. 1459 Усенбек кызы Карлыгач Солнечная 36
380. 06.10.09ж. 1461 Кеңешов   Аскат Фрунзе 22
381. 06.10.09ж. 1463

Орозакунова Каныкей

Кызына

Гагарин 44/4

 

Инв

382. 06.10.09ж. 1464 Урмамбетова Кокул Чапаева 147
383. 06.10.09ж. 1465 Сабыр уулу Нурбек Панфилов 18
384. 20.10.09ж. 1565 Кубатов Сардарбек Космодемьянская 20
385. 22.10.09ж. 1574 Койлубаева Зуурабүбү Соң-Көл 29
386. 23.10.09ж. 1575 Төлөмүш уулу Акматбек Соң-Көл 29/1
387. 27.10.09ж. 1578 Абдраева Жаңыл Комсомол 297
388. 29.10.09ж. 1591 Жылтакунов Жумагазы Нарын шоссе 1
389. 02.11.09ж. 1613 Мамытканов Манап Победа 25
390. 05.11.09ж. 1614 Байбосунов Улан 40 лет Киргизии 54
391. 05.11.09ж. 1631 Курманалиева Г. Мирная 8
392. 13.11.09ж. 1679 Токтобек  уулу  Элтай Орозбаева 33/17
393. 13.11.09ж. 1680 Муратжанов Таласбек Орозбаева 39/18
394. 17.11.09ж. 1687 Шаршеналиев Ж. Светлая 48
395. 23.11.09ж. 1701 Жумалиев Айболот 40 лет Киргизии 31
396. 23.11.09ж. 1702 Жумалиев Бактыбек 40 лет  Киргизии 31
397. 23.11.09ж. 1703 Эсенгулова Айгүль

Т-Молдо 56

0708427812

398. 26.11.09ж. 1728 Бекен кызы Нуржан
399. 26.11.09ж. 1729 Бекен уулу Нурлан
400. 30.11.09ж. 1735 Ургазиева Гульзат
401. 30.11.09ж. 1736 Ургазиев Кубан
402. 3.12.09ж. 1765 Тилек кызы  Перизат Соң-Көл 24/5
403. 9.12.09ж. 1791 Ташиев  Б. Соң-Көл 17/15
404. 9.12.09ж. 1792 Агибаева Б. Соң-Көл 17/15
405. 13.01.10ж. 04 Орунтаев Б. Верхная 18
406. 14.01.10ж. 20 Жусупова Нурия Манас 30/30
407. 18.01.10ж. 42 Кыдырбаев Адил Турусбеков 51
408. 22.01.10ж. 64 Акматов Нурдин Озерная 420
409. 26.01.10ж. 85 Эсентуров Маратбек Чкалов 154 А
410. 25.01.10ж. 76 Усенакунов М. Ысык-Көл 279
411. 29.01.10ж. 93 Табылдиев А. Жеңиш 14
412. 01.02.10ж. 120 Таштанова М. Панфилов  76
413. 02.02.10ж. 135 Ашымова Назгүл Озерная 151
414. 03.02.10ж. 146 Деркембаев Д. Тору-Айгыр 20
415. 03.02.10ж. 147 Эркинбаева Ишенбүбү Курмашев 31
416. 08.02.10ж. 161 Иманбекова Майрам Алга 6
417. 10.02.10ж. 178 Исакова Нургул Т Музыкальная школа
418. 12.02.10ж. 193 Кабылбеков Аман Ысык-Көл 274/43
419. 15.02.10ж. 215 Оморов Улук Чкалов 163
420. 16.02.10ж. 217 Билалиев Ж.К. Директор ЦСМ
421. 16.02.10ж. 217 Мусабаева Д.С. Гагарин 50/46
422. 16.02.10ж. 217 Тентиева Садовая 7
423. 16.02.10ж. 217 Рыскулова  Л. Въезд Алиева 8
424. 16.02.10ж. 217 Билалиева В. Сон-Көл 17/10
425. 16.02.10ж. 217 Осмонова Ж. Чапаева 136
426. 16.02.10ж. 217 Мукамбет кызы Гүлзат Соң-Көл 18/22
427. 16.02.10ж. 217 Мажитова К. Султанова 60/20
428. 16.02.10ж. 217 Сыдыева Э. Фрунзе 35
429. 16.02.10ж. 217 Жакшылык кызы Жыргал Гвардейская 31/20
430. 16.02.10ж. 217 Оржокеева Озерная 355
431. 01.03.10ж. 274 Бейшеева Чолпон Турусбекова 15
432. 02.03.10ж. 281 Бекболотов Алтынбек Калинин 35/10
433. 09.03.10ж. 303 Болотов  Талант Султанова 26
434. 09.03.10ж. 298 Абдырахманов Максат Ысык-Көл 272/59
435. 12.03.10ж. 322 Чомоева Тилек Куренкеева 4
436. 15.03.10ж. 332 Мааданова Гулдана Далбаев 31/22
437. 18.03.10ж. 364 Мукашева Тумар Ахунбаев 111
438. 18.03.10ж. 354 Тюлемышева К. Каралаев 163
439. 07.04.10ж. 461 Исакова Шайыркүл 40 лет Киргизии 187/50
440. 16.04.10ж. 473 Эмилбеков Дастан Айылчиев 4
441. 19.04.10ж. 480 Молдобаев Эрлан

Горный 7

ГОВД

0701214168

442. 22.04.10ж. 493 Шаршенова Г. С.Лазо 22
443. 28.04.10ж. 510 Осмонов Мелис Советская 59
444. 29.04.10ж. 524 Чолпонкулова  А.Р. Комсомол 208/3
445. 30.04.10ж. 541 Айдакеев Темирбек Алиев 81
446. 13.05.10ж. 599 Бакиров  Н.А. Гагарин 5/13
447. 18.05.10ж. 627 Кубаева Дарика Мамбеталиев 27
448. 25.05.10ж. 676 Жанатбаева Озерная 173
449. 25.05.10ж. 677 Кубаныч уулу Турат Озерная 328
450. 25.05.10ж. 681 Абылгазиева А. Озерная 177
451. 25.05.10ж. 685 Жумалиев Озерная 284/1
452. 26.05.10ж. 686 Нурбаев Азат Озерная 183/2
453. 26.05.10ж. 687 Нурбаев Урмат Озерная 183/2
454. 10.06.10ж. 797 Тейитов Ж. Фрунзе 110
455. 07.06.10ж. 768 Жанузакова Жамалкан Озерная 286/1
456. 15.06.10ж. 824 Кошоев А. 40 лет Киргизии 161/67
457. 29.06.10ж. 878 Мураталиев З.М. 40 лет Киргиз 202/10
458. 29.06.10ж. 879 Мураталиев А. Казакбаева 44/13
459. 23.06.10ж. 870 Токбаев М.
460. 30.06.10ж. 894 Абдырахимова З. Каралаева 21
461. 30.06.10ж. 793 Асанакунова А. Жантөшов 44
462. 30.06.10ж. 897 Асангазиев Азамат Солнечная 111
463. 30.06.10ж. 898 Чакиев А. Ала-Арча 4
464. 20.07.10ж. 982 Рысалиева Н. Конституция 79
465. 17.07.10ж. 956 Боталиев Нил Фин. Пол.
466. 21.07.10ж. 989 Илипбаева  Шайыркүл Пржевальская 1/1
467. 26.07.10ж. 1026 Сооронбаев У. Курмашев 82
468. 27.07.10ж. 1032 Хан А. Фрунзе 173
469. 27.07.10ж. 1033 Болотбеков К. Комсомол 204/15
470. 11.08.10ж. 1111 Касымов А. Валиханов 99
471. 18.08.10ж. 1141 Султанов Кундузбек Аманбаев 179/30
472. 25.08.10ж. 1183 Мамытканов Асанкан Казакбаев 65
473. 06.09.10ж. 1216 Ажыбаев Кубаныч Озерная 416
474. 08.09.10ж. 1225 Аскарбек уулу Максат Фрунзе 22
475. 08.09.10ж. 1226 Мамытов Талант Комсомол 93
476. 08.09.10ж. 1227 Рыспаева Индира Ысык-Көл 180/1
477. 13.0910ж. 1234 Сыдыева Элмира Победа 4
478. 17.09.10ж. 1265 Муканбетов Нурлан Калинина 21
479. 21.09.10ж. 1301 Түлкүева Шайыркүл Гагарин 44/9
480. 13.10.10ж. 1446 Качкынбаева Калыйпа Озерная 212/1
481. 21.10.10ж. 1492 Омуркулова Тахмина Торговая 3
482. 22.10.10ж. 1497 Айдаралиев  Рысбек Пионерская 65
483. 09.11.10ж. 1566 Аманов Нурбек Валиханов 61
484. 18.11.10ж. 1601 Акматалиев Улан Гагарин 44
485. 18.11.10ж. 1602 Акматалиев Эрлан Гагарин 44
486. 19.11.10ж. 1605 Коккозов О. Пролетарская 13
487. 25.11.10ж. 1625 Бейшеналиева А. Чернышевская 47
488. 25.11.10ж. 1626 Бозова Чолпон Соң-Көл 3/27
489. 25.11.10ж. 1628 Шекенова Г. Валиханова 91
490. 30.11.10ж. 1656 Майрыкова Т. Кызыл-Саз 2/4
491. 16.12.10ж. 1750 Беккулуева Б. Чкалов 163
492. 16.12.10ж. 1751 Асанакунов С. Тянь-Шанская 10
493. 23.10.10ж. 1786 Копеев Улан 40 лет Киргизии 167/70
494. 23.12.10ж. 1787 Мухтарбек  кызы Асель Түлөбердиев 4
495. 30.12.10ж. 1820 Сыдыков Максат Комсомол 19
496. 30.12.10ж. 1821 Малабекова Кымбат Комсомол 19
497. 10.01.11ж. 07 Айдарбеков Руслан Тору-Айгыр 19
498. 11.01.11ж. 16 Калбердиев Б. Комсомол 302
499. 12.01.11ж. 29 Батырканов Ыйманбек
500. 12.01.11ж. 30 Батырканов Мирланбек
501. 14.01.11ж. 37 Рысбеков  Алтынбек Аманбаев 90
502. 24.01.11ж. 76 Абдрахманова Б. 40 лет Киргизии 202/63
503. 25.01.11ж. 90 Бакаева Жаңыл Чкалов 5
504. 26.01.11ж. 95 Касымов Сагындык Пржевальская 1/1
505. 26.01.11ж. 96 Төлөев Бакытбек Конституция 108
506. 27.01.11ж. 103 Садыков Нурбек Ахунбаев 61
507. 27.01.11ж. 104 Садыков Камчыбек Жантошев 46
508. 27.01.11ж. 107 Кетиренов Калысбек Т-Молдо 56
509. 31.01.11ж. 120 Кадыралиев  Алмаз Орозбаева 37/10
510. 31.01.11ж. 125 Бактыгулов Эрлан Алиев 7
511. 31.01.11ж. 130 Козубекова  Элмира,Алина

Каралаев 31

Каза болгон

512. 01.02.11ж. 136 Садыков Мирбек Жантошев 46
513. 02.02.11ж. 140 Мортуков Канат Озерная 38
514. 03.02.11ж. 147 Мукамбетов М. Панфилов 74
515. 03.02.11ж. 148 Абазбеков А. Турусбеков 25
516. 03.02.11ж. 151 Касиева Рыскүл Ленинградская 80/2
517. 07.02.11ж. 168 Иманакунов Нурбек Орто-Токой 36
518. 09.02.11ж. 185 Сабеков Мирбек Октябрская 11
519. 09.02.11ж. 186 Абасов Кубан 40 лет Киргизии 110
520. 15.02.11ж. 212 Наматбекова Нургуль 40 лет Киргиз 164/11
521. 28.02.11ж. 303 Балбаков Эрлан Турусбекова
522. 02.03.11ж. 313 Бозбаев Б. Соң-Көл 33/35
523. 02.03.11ж. 314 Төлөгөнов У. Соң-Көл 33/15
524. 02.03.11ж. 320 Асеков Б. Соң-Көл 32/4
525. 09.03.11ж. 348 Элеманов Айбек Соң-Көл 29/17
526. 09.03.11ж. 351 Моңолбаев Дастан Мамбеталиев 151
527. 09.03.11ж. 352 Секеев Монолбай Мамбеталиев 151
528. 09.03.11ж. 353 Моңолбаева Гулнур Мамбеталиев 151
529. 09.03.11ж. 357 Касымалиев Руслан Турусбеков 7
530. 14.03.11ж. 396 Карабаев Н. Токтосунов 170
531. 22.03.11ж. 460 Сарматова А. 40 лет киргиз  159/79
532. 22.03.11ж. 461 Койлонова Г. Солнечная 82
533. 22.03.11ж. 462 Сарманов Ж. Алиев 143/16
534. 25.03.11ж. 471 Болот кызы Нуржан Рионерская 158
535. 05.04.11ж. 524 Жаиков Үрүстөм

Приозерная 96

Военнослуж

536. 08.04.11ж. 542 Табалдиев  Сагын Алиев 54
537. 08.04.11ж. 546 Камалов Шакен Ысык-Көл 291
538. 08.04.11ж. 551 Белеков Искендер Манас 37
539. 12.04.11ж. 581 Идирисов Рустам Солнечная 79
540. 12.04.11ж. 582 Абышов Эдилбек Аманбаев 16
541. 12.04.11ж. 585 Абдыраманов Кубанычбек Соң-Көл 17/10
542. 12.04.11ж. 586 Абдыраманов М. Соң-Көл 19/12
543. 12.04.11ж. 587 Шүкүрбек уулу Эрмек
544. 13.04.11ж. 594 Асанбекова  Салтанат Пионерская 154/1
545. 13.04.11ж. 600 Султанова А. Пионерская 162/2
546. 13.04.11ж. 603 Курмангалиева Жумакан Мамбеталиев 149
547. 15.04.11ж. 607 Абдылдаев А. Абдылдаев 18
548. 15.04.11ж. 608 Абдылдаева С. Абдылдаев 18
549. 19.04.11ж. 630 Чотонов Азат Панфилов 113
550. 19.04.11ж. 631 Сакманбетов Эрнис Солнечная 83
551. 19.04.11ж. 636 Абдыкеримова Асель Чкалова 165
552. 19.04.11ж. 646 Улакова Нурзат Орозбаева 39/21
553. 19.04.11ж. 647 Ормонова Максат Чапаев 12
554. 29.04.11ж. 708 Каданов Уланбек Султанов 33
555. 29.04.11ж. 709 Усупов Мирлан Ананьева 8
556. 04.05.11ж. 735 Жумагазиева Сатты Космодемьянская 84
557. 04.05.11ж. 736 Мукамбетов Адилет Космодемьянская 84
558. 01.04.11ж. 509 Маркабаев Т. Айылчиев 3
559. 11.05.11ж. 756 Исаева Бегимай Чатыр-Көл 32
560. 16.05.11ж. 783 Борбукова Замира Курмашев 8
561. 16.05.11ж. 784 Желдеңбаева Назира Озерная 206/3
562. 30.05.11ж. 845 Мамырбаева Шайыр Султанов 60/3
563. 31.05.11ж. 851 Маданбеков Кайрат Ысык-Көл 102
564. 31.05.11ж. 852 Сарыпбеков Майрамбек Ысык-Көл 102
565. 31.05.11ж. 853 Сарыпбеков Канат Ысык-Көл 102
566. 02.06.11ж. 875 Ибраева Чынаркүл Шопоков 5
567. 02.06.11ж. 879 Жантаев Ж. Соң-Көл 29/30
568. 25.05.11ж. 828 Абдылдаев  Альберт Ысык-Көл 351/16
569. 25.05.11ж. 829 Абдраева Назира Парковая 12/10
570. 08.06.11ж. 898 Мукамбетов Н.К. Калинин 21
571. 10.06.11ж. 914 Акунсартов Жеңиш Каралаев 6
572. 14.06.11ж. 924 Эсенгулов Ринат Солнечная 95
573. 15.06.11ж. 929 Ашыров Жанатбек С.Лазо 21
574. 22.06.11ж. 956 Карыбеков Максат Светлая 36
575. 30.06.11ж. 982 Джамадилова Жибек Олимпийская 87
576. 04.07.11ж. 998/999 Асанкариева Аниса Каралаев 177
577. 12.07.11ж. 1038 Турсунбаева А. Чапаев 126
578. 12.07.11ж. 1041 Акунов Нурлан Тулекеева Гулайым

Каза болгон

Калмак-Ашуу 19

0703294543

Инв 3гр

579. 19.07.11ж. 1054 Шаршенбеков Айбек Каркыра 8
580. 19.05.11ж. 44-ЛП Мамбетсалиева Мария Манас 30/10
581. 19.05.11ж. 45-ЛП Молдалиев Осмонбек Соң-Көл
582. 19.07.11ж. 1055 Мамбетова Рита Чатыр-Көл 12
583. 01.08.11ж. 1101 Имашев К.К. Олимпийская 156/1
584. 25.08.11ж. 1126 Чокоева Кымбат Тору-Айгыр 5
585. 12.08.11ж. 1160 Султанов Кайбылда Садовая 11
586. 17.08.11 1180 Калчаева Нуржамал Комсомол 119
587. 17.08.11ж. 1181 Калчаева Айзат Комсомол 119
588. 18.08.11ж. 1186 Байбосунов Кайырбек Приозерная 33
589. 19.08.11ж. 1192 Кайназаров Бекжан Въезд Алиева 8
590. 19.08.11ж. 1199

Төлөбеков Нурбек каза болгон

Аялы Байыш кызы Миргул

Панфилова 99

0708019422

591. 19.08.11ж. 1201 Манаева  Нуржан Жантошева 42
592. 22.08.11ж. 1206 Жузбаев Майрамбек Сон-Көл 31/20
593. 25.08.11ж. 1217 Исакова Эрмек Ысык-Көл 168/6
594. 25.08.11ж. 1218 Калчаев Эркинбай Ысык-Көл 181/14
595. 25.08.11ж. 1219 Бараканова Салтанат 0707740575
596. 23.08.11ж. ЛП-72 Орозбекова Сыйна Фрунзе 178
597. 06.09.11ж. ЛП-76

Абдрахманова

Карачач

Сон-Көл 13/28
598. 02.09.11ж. 1137 Борукчиев Бактыбек Сон-Көл 12/18
599. 05.09.11ж. 1144 Мамбетакунов Талант Сон-Көл 33/34
600. 05.09.11ж. 1147 Саадабаев Алмазбек Сон-Көл 30/35
601. 05.09.11ж. 1149 Исакунов М.Ч. Сон-Көл 3/7
602. 05.09.11ж. 1150 Абдуллаев М. Сон-Көл 32/34
603. 07.09.11ж. 1158 Койбериев Айыбек Чатыр-Көл 115
604. 28.09.11ж. 1162 Абакирова Саламат №7 сш мугалим
605. 08.09.11ж. 1271 Миронкино Сергей Горкий 16
606. 12.09.11ж. 1277 Турусбекова Гулнур Сон-Көл 2
607. 13.09.11ж. ЛП-84 Турсунбаева Айгуль Аманбаева 47
608. 14.09.11ж. 1286

Деркенбаев Нурлан

 

Манас 28/3
609. 14.09.11ж. 1288 Джусупов Ж. Строительная 71
610. 14.09.11ж. 1289 Турсуниязов Эркинбек Далбаева 31/22
611. 19.09.11ж. 1301 Тазабекова Айгул Комосомл 220
612. 19.09.11ж. 1309 Джаныбекова Жайнагул Олимпийская 8
613. 20.09.11ж. 1315 Жаналиев Нурлан

Конституционная 49

0700994063

614. 20.09.11ж. 1316 Жаналиев Мирлан Конституционная 49
615. 20.09.11ж. ЛП91 Бообекова Шайлоогул

Бишкек

ул.Октябрская 10/4

Баатыр эне

0771938208

616. 21.09.11ж. 1326 Мусагулова Дамира Сон-Көл 19/20
617. 21.09.11ж. 1327 Деркенбаев Өмүрбек Калинина 35/20
618. 04.10.11ж. 1383 Бекбаева Назгул Ахунбаева 30
619. 04.10.11ж. 1384 Барыктабасов Максат Панфилов 36
620. 26.10.11ж. 1475 Акунова Элнура Аманбаева 161/17
621. 22.11.11ж. 1570 Ырыскулова Гулзат Озерная 212/1
622. 23.11.11ж. 1578 Чынарбекова  Нуржан Алиева 106
623. 29.11.11ж. 1601 Искендерова Гулбара Т-Молдо 37/3
624. 01.12.11ж. 1608 Алыбаева Бубусара Комсомол 177
625. 17.01.12ж. 32 Дюшеев Алтынбек Ахунбаева 60
626. 23.01.12ж. 57 Орозматов Ызат Курмашева 104
627. 26.01.12ж. 66 Кулакунов Азамат Жакыпов 19
628. 30.01.12ж. 81 Абдыжапаров С. Калмак-Ашуу 15
629. 03.02.12ж. 104 Корголдоев Умут Матросова 43
630. 13.02.12ж. 148 Асаналиев Бактыбек Транспортная 19
631. 21.02.12ж. 09-С Секеева Салтанат Нарын шары
632. 15.02.12ж. 170 Раимбеков Джумабек

Чернышевская 89

Инв 2гр

633. 17.02.12ж. 175 Ибраев Эмил Солнечная 78
634. 20.02.12ж. 191 Чоробек кызы Бактыгул Сон-Кол 7/24
635. 21.02.12ж. 198 Жумамудинов Аскарбек Каралаев 173
636. 24.02.12ж. 205 Джумашев Айбек Ыск-Көл 174
637. 27.02.12ж. 216 Джумалиева  Ф. Раимбеков 92
638. 27.02.12ж. 222 Тологонов Болотбек Кулакунова 292
639. 27.02.12ж. 223 Тюлегенов Камчыбек Көк-Ойрок 65
640. 28.02.12ж. 238 Ч.Сопуканов Западная 2/14
641. 28.02.12ж. 240 Ийгиликов М. Бейшенбиев 9/2
642. 28.02.12ж. 241 Кененбаев С. Бейшенбиев 9/7
643. 29.02.12ж. 244 Ашырбаев Каныбек Курмашева 103
644. 01.03.12ж. 263 Чалбаракова З.Ф. Фрунзе 217/16
645. 02.03.12ж. 269 Чечейбаев Жаныбек Чернышевская 108
646. 03.03.12ж. 274 Бейшебаева Гулнара Сон-Көл 3/37
647. 06.03.12ж. 282 Жолдубаев Алмаз Курмашева 105
648. 06.03.12ж. 283 Жакшылыков Нурбек Курмашева 105
649. 09.03.12ж. 287 Тилекманова Лариса Аманбаева 164/6
650. 09.03.12ж. 290 Алымбекова М.А. Кок-Ойрок 52
651. 09.03.12ж. 291 Алымбеков А. Кок-Ойрок 52
652. 19.03.12ж. 320 Суйунбаева Айнагул Ысык-Көл 146
653. 19.03.12ж. 321 Абдылдаева  Гулшат Мамбеталиева 8
654. 26.03.12ж. 347 Курманалиева Ширин Кырчын 11
655. 24.04.12ж. 358 Мамбеталиева Верхняя 25
656. 28.03.12ж. 365 Мендеков Адилет Токтосунов 51
657. 30.03.12ж. 379 Туманов Баатырбек Тору-Айгыр 57
658. 30.03.12ж. 380 Туменова Таалайбек З.Космодем 51
659. 30.03.12ж. 381 Ибрагимов Зарылбек Космодем 51
660. 30.03.12ж. 382 Абдраев сезим Аманбаева 202/48
661. 30.03.12ж. 383 Кулманбетов Мээримбек Спортивная 9/2
662. 30.03.12ж. 384 Нургазиев Мирбек Ынтымак 40
663. 02.04.12ж. 398 Мунайтпасова Аида
664. 02.04.12ж. 399 Орозова Салыйка Солнечная 47
665. 03.04.12ж. 408 Исмаилова Света Аманбаева 182/2
666. 03.04.12ж. 409 Мамбетова Алтын Жакыпова 19
667. 04.04.12ж. 421 Азизбек уулу Бахтияр Космод 51
668. 04.04.12ж. 423 Муканбетов Чынгыз Озерная 60
669. 04.04.12ж. 425 Самтырова К. Панфилова 86
670. 11.04.12ж. 459 Сооронбаев Чынтемир Аманбаева 167/21
671. 12.04.12ж. 474 Калдыбаева Гулзат Кулакунова 1а
672. 16.04.12ж. 493 Болотбеков Чолпонбек Аманбаева 193/65
673. 16.04.12ж. 496 Байтереков А.Т. Сон-Көл 33/65
674. 17.04.12ж. 499 Токоев Эрман
675. 18.04.12ж. 518 Аскарбеков Мелис Мирная 3
676. 18.04.12ж. 519 Молдокулова Нурзат Ысык-Көл 307
677. 18.04.12ж. 520 Тюменова Чынаркул Тору-Айгыр 57
678. 18.04.12ж. 521 Ургазиева Чынаркул Тору-Айгыр 57
679. 18.04.12ж. 522 Тюменова Айнура Ысык-Көл 307
680. 18.04.12ж. 523 Бараканов Эрнис Мирная 3
681. 18.04.12ж. 524 Ибраева Айзада Тору-Айгыр 57
682. 19.04.12ж. 527 Курумшиев Чоробек Курмашева 142
683. 19.04.12ж. 528 Ишенбекова Каныбек Курмашева 35
684. 25.04.12ж. 559 Осоматов Б. Въезд Алиева 80
685. 25.04.12ж. 568 Арыкбаева Уулжан Южная 3
686. 25.04.12ж. 572 Абылаева Шурукүл Сон-Көл 33/28
687. 30.04.12ж. 580 Турсунбаева Айгул Чапаева126
688. 03.05.12ж. 592 Жансеркеева Нази Аманбаева 204/26
689. 03.05.12ж. 593 Мурзагулов Элдияр

И-Кульская 121

50050

0703-509018

690. 10.05.12ж. 594 Бугубаев Тилек Ахунбаева 29
691. 10.05.12ж. 600 Ашырбаев Жаныбек Курмашева 103
692. 10.05.12ж. 605 Шукуралиев А. Сон-Көл 46
693. 14.05.12ж. 629 Норузбаев Чынгыз Олимпийская 80
694. 14.05.12ж. 636 Айтикеев Саламат Чернышевская 47
695. 22.05.12ж. 699 Калчаев Туратбек Кызыл-Омпол 58
696. 18.05.12ж. 673 Кадыров Кылычбек Чапаев 105
697. 18.05.12ж. 674 Кадыров Бактыбек Чапаев 105
698. 18.05.12ж. 676 Кадырова  Кульшан Олимпийская 110
699. 18.05.12ж. 677 Кадырова Шайыр Чапаев 105
700. 18.05.12ж. 678 Кыштообаев Азамат Портовая 24
701. 22.05.12ж. 690 Омурова Н. Сон-Кол 3/21
702. 22.05.12ж. 700 Кыдырбаев Азамат Тору-Айгыр 54
703. 22.05.12ж. 703 Талап кызы Мээрим Комосомл 53
704. 22.05.12ж. 704 Кумарбеков Аман Садовая 8/9
705. 22.05.12ж. 705 Бейшенов Улан Ала-Тоо 11
706. 22.05.12ж. 706 Омурзаков Урмат Космод 44
707. 29.05.12ж. 740 Санжарбек к Айжан Раимбеков 98
708. 29.05.12ж. 741 Мамбеталиева К. Чкалова 169
709. 29.05.12ж. 743 Исаев Нурдин Приозерная 100
710. 29.05.12ж. 745 Турдубеков Уланбек Раимбекова 87
711. 29.05.12ж. 746 Эгембердиев Кеңешбек Т-Молдо 64
712. 29.05.12ж. 747 Канатбеков С. Раимбекова 100
713. 29.05.12ж. 748 Исраилов Б. Кулакунова 158
714. 29.05.12ж. 749 Абдылжаев Казакбай Чкалов 100
715. 29.05.12ж. 750 Селеева Равшан Раимбекова 88
716. 29.05.12ж. 761 Илебаева Жылдыз Чапаева 126
717. 28.05.12ж. 762 Сыдыков Улан Жакыпова 127
718. 30.05.12ж. 764 Тынаев Нурбек Светлая 39
719. 31.05.12ж. 766 Маркабаев Бакыт Аилчиева 4
720. 31.05.12ж 767 Бозов Бакыт Сон-Кол 3/27
721. 31.05.12ж. 768 Сардаев Бактыбек Алиева 104
722. 01.06.12ж. 774 Молдоканов Чынгыз Мамбеталиева 42
723. 01.06.12ж. 775 Асанов Жеңишбек Ысык-Көл 270/16
724. 01.06.12ж. 776 Кадыров Марат Комсомол 38
725. 01.06.12ж. 777 Маркабаев Токтоболот Аилчиева 4
726. 01.06.12ж. 778 Жеңишбек у Күнболот Аилчиева 4
727. 01.06.12ж. 779 Маркабаев Жанболот Аилчиева 4
728. 01.06.12ж. 780 Каданов Урмат Озерная 411
729. 01.06.12ж. 781 Исаев Мирбек Мамбеталиева 42
730. 04.06.12ж. 783 Саякова Рахат Аманбаева 183/13
731. 04.06.12ж. 788 Абдрахманова  Айжан Аманбаева 193/20
732. 04.06.12ж. 789 Сыртбаев Айбек Джамбул 5
733. 04.06.12ж. 790 Абдрахманов Улан Джамбул 5
734. 04.06.12ж. 791 Нарынбаев Амангелди Джамбул 3
735. 04.06.12ж. 796 Сабырбеков Нурлан Ананьева 6/10
736. 04.06.12ж. 807 Амангулов Алтынбек Аманбаева 187/43
737. 06.06.12ж. 817 Буудайчиева Элнура Т-Молдо 202
738. 07.06.12ж. 828 Иманалиев Тынчтык Озерная 197/2
739. 07.06.12ж. 829 Бает уулу Бакыт Тулебердиев 28
740. 07.06.12ж. 832 Исмаилов Эрлан Ахунбаев 89
741. 07.06.12ж. 833 Асыпаев Адилет Тулебердиева 28
742. 07.06.12ж. 834 Асыпаев Канат Тулебердиева 28
743. 11.06.12ж. 846 Шаршеналиева Ж. Ысык-Көл 226
744. 12.06.12ж. 866 Бактыбекова Кундойгул И-Кульская 272/6
745. 12.06.12ж. 867 Сагалиева Рахат. Строительная 47
746. 13.06.12ж. 874 Юнусов Калысбек Фрунзе 362
747. 13.06.12ж 875 Түлөкабыл уулу Бакыт Тулебердиева 27
748. 14.06.12ж. 880 Мамилов Жыргалбек Чкалова 201/28
749. 14.06.12ж. 881 Жунушова Зарина Жакыпов 6
750. 14.06.12ж. 882 Мамилова Элизат Чкалова 201/28
751. 15.06.12ж. 903 Ажаматов Эрлан Фрунзе 374/6
752. 15.06.12ж. 904 Шералиев Аскар С.Орозбаева 41/25
753. 18.06.12ж. 911 Кулманбетов Урмат Далбаев 31/30
754. 19.06.12ж. 928 Абайылдаев М. Чапаев 17
755. 19.06.12ж. 929 Сыдыков Адил Водная 17
756. 19.06.12ж. 930 Букуралиев Табылды Конституц 23
757. 19.06.12ж. 931 Сыдыков Азим Водный 17
758. 19.06.12ж. 932 Ажаматов Улуг Фрунзе 364/6
759. 21.06.12ж. 954 Садыков Аскарбек Ч-Ата 133
760. 22.06.12ж. 963 Салыкбаева Роза
761. 26.06.12ж. 984 Мамилова Элзат Чкалова 201/28
762. 26.06.12ж. 992 Мамбетсакова Венера Аманбаева 162/107
763. 28.06.12ж. 996 Алымбаева Рыскул Фучика 17
764. 02.07.12ж. 1015 Кыдыкова Роза Аманбаева 194/32
765. 02.07.15ж. 1017 Осмонова Кулнур Чкаловв 201/44
766. 02.07.12ж. 1020 Исаков Улан Тулебердиева 66
767. 02.07.12ж. 1018 Жумаев Нурлан Озерная 124/1
768. 04.07.12ж. 1032 Пайизова Гулжан

Каралаева 12

Авария

769. 04.07.12ж. 1036 Тыныбеков Эрлан Ысык-Көл 185/11
770. 06.07.12ж. 1047 Мединова  Камила Ысык-Көл 218
771. 06.07.12ж. 1048 Киселева Алла Парковая 12/5
772. 09.07.12ж. 1049 Алиева Дарика Ысык-Көл 272/42
773. 09.07.12ж. 1050 Асаналиева Г. Ысык-Көл 272/50
774. 10.07.12ж. 1059 Базарбаева Х. Фрунзе 137
775. 10.07.12ж. 1060 Текшербеков А. Соң-Көл 9/10
776. 10.07.12ж. 1062 Жапарова Гулзада Комсомол 297/21
777. 10.07.12ж. 1064 Азыкова Рахат Комсомол 297/18
778. 12.07.12ж. 1072 Бакиров А. Алиев 145/7
779. 12.07.12ж. 1074 Калмуратов Бектемир Курмашев 12
780. 13.07.12ж. 1077 Ибраев Эрлан З.Казакбаева 8
781. 16.07.12ж. 1084 Токтосунова Н. Соң-Көл 12/22
782. 16.07.12ж. ЛП-48 Кендирбаева Жээнгүл Панфилов 39
783. 20.07.12ж. 1100 Тогузбаев Мирбек Манас 19/22
784. 20.07.12ж. 1103 Акылбекова Аида Крупская 48
785. 23.07.12ж. 1107 Шаршенбеков Адилет Аманбаев 86
786. 23.07.12ж. 1108 Калманбетов Акылбек Гагарин 137
787. 23.07.12ж. 1109 Эшимканов Максатбек Мамбеталиев 85
788. 24.07.12ж. ЛП-54 Алиева Сейил Валиханов 63
789. 24.07.12ж. 1114 Бакиров Айбек Каралаев 108
790. 24.07.12ж. 1116 Исмаилова Айзада Курмашев
791. 25.07.12ж. 1123 Бактыбай уулу Манас Солнечная 47
792. 27.07.12ж. 1140 Исмаилова Айнура Алиев 129
793. 30.07.12ж. 1143 Исманбаев Т. Чкалов 123
794. 30.07.12ж. 1144 Айтбек уулу Урмат Каралаев 100
795. 30.07.12ж. 1145 Турдубеков Уланбек Раимбеков 87
796. 30.07.12ж. 1146 Эгембердиев Кеңешбек Т-Молдо 66
797. 30.07.12ж. 1148 Атабеков Жаныбек Кулакунов 268
798. 30.07.12ж. 1150 Тойматов Таалайбек Конституция 56
799. 31.07.12ж. 1152 Шейшенбеков Бакыт Космодемьянская 104
800. 31.07.12ж. 1153 Шейшенбеков Батыр Космодемьянская 104
801. 31.07.12ж. 1154 Жумабек уулу Азат Казакбаева 35
802. 31.07.12ж. 1155 Бакиров Бекзат Казакбаева 35
803. 31.07.12ж. 1156 Бакиров Бакыт Казакбаева 35
804. 31.07.12ж. 1158 Мамырбаева Мунара Жакыпов 68
805. 31.07.12ж. 1159 Бердибеков Дакил Жакыпов 68
806. 01.08.12ж. ЛП-57 Омуралиева Замира Кызыл-Саз 2/15
807. 01.08.12ж. ЛП-57 Орузбаев Асанкул Кызыл-Саз 2/15
808. 01.08.12ж. ЛП-57 Орозбаева Махабат(азамат) Кызыл-Саз 2/12
809. 01.08.12ж. ЛП-57 Орузбаев Темиркул Кызыл-Саз 2/15
810. 01.08.12ж. ЛП-56 Исаева Чолпонкүл Кызыл-Саз 1/1
811. 01.08.12ж. ЛП-56 Жумашов Канатбек Кызыл-Саз 1/1
812. 06.08.12ж. 1168 Хамзаматов Саламат Казакбаева 17
813. 06.08.12ж. 1178 Алыбаева Жийде

Ысык-Көл 168

0702043771

814. 06.08.12ж. 1179 Каюмов Айбек Панфилов 47
815. 06.08.12ж. 1180 Эгембаев Алмазбек Каралаев 132
816. 07.08.12ж. 1183 Кемелова Керез Ленинград 70
817. 07.08.12ж. 1185 Төлөгөнов Жанарбек Ленинградская 70
818. 08.08.12ж. 1191 Усубалиев Улан Фрунзе 324
819. 14.08.12ж. ЛП-62 Алиева Сейил Валиханов 63
820. 18.08.12ж. 1231 Бейшекеев Алмазбек Аманбаев 167/35
821. 18.08.12ж. 1234 Усупов Марат Аманбаев 165/47
822. 18.08.12ж. 1235 Керимов Максат Соң-Көл 24/3
823. 18.08.12ж. 1246 Мамбеталиев Төлөнбек Валиханов 105
824. 18.08.12ж. 1248 Шакеева Нурлиза Приозерная 60
825. 21.08.12ж. 1253 Ынтымаков Тимур Валиханов 28
826. 21.08.12ж. 1255 Джаманкулова Эльнура Каралаева 19
827. 22.08.12ж.. 1260 Мамбетсалиев Элдияр Манас 30/10
828. 28.08.12ж. 1277 Рахимбердиев Нурлан Аманбаев 198/3
829. 29.08.12ж. 1288 Раимбекова  Айгүл Чкалов 39
830. 29.08.12ж. 1291 Абдраимов Эрнест Фрунзе 88
831. 29.08.12ж. 1292 Абдраимов Эльгиз Фрунзе 88
832. 30.08.12ж. 1298 Шарипов Улукбек Мамбеталиев 106
833. 10.09.12ж. 1335 Мамбетов Сапарбек Султанов 60/38
834. 10.09.12ж. 1336 Ибраимов С. Темирязев 12
835. 12.09.12ж. 1354 Чомоев  Улан Лесная  4
836. 13.09.12ж. 1355 Алиев Талантбек Сан-Таш 14
837. 14.09.12ж. 1361 Арунов Саламат Гагарин 28/8
838. 14.09.12ж. 1365 Сыдыков Азамат Верхная 39
839. 14.09.12ж. 1367 Омуралиев А. Въезд Алиева 82
840. 18.09.12ж. 1380 Касымакунов Байыш Гагарин 66
841. 20.09.12ж. 1387 Давлетова Назгүл Фрунзе 358
842. 20.09.12ж. 1411 Асанбаев Рустам Курмашев 69
843. 24.09.12ж. 1417 Шакирова Таалайгүл Соң-Көл 25/23
844. 27.09.12ж. 1431 Бектуров Адилет Аманбаев 171/9
845. 27.09.12ж. 1440 Көчөрбаев Ч. Аманбаев 171/28
846. 27.09.12ж. 1442 Эшимканов Максат Мамбеталиев 85
847. 04.10.12ж. 1488 Жалиев Элдияр Оператор гор больницы
848. 05.10.12ж. 1494 Асакеева Гулзат Ысык-Көл 154
849. 09.10.12ж. 1503 Нурлан уулу Саламат Соң-Көл 23/20
850. 10.10.12ж. 1507 Өскөнов А. Конституция 100
851. 11.10.12ж. 1510 Токтоматова К. Фрунзе 271/3
852. 25.10.12ж. 1599 Катаганов Сардар Казакбаева 21
853. 25.10.12ж. 1598 Катаганов Элдар Казакбаева 21
854. 25.10.12ж. 1597 Катаганов Сапар Казакбаева 21
855. 14.11.12ж. 1718 Исмаил уулу Алмазбек Озерная 70
856. 14.11.12ж. 1719 Исмаил уулу Кубанычбек Озерная 70
857. 14.11.12ж. 1720 Сатыбалдиев Бактыбек Озерная 70
858. 30.10.12ж. 1607 Төлөнбаева Чолпон Фрунзе 21/22
859. 13.11.12ж. 1709 Зулиев  Өмүрбек Далбаев 29
860. 05.11.12ж. 1657 Мамырбаева Айнура Олимпийская 55
861. 22.11.12ж. 1767 Самыйбек уулу Шайбек Почтовая 6
862. 13.11.12ж. 1683 Айтбек уулу Эсенбек Ысык-Көл 163
863. 13.11.12ж. 1687 Бообеков Бекжан Аманбаев 149/22
864. 27.11.12ж. 1787 Аблаканова А. Кулакунов 93
865. 29.11.12ж. 1800 Кадыралиева Клара Мичурин 16
866. 11.12.12ж. 1846 Деркембаева Бактыгүл Аманбаев 194/12
867. 11.12.12ж. 1850 Ургазиев Рысбек

Аманбаев 171/7

Инв 2гр

868. 11.12.12ж. 1861 Эркинбаева Айдай Леонова 24
869. 12.12.12ж. 1864 Космосбек уулу Акыл Космодемьянская 62
870. 12.12.12ж. 1865 Оконбаева Мээрим Космодемьянская 62
871. 12.12.12ж. 1871 Сулайманов А.Т. Орозбаева 41/5
872. 14.12.12ж. 1880 Оморов Эмил Калдыбаев 135
873. 21.12.12ж. 1908 Бактыбеков Самат Каралаев 42
874. 21.12.12ж. 1909 Туратбеков Данияр Ысык-Көл 188
875. 24.12.12ж. 1917 Исакова Эрмек Валиханов 58
876. 26.12.12ж. 1924 Мамбетов М.А. Манас 30/2
877. 26.12.12ж. 1926 Төрөбаев Б.К. Казакбаева 116
878. 26.12.12ж. 1927 Төрөбаев Бектурсун Казакбавеа 116
879. 26.12.12ж. 1928 Төрөбаев Э. Казакбаева 116
880. 29.12.12ж. 1943 Жеңишбеков Самат Ысык-Көл 200/1
881. 08.01.13ж. 04 Кенжебеков Улукбек Казакбаев 187
882. 08.01.13ж. 09 Дакиев Руслан Далбаев 31/54
883. 08.01.13ж. 10 Абдыраева Назира Сары-Челек 43
884. 15.01.13ж. 40 Кадыркулов Ардакбек Орто-Токой
885. 15.01.13ж. 41 Сатыбалдиев Канатбек Аманбаев 191/27
886. 15.01.13ж. 42 Жумалиева Мээрим Аманбаев 191/37
887. 15.01.13ж. 43 Жумалиев Эрмек Аманбаев 191/37
888. 15.01.13ж. 44 Абышев Ринат Аманбаев 187/37
889. 15.01.13ж. 45 Тюменов Кубанычбек Аманбаев 187/51
890. 15.01.13ж. 46 Эсеналиева Нурайым Аманбаев 187/44
891. 16.01.13ж. 49 Асанбаева Жазгүл Чехов 16/2
892. 16.01.13ж. 50 Абазбеков Нурлан Чехов 16/2
893. 16.01.13ж. 52 Кожобаев К. (Камчыбек кызы Элзат) Т-Молдо 224
894. 17.01.13ж. 58 Умуралиева Ш. Манас 30/1
895. 17.01.13ж. 61 Тууганбаев Адилет Кызыл-Саз 1/1
896. 23.01.13ж. 89 Макебаев Канатбек Крупская 28
897. 23.01.13ж. 90 Исакова Таалайкүл Алиев 6
898. 23.01.13ж. 92 Шаршеналы кызы Айгүл Соң-Көл 27/11
899. 24.01.13ж. 95 Мукамбетова Аманбаев 152/2/68
900. 24.01.13ж. 97 Исаков Адилет Олимпийская 158/1
901. 24.01.13ж. 98 Калысбекова Бегимай Олимпийская 158/1
902. 24.01.13ж. 100 Ажыбекова Анара Жантөшов 92
903. 24.01.13ж. 101 Ажыбеков Атабек Жантөшов 92
904. 25.01.13ж. 107 Асанов Таалайбек Аманбаев 161/59
905. 28.01.13ж. 114 Каримова Роза Манас 22/31
906. 28.01.13ж. 115 Кыпчагалиев Мусакожо Аманбаев 173/12
907. 29.01.13ж. ЛП-12 Турсунбаева Айгүль Чапаев 126
908. 29.01.13ж. 135 Кадырдинов Канатбек Чернышевская 43
909. 29.01.13ж. 138 Кыныкеева Бейшекан Ысык-Көл 351/12
910. 30.01.13ж. 143 Тыныбекова Чолпон Соң-Көл 30/12
911. 30.01.13ж. 146 Усупов Кыялбек Ахунбаев 28
912. 01.02.13ж. 155 Алымбаева А. Токтосунов 45
913. 01.02.13ж. 156 Отунчиев Саламат Курмашев 114
914. 01.02.13ж. 167 Таалайбеков Каныбек Соң-Көл 20/9
915. 05.02.13ж. 172 Дүйшөнкулова Гульнара

 

 

916. 05.02.13ж. 173 Эсенгулов Таалайбек
917. 08.02.13ж. 204 Мамбетов Темгизбек Западная 2/5
918. 08.02.13ж. 209 Чойбекова Назгүл Темирязев 11
919. 08.02.13ж. 210 Иманбаев Элчибек Казакбаева 169
920. 08.02.13ж. 211 Чойбекова Нургүл Темирязов 11
921. 08.02.13ж. 212 Чойбеков Нурбек Темирязов 11
922. 08.02.13ж. 213 Абдымүталипов Айбек Темирязов 11
923. 08.02.13ж. 214 Джунушев Тилек
924. 11.02.13ж. 216 Досумбаев Нурлан Ысык-Көл 274/9
925. 11.02.13ж. 219 Абыкова Солнечная 90
926. 11.02.13ж. 220 Тулкиева Назгүль Панфилов 87
927. 11.02.13ж. 221 Бейшенбиева Алтынай Соң-Көл 10/20
928. 11.02.13ж. 222 Турганова Гүлүйса Соң-Көл 10/20
929. 11.02.13ж. 229 Токтосунов Нурлан Фрунзе 356
930. 12.02.13ж. 240 Орозобекова З.О. Фрунзе 217/36
931. 14.02.13ж. 263 Арунов Темирбек Светлая 83
932. 14.02.13ж. 264 Асаналиева Күлсүн Космодемьянская 57
933. 14.02.13ж. 266 Алымбекова Нуржамал Казакбаева 77
934. 16.02.13ж. 273 Касмамбетова С. Соң-Көл 30/35
935. 19.02.13ж. 296 Кадыркулов Самат Чатыр-Көл 62
936. 19.02.13ж. 297 Турусбеков  Азамат Курмашев 67
937. 20.02.13ж. 303 Жутабаева Салый Олимпийская 80
938. 20.02.13ж. 303 Норузбаев Кубанычбек  Норузбаев Ильичбек Олимпийская 80
939. 21.02.13ж. 315 Төлөбекова Асель Солнечная 114
940. 22.02.13ж. 324 Исагалиев Ышанбек
941. 22.02.13ж. 326 Сакеев Эркинбек Строительная 23/8
942. 26.02.13ж. 332 Сабырбеков Аскар Олимпийская 75/1
943. 26.02.13ж. 333 Джаналиев Азамат Олимпийская 75/1
944. 27.02.13ж. 347 Мукашев Медербек Дзержинская 16
945. 27.02.13ж. 351 Карагулова Айнура Ысык-Көл 274/51
946. 27.02.13ж. 353 Жунушалиева Гулнара
947. 04.03.13ж. 373 Исакова Набира Соң-Көл 24/2
948. 04.03.13ж. 374 Абдырахманов Д.Т. Приозерная 78
949. 04.03.13ж. 382 Жумалы  уулу Жолдошбек

Гвардейская 16

 

950. 04.03.13ж. 383 Жумалы уулу Мырзабек Гвардейская 16
951. 05.03.13ж. 386 Акматалиев Улан Гагарин 44/9
952. 05.03.13ж. 388 Көккозов Н. Гагарин 46/33
953. 11.03.13ж. 403 Айылчиева Рада Гор больница
954. 11.03.13ж. 408 Илипова  Шайкуль Озерная 320
955. 18.03.13ж. 433 Бараков Адилет Приозерная 40
956. 18.03.13ж. 441 Шейшенова Нурзат Аманбаев 88
957. 20.03.13ж. 471 Адисакунова Наргиза Токтосунова 123
958. 22.03.13ж. 480 Давлетов Саламат Аманбаев 161/70
959. 22.03.13ж. 485 Джеңишбеков Илимбек Торговый въезд 1/11
960. 26.03.13ж. 499 Тынашбаева Кенже Строительная 13/11
961. 26.03.13ж. 516 Белекова Айжамал Аманбаев 204/52
962. 26.03.13ж. 517 Айдарова Чынара Айылчиев 12
963. 29.03.13ж. 538 Султанбеков Э. Курмашев 125
964. 01.04.13ж. 558 Осмонова А.
965. 02.04.13ж. 572 Абиева Анара Фрунзе 374/18
966. 03.04.13ж. 594 Орозакунова Махабат Строительная 9/1
967. 05.04.13ж. 605 Абдрасулов Жеңишбек

Аманбаев 194/3

Мин.обороны пенсионер

968. 10.04.13ж. 645 Нурдинов  Курбан Фрунзе 368
969. 10.04.13ж. 647 Бактыбек уулу Эрлан Чапаев 105
970. 10.04.13ж. 650 Орозакунова Салтанат Стрительная 15/1
971. 11.04.13ж. ЛП-7 Мусаева Качкынбүбү Орозбаева 43/50
972. 12.04.13ж. 675 Турдубаева Майрамкүл Валиханов 37
973. 12.04.13ж. 678 Саламатова Назира Чкалов 136 А
974. 15.04.13ж. 683 Эсентурова Махабат Озерная 197/4
975. 17.04.13ж. 704 Шаршеев Алтынбек Аманбаев 183/30
976. 18.04.13ж. 710 Бекбоев Марат Строительная 71
977. 18.04.13ж. 711 Советбекова Жылдыз Строительная 71
978. 18.04.13ж. 716 Кыдырмышева З. Водная 16
979. 18.04.13ж. 724 Кожоева Марал Чернышевская 115
980. 22.04.13ж. 742 Мамытов С.А. Светлая 56
981. 24.04.13ж. 753 Ташбаева А. Западный 4/3
982. 23.04.13ж. 762 Эрнисов Тилек Токтосунов 29
983. 23.04.13ж. 763 Эрмеков Т.Э. Токтосунов 29
984. 24.04.13ж. 776 Калкабаева А.Ж. Манас 30/30
985. 24.04.13ж. 774 Дүшөнбеков И. Ысык-Көл 274/41
986. 27.04.13ж. 790 Жузубакунов Приозерная 11/4
987. 30.04.13ж. 812 Асаналиева Д.Б. Въезд Степной 12
988. 30.04.13ж. 820 Калпакова Гулбубу Т-Молдо 128
989. 06.05.13ж. 843 Мамилов Ш.А. Светлая 6
990. 06.05.13ж. 859 Качыбекова  Синора Фрунзе  374/18
991. 14.05.13ж. 881 Мурзабек уулу И. Матросов 65
992. 14.05.13ж. 882 Асангелдиев И.М. Матросова 65
993. 14.05.13ж. 883 Койкеева Гульзина Тору-Айгыр 63
994. 14.05.13ж. 887 Жанаев Б. Т-Молдо 29/35
995. 14.05.13ж. 888 Ибраева Ж.С. Матросова 67
996. 14.05.13ж. 889 Асанканова М.Р. Фучика 49
997. 14.05.13ж. 890 Эгешова А.Ж. Алиев 145/24
998. 14.05.13ж. 893 Жылкычиев М.М. Транспортная 3
999. 14.05.13ж. 894 Байбагышев М.А. Калмак-Ашуу 8
1000. 15.09.13ж. 897 Рысмамбетов Б.К. Солнечная  98
1001. 15.05.13ж. 900 Жумаева С.Т. Озерная 406
1002. 15.05.13ж. 905 Барктабасова К. Почтовая 35
1003. 17.05.13ж. 939 Мамбетова Дамира Аманбаев 4
1004. 17.05.13ж. 940 Дулатова Нурай Аманбаев 182/1
1005. 17.05.13ж. 942 Кошалиева Г. Аманбаев 182/11
1006. 17.05.13ж. 943 Төлөгөнова Толкун Аманбаев 182/10
1007. 20.05.13ж. 957 Өскөнбаев Б. Каралаев 42
1008. 22.05.13ж. 975 Рысбеков К. Садовая 12/3
1009. 27.05.13ж. 950 Черикбаев тилек Транспортная 9
1010. 20.05.13ж. 948 Атмусаев Туратбек Кызыл-Саз 42
1011. 20.05.13ж. 947 Талонов Шактыбек Кызыл-Саз 1/10
1012. 23.05.13ж. 970 Султаналиев Элдияр Озерная 54
1013. 23.05.13ж. 980 Эрмеков Бактыбек Озерная 54
1014. 23.05.13ж. 986 Асанов Жеңишбек Сары-Жаз 8
1015. 27.05.13ж. 992 Акебаев Алмаз Калдыбаев 49
1016. 27.05.13ж. 993 Сулайманкулов Кундуз Панфилов 24
1017. 27.05.13ж. 994 Турдубекова Перизат Озерная 426/3
1018. 30.05.13ж. 1008 Садыбаев Нурбек Чернышевская 60
1019. 30.05.13ж. 1013 Мамбетакунова Фарида Озерная 225/2
1020. 30.05.13ж. 1014 Молдакунов Чолпонбек Кызыл-Саз 2/4
1021. 30.05.13ж. 1016 Молдакунов Шамшудин Кызыл-Саз 2/4
1022. 30.05.13ж. 1018 Сарыгулов Токтосун Комсомол 208
1023. 30.05.13ж. 1023 Кененбаева К. Кырчын 8
1024. 30.05.13ж. 1024 Аюпова Урумбүбү Комсомол 238
1025. 30.05.13ж. 1026 Карасаева Карачач Султанов 7
1026. 30.05.13ж. 1033 Балбаков Нурлан Калдыбаев 142
1027. 05.06.13ж. 1052 Молдоисаев Аманбек Соң-Көл 6
1028. 05.06.13ж. 1053 Карабаев Нурбек Токтосунов 170
1029. 05.06.13ж. 1054 Карабаев Нурлан Токтосунов 170
1030. 05.06.13ж. 1057 Усубалиева Б. Мамбеталиев 96 А
1031. 05.06.13ж 1058 Исраилова Ырыс Кырчын 8
1032. 07.06.13ж. 1078 Султаналиева Гүлкайыр Озерная 54
1033. 07.06.13ж. 1085 Сейтинбетова Р. Фрунзе 55
1034. 07.06.13ж. 1094 Джумаева Нуржан Фрунзе 321/1
1035. 07.06.13ж. 1095 Асаналиева Төлөңбүбү Аманбаев 190/28
1036. 13.06.13ж. 1131 Кыргызбай кызы А. Ысык-Көл 266/
1037. 13.06.13ж. 1135 Жумгалбек уулу Б. Аманбаев 190/6
1038. 13.06.13ж. 1136 Рахимов Аскар Аманбаев 190/28
1039. 13.06.13ж. 1137 Ибраимов К.К. Солнечный 19
1040. 13.06.13ж. 1141 Төлөн уулу Рысбек Каралаев 128
1041. 17.06.13ж. 1153 Макулуева Жекшенбүбү Чатыр-Көл 118
1042. 17.06.13ж. 1156 Жалиев Элдияр Ысык-Көл 21
1043. 17.06.13ж. 1158 Орозалиев Сейтек Карыбаев 44
1044. 17.06.13ж. 1159 Молдоибраева Гулнара Озерная 423
1045. 17.06.13ж. 1160 Шукурбаева Дамира Жакыпов 18
1046. 17.06.13ж. 1162 Ашымов Мирлан ГОВД
1047. 18.06.13ж. 1174 Кабылбеков Бакыт Фрунзе 347
1048. 18.06.13ж. 1175 Кабылбеков Максат Фрунзе 347
1049. 18.06.13ж. 1177 Орузбаева Күлүмкан Соң-Көл 27/28
1050. 18.06.13ж. 1183 Абдыкеримов А.Б. Озерная 354/2
1051. 18.06.13ж. 1184 Асаналиев Эльдияр Жеңиш 2
1052. 18.06.13ж. 1186 Жаңыбаев Канат Чкалов 203/11
1053. 18.06.13ж. 1191 Шаршенбеков Урмат Гагарин 101
1054. 21.06.13ж. 1192 Кудабаева Азат Курмашев 74
1055. 21.06.13ж. 1194 Мусаев Билимбек 21.06.13ж.
1056. 19.06.13ж. 1201 Эгешова Айнура Озерная 370/2
1057. 19.06.13ж. 1202 Дыйканбаева А.
1058. 19.06.13ж. 1206 Молдокеева Бегимай Гагарин 48/20
1059. 19.06.13ж. 1207 Абдраимова Жаннат Гагарин 46
1060. 21.06.13ж. 1208 Турсунязов Т. Ысык-Көл 264
1061. 21.06.13ж. 1222 Максутов Эмил Конституция 110
1062. 21.06.13ж. 1227 Бектемир уулу Данияр Приозерная
1063. 21.06.13ж. 1228 Сүйүнбай уулу Тилек Ысык-Көл 105
1064. 21.06.13ж. 1230 Аралбаев  Асылбек Южный 17
1065. 21.06.13ж. 1232 Бейшимбиева Жаркынай Соң Көл 4/17
1066. 21.06.13ж. 1233 Жумагулов Майрамбек Солнечная 90
1067. 21.06.13ж. 1234 Бейшембиева Алтынай Соң-Көл 4/17
1068. 21.06.13ж. 1235 Турганова Гулиса
1069. 21.06.13ж. 1236 Сатылганова Күлнара Панфилов 87
1070. 21.06.13ж. 1247 Осмонов Замирбек Кулакунов 281
1071. 21.06.13ж. 1240 Усенов Б.Ж. Фрунзе 324
1072. 26.06.13ж. 1267 Кашымбекова Күлнара Космодемьянская 73
1073. 26.06.13ж. 1269 Бекбоев Кубанычбек Манас 22/17
1074. 26.06.13ж. 1271 Байтулаков Самен Манас 33
1075. 26.06.13ж. 1274 Абдылдаева Жазгүль Аманбаева 167/33
1076. 26.06.13ж. 1276 Мааткулова Гүлсара Курмашев 55
1077. 27.06.13ж. 1283 Ниязбеков Улукбек Ысык-Көл 171
1078. 27.06.13ж. 1285 Эшеналиев Нурбек Киров 7
1079. 27.06.13ж. 1288 Ниязбеков Уланбек Ысык-Көл 171
1080. 27.06.13ж. 1289 Акматова Перизат Курмашев 176
1081. 27.06.13ж. 1290 Алыбеков Элдияр Курганная 28
1082. 28.06.13ж. 1306 Исмаилова Айзада Курмашева 12
1083. 28.06.13ж. 1307 Калмуратов Бектемир Курмашев 12
1084. 28.06.13ж. 1309 Таштанбеков Арзыбек

Калинин 35/36

0700002201

1085. 28.06.13ж. 1312 Джумабаева Эркингүл Соң-Көл 23/4
1086. 28.06.13ж. 1313 Рахманова Назира Алиев 92
1087. 28.06.13ж. 1319 4Үрустөм Казакбаева 157
1088. 2.07.13ж. 1325 Алиев М.Ш. Раимбеков 57
1089. 2.07.13ж. 1329 Момункулов Эрлан 40 лет Киргизии 44
1090. 2.07.13ж. 1331 Коккозов Тынчтык Соң-Көл 33/17
1091. 2.07.13ж. 1332 Кутмидинов Нурлан 40 лет Киргизии 44
1092. 2.07.13ж. 1336 Абилан уулу М.
1093. 2.07.13ж. 1343 Бозбаев Данияр Соң-Көл 33/35
1094. 2.07.13ж. 1344 Мамбетакунов Т. Соң-Көл 33/35
1095. 2.07.13ж. 1345 Жанабилов Нурлан
1096. 2.07.13ж. 1346 Тюменов Бактыбек
1097. 2.07.13ж. 1347 Ибраев Адыл Раимбеков 136
1098. 2.07.13ж. 1348 Суюмбаев М.А. С.Лазо 5
1099. 2.07.13ж. 1354 Жумадилов Улук Светлая 40
1100. 3.07.13ж. 1357 Стакиев Жакшылык Приозерная 15/1
1101. 3.07.13ж. 1358 Байгожоева Нурила Озерная 85
1102. 3.07.13ж. 1359 Тагаева Шайкүл Фрунзе 189
1103. 3.07.13ж. 1361 Марсбекова Каныкей Аманбаев 183/6
1104. 4.07.13ж. 1370 Иманов Кылычбек Кулакунов 60
1105. 4.07.13ж. 1372 Барыктабасов М.Д. Соң-Көл 11/20
1106. 4.07.13ж. 1373 Урмамбетов Азат Соң-Көл 11/20
1107. 4.07.13ж. 1374

Исмаилова Зарема

Альчинов Эльдияр

Соң-Көл 27/16
1108. 4.07.13ж. 1375 Кемел уулу Кайрат Ысык-Көл 320
1109. 4.07.13ж. 1381

Термечиков Улан каза болгон

Калыбекова Кулуй

Ысык-Көл 274/62
1110. 5.07.13ж. 1389 Жаналиев Аскар Олимпийская 75/1
1111. 09.07.13ж. 1397 Айдарова А. Калинина 35/15
1112. 09.07.13ж. 1399 Жеңиш уулу Дуулат Строительная 9/1
1113. 09.07.13ж. 1404 Акиева Кыял Аманбаев 165/11
1114. 09.07.13ж. 1410 Өмүралиева Турсунбүбү Озерная 155/5
1115. 09.07.13ж. 1412 Төлөгөнов Мирлан Озерная 46
1116. 09.07.13ж. 1414 Алиев Руслан Озерная 46
1117. 11.07.13ж. 1427 Бексултанов Сыпабек Долон 18
1118. 11.07.13ж. 1428 Качкынбеков Г.Т. Гагарин 44/28
1119. 11.07.13ж. 1435 Иманкулова Айнура Грибоедов 1/2
1120. 11.07.13ж. 1437 Зарылбеков Залкарбек Грибоедова ½
1121. 12.07.13ж. 1439 Тыналиев Айдарбек Түлөбердиев 44
1122. 12.07.13ж. 1444 Сапарбаева Асел Чапаев 97
1123. 12.07.13ж. 1445 Шадыбаев Бакыт Мамбеталиев 53
1124. 12.07.13ж. 1446 Молдогалиева Аида Матросов 96
1125. 17.07.13ж. 70 Акунов Нурлан Панфилов 86
1126. 17.07.13ж. 1469 Акылбек кызы Азиза Приозерная 58
1127. 17.07.13ж. 1470 Сыдыков Бакыт Ысык-Көл 268
1128. 17.07.13ж. 1472 Казыбаева Бурулсун Ключевая 31
1129. 17.07.13ж. 1478 Казачков Александр Озерная 436
1130. 18.07.13ж. 1484 Сатыбалдиева Мээрим И –Кульская 6-3
1131. 19.07.13ж. 1499 Бейшенов Максат Кулакунов 176
1132. 19.07.13ж. 1501 Сарыбаев Р.Д. Казакбаева 73
1133. 19.07.13ж. 1504 Алиева Токто Темирязова  26
1134. 19.07.13ж. 1505 Балабаев Руслан Темирязов 26
1135. 19.07.13ж. 1506 Джайчиев Мирбек Токтосунов 105
1136. 19.07.13ж. 1507 Ишенбеков Т. С.Лазо 39
1137. 19.07.13ж. 1508 Шейшенбеков Бакыт Токтосунов 105
1138. 19.07.13ж. 1509 Кукеев Алибек Өмүр-Көчү 15
1139. 19.07.13ж. 1510 Молдоканова Т.А.
1140. 19.07.13ж. 1513 Сафаров М. Чүйский 16
1141. 19.07.13ж. 1514 Токтосунова Д. Кызыл-Омпол 66
1142. 19.07.13ж. 1517 Кабирова Максуда Ананьева 6/4
1143. 22.07.13ж. 1524 Казиев Майрамбек Казакбаева 169-2
1144. 22.07.13ж. 1526 Иманкулов Мелис А. Гагарин 50/35
1145. 22.07.13ж. 1527 Иманкулов Нарынбек Гагарин 50/35
1146. 22.07.13ж. 1530 Амандыков Руслан Султанов 60/12
1147. 23.07.13ж. 1540 Карбозов Рахат Олимпийская 166/1
1148. 23.07.13ж. 1542 Шаршеналиев Тилек Олимпийская 81/2
1149. 24.07.13ж. 1551 Болотбек кызы Нурайым Дзержинская 54
1150. 25.07.13ж. 1559 Байгазиев Алтынбек
1151. 25.07.13ж. 1560 Омукеев Кубатбек
1152. 25.07.13ж. 1561 Сейитказиев Качкын Гагарин  76
1153. 25.07.13ж. 1573 Кендирбаев М. Соң-Көл 7/29
1154. 25.07.13ж. 1574 Осмонов Улан Ахунбаев 94
1155. 25.07.13ж. 1575 Осмонов Бакытбек Ахунбаев 94
1156. 25.07.13ж. 1576 Джунушев Бактияр Ахунбаев 107
1157. 25.07.13ж. 1577 Джунушев Эламан

Ахунбаев 107

 

1158. 25.07.13ж. 1578 Кулматов Майрамбек Темирязов 26
1159. 25.07.13ж. 1579 Таалайбек уулу Айбек Көк-Мойнок 10
1160. 25.07.13ж. 1580 Адикенов Нурлан Темирязов 9
1161. 26.07.13ж. 1583 Намазов Нурбек Т-Молдо 10
1162. 26.07.13ж. 1591 Маратов Т.М. Садовая 51
1163. 26.07.13ж. 1592 Намазов М.М. Бейшенбиева 51
1164. 26.07.13ж. 1593 Самудинов Кубан Чернышевская 77
1165. 29.07.13ж. 1599 Омурова Кулпунай Орозбаева 43/22
1166. 29.07.13ж. 1602 Исмакова Медина Панфилов 84
1167. 29.07.13ж. 1603 Исмакова Асель Панфилов 84
1168. 29.07.13ж. 1604 Исмакова Айнура Панфилов 84
1169. 29.07.13ж. 1605 Турсуналиев Нурлан Приозерная 29
1170. 29.07.13ж. 1606 Турсуналиев Ирлан Приозерная 29
1171. 29.07.13ж. 1607 Байзакова Роза Турусбеков 38
1172. 31.07.13ж. 1619 Насирдинов Бексултан Сан-Таш 10
1173. 2.08.13ж. 1641 Асанов Артур Аманбаев 152/34
1174. 2.08.13ж. 1642 Мокеева Жылдыз Ысык-Көл 373
1175. 2.08.13ж. 1645 Турдубаев Улугбек Крупская 11
1176. 6.08.13ж. 1647 Ботбаев Гүлүмбүбү Өмүр-Көчү 49
1177. 6.08.13ж. 1652 Чокоева Сүйүмкан
1178. 6.08.13ж. 1655 Исманов Найзабек Султанов 60/8
1179. 7.08.13ж. 1667 Карабаева Э. Строительная 21/4
1180. 7.08.13ж. 1668 Эшенканов Кудайберген Алма-Атинская 7
1181. 13.08.13ж. 1675 Тыныбеков Жыргал

Айылчиев 1/3

Инв 2гр

1182. 13.08.13ж. 1678 Тобокел уулу Данил Аманбаев 48
1183. 13.08.13ж. 1690 Нарынбаев Бактияр Чкалов 125
1184.              А 13.08.13ж. 1689 Нарынбаев Айбек Чкалов 125
1185. 13.08.13ж. 1679 Талипов Тариэл Аманбаев 48
1186. 13.08.13ж. 1699 Исмаилов Руслан Фучика 45
1187. 14.08.13ж. 1700 Курманалиева Айдай Запад въезд 2/15
1188. 14.08.13ж. 1701 Абдырахманова Гүлнур Турусбекова 4
1189. 14.08.13ж. 1702 Кайдылдаева Ырысгүль Манас 22/46
1190. 14.08.13ж. 1703 Чоткараева Эльвира Фрунзе 347/1
1191. 14.08.13ж. 1707 Жапаров Элдияр Партовая 24
1192. 14.08.13ж. 1708 Жумабеков Бактияр Соң-Көл 11/4
1193. 16.08.13ж. 1719 Кисаев Нурлан Ысык-Көл 272/27
1194. 16.08.13ж. 1724 Дүйшеналиева И. Озерная 12
1195. 16.08.13ж. 1725 Айтбосунов Чыңгыз Озерная 177
1196. 16.08.13ж. 1726 Садыров Урмат Алма-Ата 18
1197. 16.08.13ж. 1727 Жумашев Нурбек Чапаев 177
1198. 20.08.13ж. ЛП-21 Жусупова Нурия Манас 30/30
1199. 21.08.13ж. 1735 Касымакунов Бактияр Алиев 20
1200. 21.08.13ж. 1736 Керимбаев Чынгыш Турусбекова 38
1201. 21.08.13ж. 1740 Төлөшов М.Т. Курмашев 31
1202. 21.08.13ж. 1742 Хамзаматова Хафиза Казакбаева 167/1
1203. 21.08.13ж. 1744 Хамзаматов Бактияр Казакбаева 167/1
1204. 21.08.13ж. 1745 Исмаилова Луиза Казакбаева 167/1
1205. 21.08.13ж. 1746 Болотбекова Гульмира Орозбаева 37/8
1206. 21.08.13ж. 1748 Алымбеков Актан Пржевальская 22/3
1207. 21.08.13ж. 1749 Эмилбеков Бакыт Гагарин 3/11
1208. 21.08.13ж. 1750 Султанов Ильияс Жамбул 2
1209. 21.08.13ж. 1751 Эрнисова Н.Э. Султанов 60/15
1210. 21.08.13ж. 1752 Акматалиев Эрлан Гагарин 44/9
1211. 21.08.13ж. 1753 Акматалиев Улан Гагарин 44/9
1212. 21.08.13ж. 1754 Бусурманов С.И. Каралаев 150
1213. 21.08.13ж. 1758 Намазов Жаныбек Алиев 112
1214. 21.08.13ж. 1766 Чокчоров Батырбек 21.08.13ж.
1215. 21.08.13ж. 1773 Исаков Батырбек Аманбаев 193/41
1216. 22.08.13ж. 1777 Канатбек кызы Бегимай Конституция 118
1217. 22.08.13ж. 1779 Алиев Талант Приозерная 1/3
1218. 22.08.13ж. 1780 Эмилбеков Бактияр Приозерная 1/3
1219. 26.08.13ж. 1783 Маданбеков Н. Аманбаев 204/6
1220. 26.08.13ж. 1784 Чумаев Рустам Ысык-Көл 278
1221. 26.08.13ж. 1786 Тунгатаров Алтынбек Комсомол 208/2
1222. 28.08.13ж. 1803 Азиров Нурлан Орозбаева 41/34
1223. 29.08.13ж. 1819 Токтосунов Мырзабек Соң-Көл 25/9
1224. 30.08.13ж. 1822 Иманбердиева Тынчтыкгүл Аманбаев 193/78
1225. 05.09.13Ж. 1830 Талипов Жаныш Озерная 89
1226. 05.09.13ж. 1831 Талипов Б.А. Озерная 89
1227. 09.09.13ж. 1846 Турусбеков Анвар Мичурина 15
1228. 09.09.13ж. 1847 Абдылдаев Кайрат Ысык-Көл 241
1229. 09.09.13ж. 1848 Абдылдаева Анара Ысык-Көл 241
1230. 09.09.13ж. 1863 Идирис уулу Азамат Космодемьянская 72
1231. 09.09.13ж. 1864 Чабдаров Кайрат Аманбаев 149/6
1232. 10.09.13ж. ЛП-86 Чоробаева Айгүль Соң-Көл 24/8
1233. 11.09.13ж. 1872 Сагышаева Анара Көк-Ойрок 50
1234. 17.09.13ж 1918 Ашербеков Айбек Водный 15
1235. 18.09.13ж. 1926 Акимова Ибарат Партовая 5
1236. 18.09.13ж. 1927 Акимова Саламат Партовая 5
1237. 19.09.13ж. 1937 Сатарова З.Б.
1238. 24.09.13ж. 1947 Ибраимов Саламат Темирязов 12
1239. 24.09.13ж. 1949 Туратбек   кызы Чолпон Соң-Көл 25
1240. 24.09.13ж. 1980 Бейшеналиева Наргиза Каралаев 32
1241. 26.09.13ж. 1986 Малдыбай уулу Бакыт П/Х «Береке»         Ак-Чий
1242. 26.09.13ж. 1994 Керезбек уулу Эркинбек Космодем  97
1243. 01.10.13ж. 2013 Шералиева Кулбийра Турусбеков 23
1244. 01.10.13ж. 2014 Карыбеков Жумабек Турусбеков 23
1245. 01.10.13ж. 2017 Жумабек уулу Жалын Турусбеков 23
1246. 01.10.13ж. 2019 Жумабек уулу Абай Турусбеков 23
1247. 01.10.13ж. 2023 Түлөкабыл уулу Бактыбек Турусбеков 27
1248. 01.10.13ж. 2024 Жанузаков Майрамбек Арчалуу 3
1249. 03.10.13ж. 2039 Талантбек кызы Айнура Соң-Көл 10/19
1250. 03.10.13ж. 2040 Бейшеев Таалайбек Соң-Көл 8/28
1251. 03.10.13ж. 2050 Ошбек кызы Гулиза Аманбаев 165/31
1252. 03.10.13ж. 2051 Ошбек кызы Наргиза Аманбаев 165/31
1253. 08.10.13ж. 2080 Мамырканов Максат Темирязов 4
1254. 08.10.13ж. 2082 Мамырканова Гүлнара Темирязов 4
1255. 08.10.13ж. 2083 Бейшеев Бактыбек Турусбеков 15
1256. 08.10.13ж. 2089 Асаналиева Гүлжамал Прежевальская 22/3
1257. 08.10.13ж. 2090 Абыкеев Эрлан Строительная 11/1
1258. 08.10.13ж. 2096 Мамбеталиев Төлөнбек Валиханов 105
1259. 10.10.13ж. 2131 Муңайтпасов Р.Ж. Чкалов 32
1260. 10.10.13ж. 2136 Каныбекова Э.К. Т-Молдо 81
1261. 10.10.13ж. 2138 Карыбаев Азис Чапаев 103/17
1262. 10.10.13ж. 2141 Айыпова Жүрсүн

Прежевальская 22/3

Инв 2гр

1263. 12.10.13ж. 2174 Мамбеталиев Э. Манас 30/10
1264. 12.10.13ж. 2201 Тургуналиева Айсалкын Т-Молдо 37/10
1265. 12.10.13ж. 2225 Акимова Зарылкүл Токтосунов 162
1266. 16.10.13ж. 2240 Асанаев Асылбек Соң-Көл 125
1267. 16.10.13ж. 2262 Эркимбаев Эрмек Зеленая 4/2
1268. 16.10.13ж. 2263 Мукаев Улан

Панфилов 88

Инв 2 гр

0706478847

1269. 16.10.13ж. 2264 Мукаев Руслан Панфилов 88
1270. 16.10.13ж. 2265 Мукаев Мырзан Панфилов 88
1271. 16.10.13ж. 2266 Нарымбаева Эльвира Аманбаев 198/28
1272. 18.10.13ж. 2303 Эсенбек уулу Жолдошбек Жантошев 94
1273. 18.10.13ж. 2304 Кыдыралиева Жазира Жантошев 94
1274. 18.10.13ж. 2305 Эсенбек кызы Айжан Жантошев 94
1275. 21.10.13ж. 2317 Калыков Кенжебүбү Орозбаева 43/38
1276. 23.10.13ж. 2332 Кыдыралиев Бурулсун Жантошев 94
1277. 28.10.13ж. 2356 Шаршенбеков Көлбай Соң-Көл 29/23
1278. 28.10.13ж. 2358 Жайчиева Айзада Токтосунов 105
1279. 28.10.13ж. 2379 Оторбаев Уланбек Соң-Көл 12/3
1280. 28.10.13ж. 2380 Абдрахманова Жылдыз Аманбаев 202/50
1281. 28.10.13ж. 2382 Абдылдаева Бактыгүл Аманбаев 202/45
1282. 28.10.13ж. 2390 Барыктабасова Аида Светлая 83/5
1283. 28.10.13ж. 2391 Турсунова Хамиля Панфилов 136
1284. 28.10.13ж. 2402 Арунов Ренат Гагарин 28/8
1285. 29.10.13ж. 2411 Жапаров Арыстанбек Каралаев 45
1286. 29.10.13ж. 2414 Туратбекова Каныкей Каралаев 45
1287. 29.10.13ж. 2416 Аралбаев Нурлан Сары-Булак 173
1288. 29.10.13ж. 2420 Курманалиев Т.Ш. Аманбаев 164/6
1289. 29.10.13ж. 2421 Жумабек уулу Нурлан Мамбеталиев 138
1290. 29.10.13ж. 2423 Жоодатова Айнура Ынтымак 44
1291. 29.10.13ж. 2431 Жоодатова Нургүл Ынтымак 46
1292. 29.10.13ж. 2434 Кенжебеков Алмаз Ынтымак 46
1293. 30.10.13ж. 2466 Абдымиталип уулу Нурсултан Парковая 19
1294. 31.10.13ж. 2480 Айтмурзаев Азамат Станционная 3
1295. 31.10.13ж. 2481 Мамытова Анаргүл Фрунзе 217/89
1296. 01.11.13ж. 2494 Жусупов Кубан Ысык-Көл 291
1297. 01.11.13ж. 2495 Резубанов Нурлан Озерная 199
1298. 01.11.13ж. 2496 Ходжаева Райхан Комсомол 13/20
1299. 01.11.13ж. 2497 Зайдинова Гулбүбү Орозбаева 8
1300. 01.11.13ж. 2499 Бакирова Элнура Соң-Көл 18/5
1301. 01.11.13ж. 2501 Таштанова Жазгүль Транспортная 8
1302. 01.11.13ж. 2502 Мукамалиев  Мирлан Аманбаев 171/17
1303. 13.11.13ж. 2507 Жолдошбекова Бегайым Аманбаев 6
1304. 13.11.13ж. 2551 Омуров Эржан

Панфилов 25

Инв 2гр

1305. 13.11.13ж. 2553 Мусакеев Б.К. Аманбаев 161/17
1306. 13.11.13ж. 2557 Токтосунова М.И. Кулакунов 204/9
1307. 13.11.13ж. 2562 Токтогазиев Д. Калдыбаев 112
1308. 13.11.13ж. 2564 Мойлокова Ж. Тору-Айгыр 53
1309. 13.11.13ж. 2566 Акматов Максат Соң-Көл 1/6
1310. 14.11.13ж. 2595 Саламатов Талант Чатыр-Көл 131
1311. 14.11.13ж. 2597 Канатбек кызы Айжамал Чатыр-Көл 131
1312. 14.11.13ж. 2598 Мурзабекова Карлыгач Чатыр-Көл 131
1313. 14.11.13ж. 2599 Жолдош кызы Адеми Чатыр-Көл 131
1314. 14.11.13ж. 2600 Саламатов Нурбек Чатыр-Көл 131
1315. 14.11.13ж. 2602 Сааданбеков Санжар Исанов 12
1316. 14.11.13ж. 2606 Жанузаков Б. Озерная 286
1317. 14.11.13ж. 2625 Сейкимбаев М.У. Айылчиева 6
1318. 14.11.13ж. 2629 Мукамбетов Догдурбек Т-Молдо 93
1319. 14.11.13ж. 2634 Алмаз уулу Нурсултан Чапаев 62
1320. 14.11.13ж. 2641 Багачарова Б. Прежевальская 22/3
1321. 14.11.13ж. 2642 Кудуев Кылыч Айылчиев 10
1322. 14.11.13ж. 2645 Асанов Мунарбек Фучика 5
1323. 14.11.13ж. 2648 Карбозов Тилекбек Түмөнбаев 22
1324. 14.11.13ж. 2651 Кубанова Рима Далбаев 31/55
1325. 14.11.13ж. 2656 Төлөмүш уулу Нурбек Соң-Көл 3/29
1326. 14.11.13ж. 2692 Кудайбердиев Максат Турусбеков 24
1327. 19.11.13ж. 2698 Кулукеева Динара Аманбаев 204/24
1328. 19.11.13ж. 2704 Султаналиева Адинай Соң-Көл 30/19
1329. 19.11.13ж. 2709 Сагынбекова Бакен Мамбеталиев 85
1330. 19.11.13ж. 2710 Азимова К. Конституция
1331. 19.11.13ж. 2717 Суюмбаев Кубан
1332. 19.11.13ж. 2722 Суюмбаев Ирлан Ысык-Көл 274/2
1333. 19.11.13ж. ЛП-112 Иванова Ольга

Иссык-Кульс 351/1

0505189919

1334. 20.11.13ж. 2726 Иманканова Айсулуу Султанов 40
1335. 20.11.13ж. 2729 Курманова Күлиса 40 лет Киргизии 193/37
1336. 22.11.13ж. 2762 Машалаева Нестан Аманбаев 198/48
1337. 22.11.13ж. 2764 Осмонова Айнура Аманбаев 198/44
1338. 25.11.13ж. 2768 Абдыкеримов Майрамбек Конституция  68
1339. 25.11.13ж. 2769 Абдыкеримова Гүлзат Конституция 68
1340. 25.11.13ж. 2770 Казыбекова Рыскүл Конституция 68
1341. 26.11.13ж. 2809 Долосбаев Авас Фучик 49
1342. 26.11.13ж. 2811 Долосбаев Жаныш Ысык-Көл 337
1343. 27.11.13ж. 2827 Мамбетов Уланбек Гагарин 4/5
1344. 27.11.13ж. 2838 Кабылбекова Назира Олимпийская 80
1345. 22.11.13ж. 2754 Масеева Галия Аманбаев 171/15
1346. 22.11.13ж. 2756 Масеев   Дильшат Аманбаев  171/15
1347. 28.11.13ж. 2851 Чомоева Тилек Куренкеев 4/1
1348. 28.11.13ж. 2852 Токоева Айнабү Спортивная 14
1349. 02.12.13ж. 2870 Сартбаев Максат Олимпийская 114
1350. 02.12.13ж. 2871 Сартбаев Талгат Олимпийская 114
1351. 06.12.13ж. 2889 Джантаева Мээрим Панфилов 32
1352. 06.12.13ж. 2905 Кадырбек кызы Каныкей Калинина 33/42
1353. 06.12.13ж. 2906 Дыйканбаева Айгерим Ысык-Көл 337
1354. 06.12.13ж. 2914 Иманбердиев Нурлан Соң-Көл 31/27
1355. 06.12.13ж. 2918 Искендерова Гүлзада Т-Молдо 37/3
1356. 09.12.13ж. 2930 Мукамбетов Аябек Советская 46
1357. 09.12.13ж. 2931 Эрлан уулу Бактыбек Соң-Көл 19/31
1358. 10.12.13ж. 2943 Торгоев Калим Далбаев 31/27  Афганец
1359. 10.12.13ж. 2962 Байкашкаева Т. Фрунзе 374/7
1360. 10.12.13ж. 2963 Самудинов Рустам Фрунзе 374/16
1361. 10.12.13ж. 2964 Борончиева Гүлбүбү

Фрунзе 374/16

Инв 2гр

1362. 11.12.13ж. 2977 Ракимбек уулу Самат Ысык-Көл 183/1
1363. 11.12.13ж. 2980 Абдылдаев Кайрат Ысык-Көл 241
1364. 11.12.13ж. 2981 Абдылдаева Анара Ысык-Көл 241
1365. 11.12.13ж. 2989 Өскөнбаев Жаныбек Калмак-Ашуу 11
1366. 12.12.13ж. 2994 Намазбеков Адилет Леонова 3
1367. 13.12.13ж. 3000 Чоокоева Сүйүмкан Озерная 280
1368. 13.12.13ж. 3004 Кочербаев Чынгыз Аманбаев 171/28
1369. 17.12.13ж. 3025 Искаков А. Аманбаев 169/12
1370. 17.2.13ж. 3031 Автобачиева Азиза Прежевальская  ½
1371. 17.12.13ж. 3039 Эржанов Фархат Валиханов 47
1372. 17.12.13ж. 3042 Асыранбек уулу Бактияр Ысык-Көл 177/3
1373. 17.12.13ж. 3046 Кырбашев Эркин Манас 22/37
1374. 17.12.13ж. 3047 Оторбаев Аскат Комсомол 219
1375. 17.12.13ж. 3048 Эсенгулов Аскар Фрунзе 228
1376. 17.12.13ж. 3049 Оторбаев Максат Комсомол 219
1377. 17.12.13ж. 3050 Иманалиева Күлсүн Ысык-Көл 266/10
1378. 18.12.13ж. 3053 Алыкулов Айбек Олимпийская 77/1
1379. 18.12.13ж. 3060 Сыдыков Канатбек Султанов 41
1380. 18.12.13ж. 3063 Оторбаева Айнура Кулакунов 213
1381. 18.12.13ж. 3064 Ракимбек уулу Ренат Ысык-Көл 183/1
1382. 18.12.13ж. 3067 Маратова Тимур Светлая 7
1383. 25.12.13ж. 3096 Мусаев Кубат Соң-Көл 33/46
1384. 25.12.13ж. 3097 Чолджиева В. Соң-Көл 33/46
1385. 26.12.13ж. 3098 Касымалиева С. Жамбыл 9/1
1386. 25.12.13ж. 3099 Мурзакунова Каныкей Фрунзе 217/89
1387. 25.12.13ж. 3100 Талантбек уулу Калысбек Фрунзе 217/89
1388. 27.12.13ж. 3109 Асанбеков Чынгыз Аманбаев 162/109
1389. 08.01.14ж. 04-04/05 Ысакбеков Максат Аманбаев 162/89
1390. 08.01.14ж. 04-4/13 Айсаева Гүлнара Аманбаев 183/6
1391. 13.01.14ж. 04-4/31 Эржанов Автандил Валиханов 47
1392. 13.01.14ж. 04-4/33 Курманалиев Максат Мамбеталиев 141
1393. 13.01.14ж. 04-4/38 Исабаева Гульзат Чапаев 103/3
1394. 14.01.14ж. 04-4/47 Барыктабасова Шагдар Алиев 24
1395. 14.01.14ж. 04-4/52 Кадыркулов Айтбек Т-Молдо 130
1396. 16.01.14ж. 04-4/56 Курманова Асель Аманбаев 194/8
1397. 16.01.14ж. 04-4/67 Сейдиналиев  Улан Соң-Көл 18/17
1398. 16.01.13ж. 04-4/73 Ибраимов Улан Аманбаев 173/5
1399. 16.01.14ж. 04-4/80 Шейшенов Кылыч Соң-Көл 20/16
1400. 20.01.14ж. 04-4/86 Турдубаева А. Чкалов 203/2
1401. 20.01.14ж. 04-4/87 Кусейин кызы Айгүл Аманбаев 147/28
1402. 20.01.14ж. 04-4/88 Акунова Кенже Аманбаев 149/1
1403. 20.01.13ж. 04-4/89 Өскөнбаев Каныбек Аманбаев 147/45
1404. 20.01.14ж. 04-4/92 Абылов Нурлан Аманбаев 164/5
1405. 20.01.14ж. 04-4/99 Амангулов Мирлан Аманбаев 202/35
1406. 22.01.14ж. 04-4/102 Байгабылов Талатбек Панфилов 90
1407. 22.01.14ж. 04-4/113 Байгожоева Роза Озерная 85
1408. 22.01.14ж. 04-4/114 Кыштобаев М. Каралаев 135
1409. 27.01.14ж. 04-4/133 Искаков Азамат Аманбаев 167/36
1410. 27.01.14ж. 04-4/144 Алыкулов Данияр Олимпийская 75/2
1411. 27.01.14ж. 04-4/148 Абыкулов Келдибек Матросова 59
1412. 27.01.14ж. 04-4/151 Сапалов Назарбек Казакбаева 44/90
1413. 27.01.14ж. 04-4/158 Абыкулов Бактыбек Матросов 59
1414. 29.01.14ж. 04-4/167 Усупова Замира Аманбаев 193/28
1415. 04.02.14ж. 01-20/210 Уланбеков Кубанычбек Соң-Көл 33/38
1416. 04.02.14ж. 01-20/252 Сопуканов Чынгыз Западный II №14
1417. 13.02.14ж. 01-20/259 Мамбетова Мира Западный II №14
1418. 13.02.14ж. 01-20/262 Абыкеева Айжан Партовая 9
1419. 17.02.14ж. 01-20/272 Токоноева Назгүл Кызыл-Саз 34
1420. 18.02.14ж. 01-20/281 Сапалова Астра
1421. 18.02.14ж. 01-20/282 Мусажанов Кубанычбек Сары-Жаз
1422. 18.02.14ж. 01-20/283 Чыныбаева Канымкан Исанов 4
1423. 03.03.14ж. 01-19/47 Сыдыгалиев М. Орто-Токой
1424. 03.03.14ж. 01-20/311 Казыбеков Алтынбек

Аманбаев 68

Инв 2гр

1425. 03.03.14ж. 01-20/313 Ибраева Айзада Алиев 114 изменен (123)
1426. 03.03.14ж. 01-19/47 Жумаев Мурат Орто-Токой
1427. 03.03.14ж. 01-19/47 Жумадылов Таалай Орто-Токой
1428. 03.03.14ж. 01-20/321 Эшимов Бактияр Малтабаев 6
1429. 04.03.14ж. 01-20/351 Акматалиев Кубатбек Аманбаев 171/2
1430. 05.03.14ж. 01-20/358 Токталиев Самат Космодем  212/77
1431. 06.03.14ж. 01-20/368 Бадахшанов Азамат Гагарин 111
1432. 06.03.14ж. 01-20/369 Токтосунова Күлүя Аманбаев 162/79
1433. 13.03.14ж. 01-20/399 Мунайтпасова Индира Приозеная 76
1434. 17.03.14ж. 01-20/409 Кубанычбеков Акжолтой Жакыпов 1
1435. 17.03.14ж. 01-20/410 Кубанычбеков Адилет Жакыпов 1
1436. 24.03.14ж. 01-2/440 Сатыбеков Канат Ахунбаев 101
1437. 24.03.14ж. 01-20/441 Сатыбеков Самат Ахунбаев 101
1438. 24.03.14ж. 01-20/443 Мухамбетова Индира Ахунбаев 101
1439. 25.03.14ж. 01-20/447 Омуркулова А. Ысык-Көл 174
1440. 25.03.14ж. 01-20/448 Джумашов А. Ысык-Көл 174
1441. 27.03.14ж. 01-20/457 Таалайбеков Нурислам Гагарин 4/7
1442. 27.03.14ж. 01-20/458 Орозалиева Жазгүл Гагарин 4/7
1443. 27.03.14ж. 01-20/459 Орозалиева Назгүл Гагарин 4/7
1444. 27.03.14ж. 01-20/460 Абдылдаева Айтбүбү Гагарин 4/7
1445. 28.03.14ж. 01-20/472 Абдыкеев Темирлан Конституция 112
1446. 28.03.14ж. 01-20/476 Асанова Жылдыз Соң-Көл 15/17
1447. 31.03.14ж. 01-20/479 Бектурган уулу Уланбек Крупская 10
1448. 01.04.14ж. 01-20/494 Жумабаева Света Строительная 45/4
1449. 01.04.14ж. 01-20/495 Тулебаев Данияр Чкалов 193
1450. 01.04.14ж. 01-20/498 Мекебаев Руслан Олимпийская 103
1451. 01.04.14ж. 01-20/499 Алымсеитов Асанбек

Соң-Көл 12/23

1гр инв

0700249240

1452. 01.04.14ж. 01-20/501 Абдырахманова Нургүл Ысык-Көл 181/21
1453. 02.04.14ж. 01-20/505 Абдылдаева Майрамкүл Ысык-Көл 266/31
1454. 02.04.14ж. 01-20/506 Калкаманова Рита Фрунзе 217/31
1455. 02.04.14ж. 01-20/507 Бекбоев Бактыбек Жантошева 48
1456. 09.04.14ж. 01-20/530 Кудайбергенов А. Аманбаев 202-45
1457. 09.04.14ж. 01-20/532 Нурдан уулу Бакыт Аманбаев 202-45
1458. 09.04.14ж. 01-20/535 Артыкбаев Болотбек Аманбаев 190/21
1459. 09.04.14ж. 01-20/539 Байбагышев А.К. Калмак-Ашуу 8
1460. 10.04.14ж. 01-20/549 Телепергенова Гүльмира Кулакунов 202/10
1461. 11.04.14ж. 01-20/553 Моңолбаев Аманбаев 143/8
1462. 14.04.14ж. 01-20/562 Жумаш уулу Азат Олимпийская 110
1463. 15.04.14ж. 01-20/572 Садыкова Р. Матросов 16
1464. 17.04.14ж. 01-20/589 Алышбаев Досумбек Раимбеков 12
1465. 22.04.14ж. 01-20/604 Сансызбай уулу Нурлан Ысык-Көл 26
1466. 22.04.14ж. 01-20/608 Тажиева Элнура Жакыпов 87/2
1467. 22.04.14ж. 01-20/611 Бараканова Анара Ысык-Көл 268/39
1468. 24.04.14ж. 01-20/618 Бейшебекова Бүбүмария Валиханов 72
1469. 24.04.14ж. 01-20/619 Рысмендеева Анара Валиханов 72
1470. 29.04.14ж. 01-20/638 Токторбеков Кайрат
1471. 08.05.14ж. 01-20/657 Дуйшеева   Гульназира Олимпийская 67
1472. 23.04.14ж. 01-20/668 Токтосунов Нуржигит Въезд Запад III  9
1473. 13.05.14ж. 01-20/669 Откулбеков Айбек Въезд Запад III  9
1474. 13.05.14ж. 01-20/673 Салмакеев Бактияр Со-Көл 7/27
1475. 13.05.14ж. 01-20/679 Токоева Махабат Чкалов 208/28
1476. 13.05.14ж. 01-20/667 Токтосунов Нурбек Въезд Запад III  9
1477. 20.05.14ж. 01-20704 Бабырканова Акиза Строительная 49/2
1478. 20.05.14ж. 01-20/707 Абдылдаева Айзада Казакбаева 153
1479. 20.05.14ж. 01-20/708 Абдылдаева Азиза Казакбаева 153
1480. 20.05.14ж. 01-20/709 Абдылдаева Айжан Казакбаева 153
1481. 20.05.14ж. 01-20/710 Бейшеналиев Нурдин Прежевальская 9
1482. 22.05.14ж. 01-20/717 Ташматова Турдукүл Алиев 145/15
1483. 22.05.14ж. 01-20/720 Конкошева Күлүмкан Аманбаев 187/4
1484. 22.05.14ж. 01-20/724 Жолочуев Аскат Т-Молдо 234
1485. 29.05.14ж. 01-20/746 Усупова  Айгүль Торговая 13
1486. 03.06.14ж. 01-20/765 Исаева Эльмира Аманбаев 176/3
1487. 03.06.14ж. 01-20/766 Баяманова Шайгүл Строительная 13/5
1488. 29.05.14ж. 01-20/743 Токтосунов Э.М. Аманбаев 204/55
1489. 05.06.14ж. 01-20/770 Батырканов  Аскар Аманбаев 164/64
1490. 13.06.14ж. 01-20/789 Абдырасулова Сонункүл Аманбаве 1717/5
1491. 13.06.14ж. 01-20/792 Джаналиева Наргиза Кум-Төр11
1492. 13.06.14ж. 01-20/794 Момункулова Чынара Алиев 134
1493. 13.06.14ж. 01-20/795 Момункулов Курманбек Алиев 134
1494. 16.06.14ж. 01-20/806 Токтосунова Жыпаркүл Аманбаев 152/2/4
1495. 16.06.14ж. 01-20/809 Талантбекова Айгерим Ленинград 94
1496. 17.06.14ж. 01-20/817 Бакытаева  Элиза Соң-Көл 19/26
1497. 19.06.14ж. 01-20/823 Токоева Бурулсун Мамбеталиев 50
1498. 23.06.14ж. 01-20/832 Кыдырмаев Мухтарбек Аманбаев 198/15
1499. 23.06.14ж. 01-20/833 Осукеев Жолдошбек Токтосунов 16
1500. 23.06.14ж. 01-20/834 Ибраев Руслан Олимпийская  57
1501. 03.07.14ж. 01-20/884 Чолпонова  Света Каралаев 73
1502. 09.07.14ж. 01-20/893 Карачунаков Тилек

Калинина 35/5

0708464825

1503. 15.07.14ж. 01-20/929 Орунбек уулу Төлөсүн

Аманбаев 88

Инв 2гр м

1504. 21.07.14ж. 01-20/934 Качкынбеков Н. Аманбаев 161/10
1505. 21.07.14ж. 01-20/936 Курманбаев Темирбек Олимпийская 122
1506. 22.07.14ж. 01-20/939

Кубатбек уулу Бактияр

Жунушова Гульмира

Фрунзе 374/10

 

1507. 22.07.14ж. 01-20/944 Анарбеков Фархат Токтосунов 1
1508. 22.07.14ж. 01-20/947 Жунусбеков Максат Чапаев 61
1509. 23.07.14ж. 01-20/955 Кутманова Зейнеп Айылчиев 18/3
1510. 23.07.14ж. 01-20/956 Жапаров Канатбек Аманбаев 182/10
1511. 30.07.14ж. 01-20/964 Бактыбекова Перизат Калдыбаев 144
1512. 31.07.14ж. 01-20/966 Сыдыкова Жылдыз Кулакунов 19
1513. 05.08.14ж. 01-20/980 Мусабаев Достук Алиев 143/5
1514. 05.08.14ж. 01-20/981 Болотбек уулу Мелис Алиев 143/2
1515. 07.08.14ж. 01-20/990 Мааткулова Гүлсара Токтосунов 148
1516. 08.08.14ж. 01-20/992 Жунусов Саламат Матросов 120
1517. 08.08.14ж. 01-20/993 Жунусова К.Б. Аманбаев 167/50
1518. 15.08.14ж. 01-20/1015 Жумабек кызы Тахмина Амнбаев 1
1519. 19.08.14ж. 01-20/1020 Асанова Роза Фрунзе 270
1520. 19.08.14ж. 01-20/1023 Маматбаева Айнагүл Райымбеков 56
1521. 27.08.14ж. 01-20/1049 Момунова Эльнура Кулакунов 267
1522. 28.08.14ж. 01-20/1057 Мусуралиев А. Строительная 15/5
1523. 28.08.14ж. 01-20/1060 Сыдыков Кубаныч Т-Молдо 46
1524. 29.08.14ж. 01-20/1061 Калыков Жыргалбек Соң-Көл ½
1525. 03.09.14ж. 01-20/1072 Абдылдаева Нуржан Сон-Көл 1/2
1526. 09.09.14ж. 01-20/1089 Жумаш уулу Азат Олимпийская 110
1527. 09.09.14ж. 01-20/1090 Жумаш уулу Калыс Олимпийская 110
1528. 09.09.14ж. 01-20/1098 Молдокунова Сымбат Кызыл – Саз 1/13
1529. 09.09.14ж. 01-20/1099 Ишеналиев Руслан С.Лазо 24
1530. 16.09.14ж. 01-20/1116 Акылбеков Нурсултан Алиев 51
1531. 16.09.14ж. 01-20/1118 Акылбеков М. Алиев 51
1532. 19.09.14ж. 01-20/1132 Мурсалиева Раиса Валиханов 69
1533. 22.09.14ж. 01-20/1137 Жаңыбаева Бегимай

Т-Молдо 160

Инв 2гр

0704392828

1534. 26.09.14ж. 01-20/1154 Ормукова З. Раимбеков 98
1535. 30.09.14ж. 01-20/1161 Сагынаев Максатбек Көк-Ойрок 50
1536. 30.09.14ж. 01-20/1163 Батыкова Жылдыз Курмашев 34
1537. 30.09.14ж. 01-20/1168 Дайрабаева  Айгул Верхняя 70
1538. 30.09.14ж. 01-20/1169 Талант уулу Сүйүнбек Гагарин 48/68
1539. 30.09.14ж. 01-20/1170 Исабеков Акимхан Айылчиев 1/5
1540. 03.10.14ж. 01-20/1182 Орозалиев Мирбек Курмашев 91
1541. 03.10.14ж. 01-20/1183 Султанов Кайбылда Садовая 36
1542. 10.10.14ж. 01-20/1196 Шабданов Максатбек Соң-Көл 20/18
1543. 10.10.14ж. 01-20/1200 Бактыбек кызы Дилбар Токтосунов 91
1544. 20.10.14ж. 01-20/1223 Асаналиева Рыскан Каралаев 44 / 31
1545. 20.10.14ж. 01-20/1224 Эшеналиева Мадина Соң-Көл 24 / 30
1546. 20.10.14ж. 01-20/1225 Таалайбекова З. Олимпийская 89 / 1
1547. 21.10.14ж. 01-20/1228 Шамыров Жаныш Чкалов 193 / 10
1548. 21.10.14ж. 01-20/1229 Дегембаев Азамат Каралаев 93
1549. 22.10.14ж. 01-20/1233 Рыскелдиева Мээрим Матросов 112
1550. 28.10.14ж. 01-19/393 Ринатов Акылбек Каралаев 25/3
1551. 28.10.14ж. 01-19/392 Керменбаева Нурайым Космодем 57
1552. 28.10.14ж. 01-19/391 Курманалиева Айдай Каралаев 44/16
1553. 28.10.14ж. 01-19/394 Элебаева Гулзат Каралаев 50/48
1554. 06.11.14ж. 01-20/1267 Дөөлөс уулу Саламат Чкалов 105
1555. 06.11.14ж. 01-20/1271 Базарбаев Кенжебек Фрунзе
1556. 06.11.14ж. 01-20/1273 Сатыбалдиев Максат Турсуниязов 3/1
1557. 06.11.14ж. 01-20/1278 Алиева Айжан Сары-Жаз 22
1558. 10.11.14ж. 01-20/1285 Асакеева Чынара Озерная 103
1559. 12.11.14ж. 01-20/1291 Алыкулов Тынымсеит Темирязов 30
1560. 12.11.14ж. 01-20/1294 Шайкеев Кубан Олимпийская 110
1561. 12.11.14ж. 01-20/1296 Шайкеев Жумаш Олимпийская 110
1562. 12.11.14ж. 01-20/1301 Рахманов Бакыт Ысык-Көл 133
1563. 13.11.14ж. 01-20/1314 Торгоев Нургазы Жумаев 81
1564. 13.11.14ж. 01-20/1315 Мурзаканова Элнуру Соң-Көл 31/6
1565. 17.11.14ж. 01-20/1319 Жортушов Болотбек Калдыбаев 137
1566. 18.11.14ж. 01-20/1343 Исабеков Мирлан Темирязов 14
1567. 18.11.14ж. 01-20/1344 Асанов Нурали Аманбаев 147/39
1568. 18.11.14ж. 01-20/1349 Ашырбеков Адис Светлая  26
1569. 18.11.14ж. 01-20/1350 Калыков Алмаз Чкалов 155
1570. 18.11.14ж. 01-20/1351 Уманкулов Рустам Чкалов 20
1571. 18.11.14ж. 01-20/1352 Уманкулов Руслан Чкалов 20
1572. 18.11.14ж. 01-20/1353 Мупов М.Ж. Соң-Көл 30/30
1573. 18.11.14ж. 01-20/1354 Уманкулов Д. Мамбеталиев 130
1574. 18.11.14ж. 01-20/1355 Акматов А.Д. Өмүр-Көчү   36
1575. 18.11.14ж. 01-20/1357 Тутаев Саламат Кулакунов 11
1576. 20.11.14ж. 01-20/1365 Бектуров Н.Р. Горный 14
1577. 20.11.14ж. 01-20/1368 Турсунязов Туратбек Мамбеталиев 75
1578. 20.11.14ж. 01-20/1369 Жусупов Адилет Курмашев 80
1579. 24.11.14ж. 01-20/1384 Умеров Урмат Чатыр-Көл 134
1580. 28.11.14ж. 01-20/1405 Умеров Улан Чатыр-Көл 134
1581. 28.11.14ж. 01-20/1406 Жумагулов Чынгыз Тору-Айгыр 75
1582. 28.11.14ж. 01-20/1407 Жаныбеков Азат Тору-Айгыр 75
1583. 28.11.14ж. 01-20/1408 Султанова Назгүл Космодем 88
1584. 02.12.14ж. 01-20/1414 Кендирбаев К.Ж. Ке123
1585. 02.12.14ж. 01-20/1415 Ыйсагулов Рустам Садовая 54
1586. 4.12.14ж. 01-20/1427 Букар уулу Руслан Орозбаева 41/19
1587. 08.12.14ж. 01-20/1429 Таалаев Санжар Ысык-Көл 274/65
1588. 10.12.14ж. 01-20/1436 Тазабекова Айгүл Кулакунов 220
1589. 10.12.14ж. 01-20/1437 Керменбаев Ануварбек Космодемьянская 57
1590. 10.12.14ж. 01-20/1438 Керменбаев Алмазбек Космодемьнская 57
1591. 10.12.14ж. 01-20/1439 Сулайманкулов Азамат Аманбаев 167/33
1592. 15.12.14ж. 01-20/1441 Муратбек кызы Айчолпон Жантошев 42
1593. 15.12.14ж. 01-20/1442 Мамытова Жибек Курмашев 76
1594. 15.12.14ж. 01-20/1443 Чыбыев Максат Аманбаев 190/16
1595. 15.12.14ж. 01-20/1444 Омуралиева Бактыгүл Валиханов 78
1596. 15.12.14ж. 01-20/1445 Адиев Нурбек Космодемьянская 225
1597. 15.12.14ж. 01-20/1446 Джундубаева Жылдыз Въезд Алиева 36
1598. 16.12.14ж. 01-20/1457 Джангазиева Сагынбүбү Шопоков 6
1599. 17.12.14ж. 01-20/1460 Усупов Эрмек
1600. 17.12.14ж. 01-20/1460 Турсунбек уулу Бекболсун Т-Молдо 213
1601. 19.12.14ж. 01-20/1464 Тазабеков Канат Аманбаве 19
1602. 19.12.14ж. 01-20/1465 Тазабеков Алмаз Аманбаев 19
1603. 19.12.14ж. 01-20/1466 Тазабекова Назира Аманбаев 19
1604. 19.12.14ж. 01-20/1467 Тазабекова Наргиза Аманбаев 19
1605. 19.12.14ж. 01-20/1470 Мергембаева Марселя Аманбаев 187/51
1606. 19.12.14ж. 01-20/1473 Туратбеков Өмүрбек Ленинградская 102
1607. 19.12.14ж. 01-20/1474 Эгембердиев К.Ж. Космодемь  146
1608. 23.12.14ж. 01-20/1476 Саламатов Бакыт Аманбаев 179/46
1609. 24.12.14ж. 01-20/1486 Мусаев Шаршенкул
1610. 24.12.14ж. 01-20/1487 Омурбаева Гүлай Аманбаев 173/21
1611. 24.12.14ж. 01-20/1489 Кашкеев Талайбек Казакбаева 105
1612. 26.12.14ж. 01-20/1494 Макенбаев Алмазбек
1613. 29.12.14ж. 01-20/1500 Исмаилов Эрмек Көк-Ойрок 22
1614. 31.12.14ж. 01-20/1503 Кудайбергенов Абдур-Рязак Строительная 41/2
1615. 30.12.14ж. 01-20/1504 Мурзабеков Нурсултан Турусбеков 45
1616. 30.12.14ж. 01-20/1505 Касымова Жаңыл Аманбаев 165/39
1617. 31.12.14ж. 01-20/1506 Жалидинов Бексултан Карыбаев 8
1618. 30.12.14ж. 01-20/1507 Жумабеков Болот Карыбаев 8
1619. 30.12.14ж. 01-20/1508 Джумабеков Бектурсун Карыбаев 8
1620. 31.12.14ж. 01-20/1509 Асанова Ж. Соң-Көл 17/15
1621. 31.12.14ж. 01-20/1510 Джунусалиева А. Ысык-Көл 272/72
1622. 31.12.14ж. 01-20/1511 Дүйшалиева Ж. Ысык-Көл 272/72
1623. 09.01.15ж. 01-20/05 Кыныкеева Нестан Кулакунов 138
1624. 13.01.15ж. 01-20/14 Нурдинов Токтобек Солнечная 122
1625. 13.01.15ж. 01-20/16 Абазбекова Гүлназ Чехов 16
1626. 13.01.15ж. 01-20/17 Асанбаев Эрлан Чехов 16
1627. 13.01.15ж. 01-20/18 Аденов Алишер Крупская 9
1628. 13.01.15ж. 01-20/21 Эрназаров Ноорузбек Кум-Төр 21
1629. 13.01.15ж. 01-20/24 Камбарова Карина Фрунзе 206
1630. 15.01.15ж. 01-20/35 Абдыкеримов Болот Фрунзе 283/2
1631. 16.01.15ж. 01-20/40 Кубаныч кызы Мээрим Сары-Жаз 18
1632. 16.01.15ж. 01-20/41 Кубаныч кызы Жылдыз Сары-Жаз 18
1633. 19.01.15ж. 01-20/44 Шаршембиев Азамат Өмүр-Көчү
1634. 19.01.15ж. 01-20/43 Субанов Болот Строительная 27/3
1635. 19.01.15ж. 01-20/46 Дөөталиев Аманбек Султанов 22
1636. 19.01.15ж. 01-20/50 Керменбаев Айдарбек Космодемьянская 57
1637. 20.01.15ж. 01-20/55 Ырсалиев Жыргалбек Космодем  117
1638. 20.01.15ж. 01-20/56 Ырсалиева Айгүл Космодем 117
1639. 20.01.15ж. 01-20/61 Көбөгөн  уулу  Канат Озерная 308
1640. 19.01.15ж. 01-20/51 Иманалиев Умар
1641. 23.01.15ж. 01-20/67 Атыгаева Элмира

Жамбул 13

0709141073

малоимущ

1642. 23.01.15ж. 01-20/71 Исраилов Эмил Тору-Айгыр 13
1643. 23.01.15ж. 01-20/72 Шералиева Комсомол 158
1644. 23.01.15ж. 01-20/73 Исраилов Нурдин Тору-Айгыр 13
1645. 23.01.15ж. 01-20/75 Турдукожоева Сырга Кызыл-Саз 42
1646. 26.01.15ж. 01-20/82 Жумабаев Улан Казакбаев 89
1647. 26.01.15ж. 01-20/84 Мусаев Азамат Матросов 118
1648. 26.01.15ж. 01-20/90 Асаналиев Урмат Чапаев 13
1649. 26.01.15ж. 01-20/91 Джолочиев Канат Мирная 4
1650. 26.01.15ж. 01-20/99 Шаршеева Чолпон Түлөбердиев 29
1651. 26.01.15ж. 01-20/100 Исакова Жанара Аманбаев 161/80
1652. 26.01.15ж. 01-20/101 Мусаев Адилет Түлөбердиев 29
1653. 26.01.15ж. 01-20/102 Рыскулбек уулу Адилет Соң-Көл 25/8
1654. 26.01.15ж. 01-20/106 Каракулов Бактыбек Ысык-Көл 357/7
1655. 26.01.15ж. 01-20/109 Каныметова  Жумабүбү Ысык-Көл 181/23
1656. 28.01.15ж. 01-20/111 Шүкүров Жолдошбек Ысык-Көл 181/4
1657. 28.01.15ж. 01-20/113 Шаршеев Чынгыз Түлөбердиев 43
1658. 28.01.15ж. 01-20/119 Джетыгенов Темирбек Аманбаев 163/16
1659. 28.01.15ж. 01-20/120 Жумабекова Айнур Олимпийская 134
1660. 28.01.15ж. 01-20/121 Мусаев Медер Соң-Көл 33/65
1661. 28.01.15ж. 01-20/124 Садыкова Гүльзат Панфилов 82
1662. 28.01.15ж. 01-20/126 Турдуматов Мырзабек Мичурин 6
1663. 29.01.15ж. 01-20/130 Искакова Кенжекан Султанов 62/17
1664. 29.01.15ж. 01-20/131 Кариев Канатбек Кулакунов 144
1665. 29.01.15ж. 01-20/132 Калыгулов Сейит Кулакунов 144
1666. 30.01.15ж. 01-20/134 Дюшеналиев Бактыбек Соң-Көл 23/3
1667. 30.01.15ж. 01-20/135 Касымбаев Нурдин Ысык-Көл 151
1668. 30.01.15ж. 01-20/136 Касымова Таалайкүл Аманбаев 167/40
1669. 02.02.15ж. 01-20/141 Амандыкова Жанара Леонов 61
1670. 02.02.15ж. 01-20/143 Турманбетова Аида Соң-Көл 24/1
1671. 02.02.15ж. 01-20/144 Тажиев Улан Жакыпов 87/1
1672. 02.02.15ж. 01-20/146 Аманов Нурбек Валиханов 61
1673. 02.02.15ж. 01-20/149 Кудайбергенова Роза Соң-Көл 7/28
1674. 02.02.15ж. 01-20/150 Догдурбек уулу Тилек Соң-Көл 7/28
1675. 02.02.15ж. 01-20/151 Токсобаева Сапыйна Соң-Көл 7/28
1676. 02.02.15ж. 01-20/152 Темирбек кызы Айгүл Кулакунов 234
1677. 03.02.15ж. 01-20/153 Дүйшеев Бекжан Абдрахманов 418
1678. 03.02.15ж. 01-20/155 Коңурбаева Майрамкүл Кызыл-Саз 31
1679. 03.02.15ж. 01-20/157 Урматбеков Нурлан Фрунзе 14/1
1680. 03.02.15ж. 01-20/158 Абдылдаев Нурлан Строительная 13/1
1681. 03.02.15ж. 01-20/160 Чокиев канымет С.Лазо 39
1682. 03.02.15ж. 01-20/162 Баетов Даирбек Ленинград 80
1683. 03.02.15ж. 01-20/166 Тентекова Самаркүл Восточ. Промзона 3/5
1684. 04.02.15ж. 01-20/167 Омуралиева Ирина Фрунзе 282
1685. 04.02.15ж. 01-20/170 Ошуров Викрам Приозерная 9/4
1686. 04.02.15ж. 01-20/171 Рысбек уулу Самат Приозерная 11/1
1687. 04.02.15ж. 01-20/172 Ошуров Акрам Приозерная 9/4
1688. 04.02.15ж. 01-20/173 Амантуров Адилет Чернышевская 139
1689. 04.02.15ж. 01-20/174 Мурзабек уулу Илимбек Матросов 61
1690. 04.02.15ж. 01-20/175 Асангельдиев Дастан Матросов 61
1691. 09.02.15ж. 01-20/178 Амантурова Аида Чернышевская 139
1692. 09.02.15ж. 01-20/179 Наматбекова Нургүл Аманбаев 164/11
1693. 09.02.15ж. 01-20/182 Озубекова Т.С. Орто-Токой айылы
1694. 09.02.15ж. 01-20/183 Осмонов Улан Ахунбаев 94
1695. 09.02.15ж. 01-20/188 Эсеналиев Азамат Красноармейская 6
1696. 09.02.15ж. 01-20/190 Жанузаков Мурзагул Ысык-Көл 121
1697. 09.02.15ж. 01-20191 Жумагулова Анара Кулакунов 124
1698. 09.02.15ж. 01-20/192 Рахатбеков Мирбек Комсомол 212/67
1699. 09.02.15ж. 01-20/193 Тукешов Нурлан Комсомол 212/67
1700. 09.02.15ж. 01-20/196 Мусаев Калысбек Аманбаев
1701. 09.02.15ж. 01-20/197 Тостокова Каныкей Соң-Көл 33/30
1702. 09.02.15ж. 01-20/198 Кемелов Адилет Озерная
1703. 09.02.15ж. 01-20/202 Узакбаев Болот Советская 55
1704. 09.02.15ж. 01-20/204 Чолпонова Г. Фрунзе 319/3
1705. 09.02.15ж. 01-20/210 Келдибекова Алия Тору-Айгыр 19
1706. 09.02.15ж. 01-20/211 Жылкычиев Алтынбек Тору-Айгыр 19
1707. 09.02.15ж. 01-20/213 Рахмудинова А.С. Орозбаева 41/2
1708. 09.02.15ж. 01-20/214 Мамбетова Динаркүль Озерная 229/1
1709. 10.02.15ж. 01-20/222 Дүйшөнбеков Эркинбек Аманбаев 149/9
1710. 11.02.15ж. 01-20/224 Өмүралиева Айсалкын Ысык-Көл 255
1711. 11.02.13ж. 01-20/225 Мамуталиева Назира Соң-Көл 6/22
1712. 11.02.15ж. 01-20/231 Абдыразаев Н.К. Горный 4
1713. 11.02.15ж. 01-20/238 Абдырахманов Аскат Ысык-Көл 272/59
1714. 11.02.15ж. 01-20/239 Карымшаков Жолдошбек Космодемьянская 37
1715. 13.02.15ж. 01-20/242 Канатбеков Дастан Чкалов 154
1716. 13.02.15ж. 01-20/243 Уйчубек кызы Жаңыл Ат-Башы 16
1717. 13.02.15ж. 01-20/244 Нурланбекова Бермет Темирязов 32
1718. 13.02.15ж. 01-20/245 Турусбеков Азамат Аманбаев 147/5
1719. 13.02.15ж. 01-20/246 Мамбетова Бурул Аманбаев 165/33
1720. 13.02.15ж. 01-20/247 Курамаев Медербек Аманбаев 165/40
1721. 13.02.15ж. 01-20/249 Намазова Клара Озерная 380/1
1722. 13.02.15ж. 01-20/250 Батырканов Алишер Аманбаев 198/39
1723. 13.02.15ж. 01-20/251 Ажыбаев Максатбек Озерная 416
1724. 13.02.15ж. 01-20/252 Курамаев Мирбек Аманбаев 165/40
1725. 13.02.15ж. 01-20/253 Эшенкулов Бакыт Ала-Тоо 165/34
1726. 13.02.15ж. 01-20/254 Кулманбетова Саткангул Ж. Сон-кол  7
1727. 13.02.15ж. 01-20/255 Токтогазиев Улан Водный 17
1728. 13.02.15ж. 01-20/256 Усенакунов Эрмек Водный 17
1729. 13.02.15ж. 01-20/258 Автабачиев Мадьяр Кум-Төр 11
1730. 13.02.15ж. 01-20/259 Мадьярова Айкерим Кум-Төр 11
1731. 13.02.15ж. 01-20/261 Майчулакова Гульзада Октябрская 43
1732. 17.02.15ж. 01-20/265 Кенжебаев Адис Жакыпов 42
1733. 17.02.15ж. 01-20/266 Кадиков Нурлан Семофорная 1
1734. 17.02.15ж. 01-20/269 Иманалиева Гулнара Соң-Көл 33/35
1735. 17.02.15ж. 01-20/270 Уланова Дамира Соң-Көл 33/31
1736. 17.02.15ж. 01-20/271 Исаев Кубат Шаршеевич Ала-Арча 9
1737. 17.02.15ж. 01-20/276 Акматова Мира Конституция 82
1738. 17.02.15ж. 01-20/278 Жумалиев Азамат Абдырахманов 233/2
1739. 17.02.15ж. 01-20/279 Шабдалиев Мырзабек Орозбаева 47/19
1740. 17.02.15ж. 01-20/282 Эшенкулов С.К. Аманбаев 165/34
1741. 17.02.15ж. 01-20/286 Карыпов Эрнис Ысык-Көл 272/39
1742. 17.02.15ж. 01-20/287 Исалиева Нургуль Аманбаев 21
1743. 18.02.15ж. 01-20/294 Ахунбаев Элгиз Аманбаев 182/7
1744. 18.02.15ж. 01-20/297 Жузубакунов Темирбек Сары-Булак 18
1745. 18.02.15ж. 01-20/302 Токобаева Замира Аманбаев 149
1746. 18.02.15ж. 01-20/303 Тыныбеков Жыргалбек

Айылчиев 1/3

Инв 2гр

1747. 18.02.15ж. 01-20/304 Тыныбеков Мээрбек Айылчиев 1/3
1748. 19.02.15ж. 01-20/308 Каракеева  Гульсара Строительная 55/3
1749. 19.02.15ж. 01-20/311 Бейшеналиев Алмазбек Солнечная 62
1750. 19.02.15ж. 01-20/313 Исаева Чынара Озерная 75
1751. 19.02.15ж. 01-20/314 Бекмурзаева Наргиза Орозбаева 4/2
1752. 19.02.15ж. 01-20/315 Усеналиев Алишер Казакбавеа 54
1753. 19.02.15ж. 01-20/316 Калыбаев Адилет Казакбаева 54
1754. 20.02.15ж. 01-20/320 Жумакадыров Дамир Аманбаев 149/26
1755. 20.02.15ж. 01-20/324 Джекелаев Мурат Озерная 389
1756. 20.02.15ж. 01-20/327 Дубанбек уулу самат Озерная 389
1757. 24.02.15ж. 01-20/331 Юнусов Алымбек Фрунзе 362
1758. 24.02.15ж. 01-20/332 Качкынбаев Бакытбек Чапаев 76
1759. 24.02.15ж. 01-20/333 Султаналиев Самат Чапаев 80
1760. 24.02.15ж. 01-20/334 Муратбек кызы Мээрим Крупская 16
1761. 24.02.15ж. 01-20/338 Турдукожоева Гүлзат Кызыл-Саз 3/5
1762. 24.02.15ж. 01-20/339 Бектурова Гүлмира Кызыл-Саз 4/7
1763. 24.02.15ж. 01-20/336 Аблатов Аманкелди Аманбаев 165/33
1764. 24.02.15ж. 01-20/337 Аблатова Алтынай Аманбаев 165/33
1765. 24.02.15ж. 01-20/342 Мамытова Гульмира Алиев 79
1766. 24.02.15ж. 01-20/345 Токтомбаев Эдик Мамбеталиев 157
1767. 24.02.15ж. 01-20/346 Жамгырчиев Максат Аманбаев 193/69
1768. 25.02.15ж. 01-20/348 Эсеналиев Мирлан Чапаев 24
1769. 25.02.15ж. 01-20/350 Батырканова Мээрим Аманбаев 198/39
1770. 25.02.15ж. 01-20/351 Жакшылыкова Нурмира Аманбаев 193/41
1771. 25.02.15ж. 01-20/352 Исмаилова Светлана Аманбаев 152/46
1772. 26.02.15ж. 01-20/354 Мусаева Гүлнара Ысык-Көл 264/12
1773. 26.02.15ж. 01-20/355 Бакиров Медер Дзержинская 28
1774. 26.02.15ж. 01-20/356 Усупбаев Байышбек Аманбаев 167/72
1775. 26.02.15ж. 01-20/358 Эшмамбетова Гулзина Почтовая 21
1776. 26.02.15ж. 01-20/360 Көктемиров Марс Ленинградская 40
1777. 26.02.15ж. 01-20/361 Канатбеков Автандил Аманбаев 152/3
1778. 26.02.15ж. 01-20/362 Канатбеков Улан Аманбаев 152/3
1779. 27.02.15ж. 01-20/372 Кененбаев Акылбек Чкалов 201/35
1780. 27.02.15ж. 01-20/367 Макенбаев Таалайбек Озерная 197/3
1781. 27.02.15ж. 01-20/364 Көбөкова Сезим Сары-Булак 43
1782. 02.03.15ж. 01-20/379 Шактыбеков Эдиль Фрунзе 43
1783. 02.03.15ж. 01-20/381 Майрамбеков Карыбек
1784. 02.03.15ж. 01-20/382 Нурдинова Эден
1785. 02.03.15ж. 01-20/383 Жылкычиев Нурбек Транспортная 3
1786. 02.03.15ж. 01-20/384 Бейшекеев Эльдияр Каменная 5 а
1787. 04.03.15ж. 01-20/390 Сыдыков Кенжегул Фрунзе 300/1
1788. 04.03.15ж. 01-20/394 Алжанбаева Айнагүл Гагарин 48/27
1789. 04.03.15ж. 01-20/395 Муратбеков Акжолтой Гагарин 48/27
1790. 04.03.15ж. 01-20/396 Зарипова Перизат Аманбаев 191/2
1791. 04.03.15ж. 01-20/397 Кылычбек кызы Каныкей Айылчиев 10
1792. 04.03.15ж. 01-20/399 Джангирова Гульниза Комсомол 212/93
1793. 04.03.15ж. 01-20/400 Жолбулаков Нурбек Матросова 82
1794. 10.03.15ж. 01-20/416 Асранкулов Кенжебек Ысык-Көл 217
1795. 10.03.15ж. 01-20/417 Бейшекеева Ализа Каменная 5 а
1796. 10.03.15ж. 01-20/423 Жумалиев Жакып Аманбаев 164/1
1797. 10.03.15ж. 01-20/425 Темирбеков Марат Чапаев 66
1798. 10.03.15ж. 01-20/426 Исмаилова Сабина Ысык-Көл 174
1799. 10.03.15ж. 01-20/403 Касымов У.Н. Чернышевская 128
1800. 10.03.15ж. 01-20/405 Сүйүнбек уулу Самат Кулакунов 154
1801. 10.03.15ж. 01-20/406 Асанакунов Балбай Кулакунов 154
1802. 10.03.15ж. 01-20/410 Усенбаева Анакүл Чкалов
1803. 10.03.15ж. 01-20/411 Осмонов Айбек Жамбул 15
1804. 10.03.15ж. 01-20/412 Карагулов Калыс Фрунзе 341
1805. 10.03.15ж. 01-20/413 Джангирова Асель Ахунбаев 51
1806. 10.03.15ж.  01-20/415 Моколов Нурлан Четинди 34
1807. 11.03.15ж. 01-20/432 Миңбаева Мээрим Фрунзе 21
1808. 13.03.15ж. 01-20/436 Байсабаев Жекшенбек С.Лазо 29
1809. 13.03.15ж. 01-20/440 Мамыр уулу Сагынбай Конституционная
1810. 13.03.15ж. 01-20/441 Абылканова Бурул Парковая 12/3
1811. 16.03.15ж. 01-19/113 Мусагулова Дамира Соң-Көл 19/20
1812. 16.03.15ж. 01-19/113 Джапарова Атыркүл Олимпийская 77/1
1813. 16.03.15ж. 01-19/113 Баймонкоева  Арзыкан Озерная 470
1814. 16.03.15ж. 01-19/113 Омуралиева Айсалкын Орозбаева 43/11
1815. 16.03.15ж. 01-19/113 Узакматова Кундуз Соң-Көл 31-33
1816. 16.03.15ж. 01-19/113 Алиева Майрамбүбү Ала-Тоо 21
1817. 16.03.15ж. 01-19/113 Ашымова Жылдызгүл Райымбеков 12
1818. 16.03.15ж. 01-19/113 Молдошева Ырыскүл Аманбаев 169/1
1819. 16.03.15ж. 01-19/113 Абдылдаева Ширин Солнечная 14
1820. 16.03.15ж. 01-19/113 Мамытова  Гульжан Соң-Көл 31/31
1821. 16.03.15ж. 01-19/113 Абдыбакапова Нарынкүл Чкалов 33
1822. 16.03.15ж. 01-19/113 Басова Елена Чехов 22
1823. 16.03.15ж. 01-19/113 Сейлебудинова Назгүль Аманбаев 65
1824. 16.03.15ж. 01-19/113 Абдылдаева Нурланбүбү Ысык-Көл 5
1825. 16.03.15ж. 01-19/113 Султанбаева Мира Солнечная 77
1826. 16.03.15ж. 01-19/113 Калманбетова  Айгүл Западный въезд III 3/11
1827. 16.03.15ж. 01-19/113 Исаева Бегайым Соң-Көл 27/26
1828. 16.03.15ж. 01-19/113 Чынарбаева Гульмира Соң-Көл 33/63
1829. 16.03.15ж. 01-19/113 Джансеркеева Гүлжан Соң-Көл 5/13
1830. 17.03.15ж. 01-20/450 Супатаева Н.Э. Аманбаев 152/2/65
1831. 17.03.15ж. 01-20/453 Исаева Жумай Гагарин 44/47
1832. 17.03.15ж. 01-20/455 Касенов Турусбек Песчанная 16
1833. 17.03.15ж. 01-20/457 Акматов Адулхаким Конституция 82
1834. 17.03.15ж. 01-20/449 Каримбаев Калыс Чатыр-Көл 100
1835. 18.03.15ж. 01-20/473 Сулайманов Эсенбек Орозбаева 144/28
1836. 20.03.15ж. 01-20/478 Джанекова Бегай Прежевальская 22/19
1837. 25.03.15ж. 01-20/486 Байсеркеев Замирбек

Аманбаев 163/24

Инв 2гр

0709048434

1838. 25.03.15ж. 01-20/487 Сатылганова Чынара Кулакунов 267
1839. 25.03.15ж. 01-20/499 Кубалдай уулу Султан Т-Молдо 188
1840. 27.03.15ж. 01-20/511 Чумодоев Марс Ак-Өлөң 22
1841. 27.03.15ж. 01-20/512 Нургазиев Нурбек Манас 31
1842. 27.03.15ж. 01-20/513 Бектурова Эльмира Свобода 5
1843. 01.04.15ж. 01-20/525 Жумалиев Жакып Аманбаев 164/1
1844. 01.04.15ж. 01-20/526 Турдалиева Перизат Фрунзе 217/41
1845. 01.04.15ж. 01-20/527 Өмүрзаков Жаныбек Чапаев 134
1846. 01.04.15ж. 01-20/528 Усубакунов Мирлан Өмүр-Көчү 37
1847. 01.04.15ж. 01-20/529 Мирланова Элнур Аманбаев 173/28
1848. 06.04.15ж. 01-20/536 Смайылов Мирбек Конституция 128
1849. 06.04.15ж. 01-20/544 Орозалиева Наргиза Фрунзе 267
1850. 06.04.15ж. 01-20/547 Саламатов Бакытбек Советская 59
1851. 06.04.15ж. 01-20/549 Суранчиева Мээрим Т-Молдо 24
1852. 06.04.15ж. 01-20/548 Мукамбетов Алмаз Кызыл-Омпол 47
1853. 10.04.15ж. 01-20/553 Желдеңов Эрмек Аманбаев 187/66
1854. 10.04.15ж. 01-20/556 Рысбеков Айбек Интернац 188
1855. 10.04.15ж. 01-20/557 Кожобеков Бакыт Райымбеков 31
1856. 10.04.15ж. 01-20/563 Жусурунов Кубан Ахунбаев 101
1857. 10.04.15ж. 01-20/564 Токтогазиев Улан Водный 17
1858. 10.04.15ж. 01-20/565 Усенакунов Эрмек Водный 17
1859. 10.04.15ж. 01-20/567 Скандарбек уулу Эльдияр Соң-Көл 33/28
1860. 10.04.15ж. 01-20/570 Асыранбеков Жаныбек Соң-Көл 33/28
1861. 10.04.15ж. 01-20/571 Телимова Сезим Панфилов 14
1862. 10.04.15ж. 01-20/572 Тыныбеков Зарылбек Панфилов 14
1863. 10.04.15ж. 01-20/574 Телимова Аида Панфилов 14
1864. 10.04.15ж. 01-20/577 Батырбекова Наргиза Соң-Көл 32/5
1865. 10.04.15ж. 01-20/578 Исмаилова Гульназ Соң-Көл 33/13
1866. 10.04.15ж. 01-20/579 Корголдоев Эмилбек Орозбаева 392
1867. 10.04.15ж. 01-20/580 Абышева Дамира Калмак-Ашуу 4
1868. 10.04.15ж. 01-20/586 Муратбек кызы Айчолпон Жантөшев 42
1869. 13.04.15ж. 01-20/590 Бактыбекова Элиза Калдыбаев 144
1870. 15.04.15ж. 01-20/602 Койчукулов Эрлан Аманбаев 192/16
1871. 15.04.15ж. 01-20/603 Койчукулов Мирлан Аманбаев 192/16
1872. 17.04.15ж. 01-20/615 Төлөнгүтова Сатынды Орозбаева 37/31
1873. 17.04.15ж. 01-20/618 Сапарбеков А. Тору-Айгыр 69
1874. 17.04.15ж. 01-20/626 Орозбек кызы Айзат Соң-Көл 30/47
1875. 17.04.15ж. 01-20/625 Асанбекова Айзат Тору-Айгыр 10
1876. 17.04.15ж. 01-20/627 Кудуев Айбек Калдыбаев 61
1877. 21.04.15ж. 01-20/630 Иманов Нурлан Конституция 37
1878. 21.04.15ж. 01-20/636 Исабекова Зарылкан
1879. 21.14.15ж. 01-20/637 Рысбек уулу Бексултан Т-Молдо 48
1880. 21.04.15ж. 01-20/638 Рысбекова Нуржан Т-Молдо 48
1881. 21.04.15ж. 01-20/644 Көккөзов Тынчылык Соң-Көл 33/17
1882. 21.04.15ж. 01-20/646 Арыкбаева Гүлзада Аманбаев 179/24
1883. 22.04.15ж. 01-20/654 Осмонов Улан Ахунбаев 94
1884. 22.04.15ж. 01-20/661 Талайбеков Адис Кулакунов 267
1885. 22.04.15ж. 01-20/662 Эсенгулов Улан Орозова 3
1886. 27.04.15ж. 19/302 Эсенбек кызы Гульзат Учреждение № 51
1887. 27.04.15ж. 01-20/668 Усубакунов Бакытбек Ленинградская 92
1888. 28.04.15ж. 01-20/673 Иманбеков Адилет Мамбеталиев 161
1889. 28.04.15ж. 01-20/674 Мусабаев Элмир Чкалов 26
1890. 29.04.15ж. 01-20/676 Журная Наталья Райымбеков 11
1891. 29.04.15ж. 01-20/678 Койдулатов Чынадил Ысык-Көл 30
1892. 29.04.15ж. 01-20/679 Койдулатов Чынгыз Аманбаев 191/22
1893. 04.05.15ж. 01-20/687 Дүйшөнбеков Көлбай Далбаев 29
1894. 04.05.15ж. 01-20/691 Кубатова Элкиза Ленинградская 84/1
1895. 04.05.15ж. 01-20/693 Мамырканова Кенжегүл

Строительная 17/12

 

1896. 06.05.15ж. 01-20/695 Султанов Чынгыз Калдыбаев 61
1897. 06.05.15ж. 01-20/697 Төлөгөнов Алтынбек Казакбаева 137
1898. 06.05.15ж. 01-20/698 Кубанычбек кызы Гулиза Калдыбаев 64
1899. 06.05.15ж. 01-20/702 Туратбеков Айбек Калдыбаев 29
1900. 06.05.15ж. 01-20/706 Мелис уулу Ибрахим Фрунзе 166
1901. 06.05.15ж. 01-20/710 Мелис кызы Анара Фрунзе 166
1902. 08.05.15ж. 01-20/716 Урманбекова Гульнура Чернышевская 77
1903. 08.05.15ж. 01-20/713 Сүйүнбеков Адилет Светлая 34
1904. 08.05.15ж. 01-20/718 Кубатова Наргиза Ленинградская 84/1
1905. 08.05.15ж. 01-20/724 Кермалиев Эрбол Партовая 14
1906. 08.04.15ж. 01-20/725 Кубанычбеков Улан Карыбаев 61
1907. 08.04.15ж. 01-20/726 Бөлөкбаев Улан Водный 5
1908. 12.05.14ж. 01-20/728 Кенжеев Айбек Өмүр-Көчү 21
1909. 12.05.15ж. 01-20/729 Таджиев Руслан С.Лазо 27
1910. 12.05.15ж. 01-20/731 Усупов Бапа Ысык-Көл 274/8
1911. 12.05.15ж. 01-20/732 Бапа уулу Бакыт Ысык-Көл 274/8
1912. 13.05.15ж. 01-20/738 Турдугулов Жодарбек Турусбеков 19
1913. 15.05.15ж. 01-20/741 Дюшебаева Сыпайы Соң-Көл 33/23
1914. 15.05.15ж. 01-20/743 Сыдыгалиева Жыпаркүл Өмүр-Көчү 13
1915. 15.05.15ж. 01-20/754 Маликов Азиз Гагарин 46/25
1916. 15.05.15ж. 01-20/761 Орозакунов Камиля Чапаев 77
1917. 18.05.15ж. 01-20/769 Акирова Айгүл Аманбаев 128/2
1918. 18.05.15ж. 01-20/770 Омуралиева Динара Советская 34
1919. 18.05.15ж. 01-20/771 Омуралиева Чынара Советская 34
1920. 18.05.15ж. 01-20/772 Омуралиев Руслан Советская 34
1921. 18.05.15ж. 01-20/773 Канатбек кызы Каныкей Космодемьянская 91
1922. 19.05.15ж. 01-20/780 Мамыр уулу Азим Конституция 52
1923. 19.05.15ж. 01-20/782 Алышбаев Ч.А. Райымбеков 113
1924. 19.05.15ж. 01-20/787 Кутмидинова Майрамкан Октябрская 29/22
1925. 19.05.15ж. 01-20/795 Шатакеев Токтобек Фрунзе АВТ городок
1926. 20.05.15ж. 01-20/798 Жума кызы Күлбарчын Конституция 109
1927. 20.05.15ж. 01-20/799 Мусабаев Улан Чкалов 26
1928. 20.05.15ж. 01-20/800 Мусабаев Асылбек Долон 10
1929. 20.05.15ж. 01-20/801 Джангазиев Кыдыкбек Джержинский
1930. 20.05.15ж. 01-20/803 Токоев Т. Ысык-Көл 24
1931. 20.05.15ж. 01-20/804 Үмөталиев Т. Абдрахманов 119
1932. 20.05.15ж. 01-20/807 Молдонбеков Нурлан Чапаев 158
1933. 20.05.15ж. 01-20/810 Артыкбеков  Кенжебек

Фрунзе 186/1

Авария

0705599838

1934. 21.05.15ж. 01-20/814 Норузбаев И. Олимпийская 80
1935. 21.05.15ж. 01-20/815 Эсентуров Маратбек Чкалов 154 а
1936. 21.05.15ж. 01-20/818 Сагынов Керим Т-Молдо 24
1937. 21.05.15ж. 01-20/819 Дыйкамбаева Айнура Бейшембиев 9
1938. 21.05.15ж. 01-20/820 Тыныбеков Нурбек Гагарин 42/4
1939. 21.05.15ж. 01-20/821 Желдеңов Бейшенбек
1940. 22.05.15ж. 01-20/829 Акматова Гүлнура Аманбаев 204/42
1941. 25.05.15ж. И-831 Искаков Самат Гагарин 70
1942. 25.05.15ж. А-834 Адырбеков Ильич Осмонов 21
1943. 25.05.15ж. И-836 Ишенбаев Б. Победа 38
1944. 25.05.15ж. И-838 Исраилова Гульнабат Панфилов 50
1945. 25.05.15ж. Э-839 Эшимбаева Элмира Крупская 53
1946. 25.05.15ж. У-840 Уркумбаев Эрик Карыбаев 36
1947. 25.05.15ж. У-841 Уркумбаев Гуланда Карыбаев 36
1948. 26.05.15ж. Н-845 Нуркулов Нооруз Гагарин 84
1949. 26.05.15ж. А-847 Айдакеев Канатбек Т-Молдо 27/5
1950. 26.05.15ж. М-849 Мамбетов Азизбек Чкалов 203/47
1951. 27.05.15ж. Б-855

Бакасов Урмат

Эшимбек кызы Диана

Космодемьянская 58

2гр инв

1952. 28.05.15ж. А-859 Аламанов Байконур Айылчиев 16
1953. 28.05.15ж. М-862 Молдокиева Дамира Акимканов 175
1954. 28.05.15ж. А-866 Абылаева Эльвира Чолпон-Ата 102
1955. 28.05.15ж. А-871 Абдыраманова Атыркүл Аманбаев 164/118
1956. 28.05.15ж. Т-872 Такабаева Анаркан Аманбаев 161/8
1957. 28.05.15ж. Б-896/1 Бактыбеков Темирлан Каралаев 59
1958. 29.05.15ж. М-880 Моколова Алтын Олимпийс    кая 10
1959. 1.06.15ж. Б-887 Бактыбекова Бегимай Арчалуу 7
1960. 01.06.15ж. А-890 Абышева Кальбюбю Комсомол 212/93
1961. 3.06.15ж. Д-900 Джумабекова Таалайкүл Түмөнова 29/18
1962. 4.06.15ж. Я-902 Якупбаева Айнур Алиев 143/23
1963. 4.06.15ж. Т-904 Темирбеков Эльдияр Фрунзе №293
1964. 4.06.15ж. М-905 Маратов Аскат Темирязова №6
1965. 04.06.15ж. Б-906 Болотбекова Орозокан Гагарин 48/67
1966. 4.06.15ж. Ж-907 Жунушова Кенжегүл Ат-Башы 22
1967. 4.06.15Ж. М-908 Марсбекова Айзада Ат-Башы 6
1968. 4.06.15ж. М-910 Мусаев Медер Соң-Көл 33/65
1969. 4.06.15ж. Д-911 Джансеркеев Азиз Космодемьянская 84
1970. 4.06.15ж. А-912 Абдыкеримов Аскар Чолпон-Ата 72
1971. 05.06.15ж. Ч-915 Чокоев Азиз Матросова 36
1972. 05.06.15ж. С-917 Султаналиев Самат Чапаев 80
1973. 05.06.15ж. О-918 Осмонов Бакыт Соң-Көл 12/30
1974. 8.06.15ж. А-919 Асанбек уулу Б. Чатыр-Көл 44
1975. 8.06.15ж. С-923 Сыдыкова Кымбат Умуралиев 4
1976. 8.06.15ж. И-931 Итибов Кайрат Кызыл-Омпол
1977. 8.06.15ж. С-932 Сейдекеримов Адилет Ысык-Көл 266/3
1978. 8.06.15ж. С-933 Сейдекеримов Улукбек Ысык-Көл 266/3
1979. 8.06.15ж. У-934 Уланбеков Улукбек Соң-Көл 33/38
1980. 10.06.15ж. Т-941 Токтогожоев Мирбек Ынтымак 19
1981. 10.06.15ж. А-944 Асылбекова Гулнура Манас 29
1982. 10.06.15ж. Т-945 Тыныбекова Гулжан Манас 29
1983. 10.06.15ж. М-946 Миңбаева Р. Султанов 60/28
1984. 10.06.15ж. М-947 Манакеева Кундуз Түмөнова 29/1
1985. 10.06.15ж. С-950 Сыдыкова Ш.М. Бирезова 26
1986. 11.06.15ж. Ж-952 Жоошбаева Урумбүбү

Озерная 102

Пенсионер

1987. 11.06.15ж. К-953 Кабылбеков Мирлан Жеңиш 9
1988. 12.06.15ж. Т-955 Таалайбеков Н.Т. Южная 7
1989. 12.06.15ж. И-959 Исаев Азамат Алга 11
1990. 12.06.15ж. К-961 Карымшаков Саламат Космодемьянская 37
1991. 12.06.15ж. А-962 Алыкулова Астра Темирязов 30
1992. 12.06.15ж. Б-963 Беккулиева Бейшекан Октябрская 33/2
1993. 15.06.15ж. Б-968 Байсеркеев З. Аманбаев 163/24
1994. 15.06.15ж. К-972 Койчуманов Бактыбек Калдыбаев 90
1995. 16.06.15ж. Т-979 Төлөгөнов Ильгизбек

Шарипов 100

Томолой  жетим

0708913645

1996. 16.06.15ж. М-981 Максатбек кызы Жаркын Гагарин 48/70
1997. 17.06.15ж. О-984 Осмонканова Атыркүл Мамбеталиев 209
1998. 17.06.15ж. И-987 Искенов Ислам Кулакунов 93
1999. 18.06.15ж. А-992 Алиева Гульмира Т-Молдо 27
2000. 22.06.15ж. С-1000 Султанов Азамат Садовая 11
2001. 22.06.15ж. А-1002 Амазов Асылбек Октябрская 19
2002. 23.06.15ж. Ч-1003 Чомоев Мирлан Калдыбаев 51
2003. 24.06.15ж. И-1012 Искаков Адилет Озерная 369
2004. 24.06.15ж. М-1015 Маликов Ахмад Кулакунов 30
2005. 24.06.15ж. М-1016 Молдалиев Изат Гагарин 48/8
2006. 24.06.15ж. А-1017 Абыканов Акылбек Сан-Таш 3
2007. 25.06.15ж. С-1022 Сүйүнбаев Али Гагарин 50/30
2008. 25.06.15ж. А-1023 Акматова Айгуль Гагарин 50/30
2009. 25.06.15ж. Б-1024 Баратова Махабат Чолпон-Ата 70
2010. 25.06.15ж. К-1027 Кырбашев Анарбек Калдыбаев 51
2011. 26.06.15ж. К-1032 Керимбаев А.С. Райымбеков 57
2012. 23.06.15ж. Б-1035 Болтобек уулу Эрмек Спортивная 39
2013. 29.06.15ж. О-1036 Орозакунов Таалайбек Спортивная 39
2014. 29.06.15ж. Б-1038 Бектурсунов Бакыт Соң-Көл 14
2015. 29.06.15ж. Б-1039 Бектурсунов Азамат Соң-Көл 14
2016. 30.06.15ж. Д-1047 Дюшалиева Венера Казакбаева 44
2017. 01.07.15ж. Ж-1056 Жумакадырова Малика Кулакунов 13/6
2018. 01.07.15ж. С-1057                                          Асель Кулакунов 24
2019. 02.07.15ж. Э-1061 Эсеналиев Ормон Орозбаева 39/12
2020. 02.07.15ж. И-1062 Искеева Н.К. Чкалов 24
2021. 02.07.15ж. Б-1067 Батырканова Гүльбүбү Аманбаев 197/11
2022. 02.07.15ж. С-1068 Сакманбетова Шайыр Фрунзе 217/4
2023. 07.07.15ж. Т-1087 Тукеев М.
2024. 07.07.15ж. Б-1089 Бактыбекова Перизат Калдыбаев 144
2025. 10.07.17ж. А-1099 Акеев Сталбек Ысык-кол 241
2026. 13.07.15ж. Д-1102 Дюшембаева Гулиза Мирный 9
2027. 14.07.15ж. Б-1106 Бейшеналиев Кенжебек Гагарин 78
2028. 14.07.15ж. А-1108 Асанакунов Жаныбек Ахунбаев 123
2029. 14.07.15ж. Т-1109 Төлөмүшов Жолдубай Гагарин 78
2030. 14.07.15ж. С-1110 Сакеева Гульбара Ысык-Көл 185/4
2031. 15.07.15ж. К-1113 Карыбаев Жылдызбек Соң-Көл 19/18
2032. 15.07.15ж. А-1112 Айлекова Айжан Таш-Сарай  Курманов14
2033. 15.07.15ж. Т-1115 Таштанбек уулу Канатбек Сары-Жаз 13
2034. 15.07.15ж. Т-1117 Төлөгөнов Бактияр Прежевальская 22/12
2035. 21.07.15ж. Ч-1135 Чынгызбеков Изат Чкалов 173 а
2036. 16.07.15ж. Р-1119 Рысалиева Анара Фучик 15
2037. 20.07.15ж. Т-1126 Тельтаев Сүйүндүк Абдылдаев 23
2038. 20.07.15ж. К-1128 Казаков Азамат Транспортная 2
2039. 21.07.15ж. Т-1132 Торежанова Алия Тыныстанов 97/4
2040. 21.07.15ж. Ч-1135 Чынгызбаев Изат Сары-Челек 16
2041. 21.07.15ж. А-1137 Аалиев Адилет

Ахунбаева 56

Инв  1гр

2042. 24.07.15ж. У-1142 Улан уулу Кайрат Ахунбаев 56
2043. 24.07.15ж. С-1145 Саякбаева Чынаркүл Каменная 10
2044. 24.07.15ж. Ж-1147 Жумакеева Нуржамал Комсомол 212/43
2045. 27.07.15ж. Ш-1153 Шаакеримов Алтынбек Мамбеталиев 67
2046. 28.07.15ж. Д-1156 Дүйшеева Аймира Арчалуу 13
2047. 17.08.15ж. Т-1159 Тюлемышева Кульбакыт Каралаев 63
2048. 30.07.15ж. Дж-1171 Джумабекова Бермет Манас 18
2049. 31.07.15ж. Ж-1177 Жамгырчиев Руслан Чолпон-Ата 98
2050. 31.07.15ж. Б-1179 Байсариев Дастан Манас 47
2051. 31.07.15ж. С-1183 Секебаева Шайкүл Шопоков 12
2052. 31.07.15ж. Б-1180 Байсариев Асимкан Манас 47
2053. 03.08.15ж. М-1186 Мекебаев Д.
2054. 03.08.15ж. Б-1187 Бекбоева Сайрабүбү Аманбаев 198/6
2055. 03.08.15ж. С-1188 Сыдыкбекова Дилбар Фрунзе 217/25
2056. 03.08.15ж. К-1192 Керимбеков С. Балыкчы гезит курьер
2057. 04.08.15ж. К-1196 Кудайбергенов Акылбек Арчалуу 19
2058. 04.08.15ж. Н-1197 Нарынбеков Аскарбек Арчалуу 19
2059. 04.08.15ж. Б-1198 Боронбаева Гүльзана Абдрахманов 217/54
2060. 05.08.15ж. С-1207 Сардарбеков Санжар Аманбаев 198/14
2061. 05.08.15ж. С-1208 Сардарбеков Нурсултан Аманбаев 198/14
2062. 06.08.15ж. А-1211 Атабек уулу Адилет Соң-Көл 6/17
2063. 06.08.15ж. К-1212 Качыкеев Азамат Соң-Көл 6/17
2064. 06.08.15ж. К-1214 Кенжеева Динара Озерная 161/2
2065. 07.08.15ж. 19/326 Абылов Б. Учреждение №51
2066. 07.08.15ж. 19/326 Черикбай уулу Р. Учреждение №51
2067. 07.08.15ж. 19/326 Маадемилов А. Учреждение №51
2068. 07.08.15ж. 19/326 Турусбеков А. Учреждение №51
2069. 07.08.15ж. 19/326 Урумкулов А. Учреждение №51
2070. 07.08.15ж. 19/326 Осмоналиев А. Учреждение №51
2071. 07.08.15ж. 19/326 Жумакадыров У. Учреждение №51
2072. 07.08.15ж. 19/326 Көбөгөнов К. Учреждение №51
2073. 07.08.15ж. 19/326 Кожоева М. Учреждение №51
2074. 10.08.15ж. И-1220 Исаев Болотбек Исанов 3
2075. 10.08.15ж. Ю-1221 Юндина Татьяна Фрунзе 281/2
2076. 11.08.15ж. Б-1236 Ботобаева Миргүл Озерная 161/4
2077. 11.08.15ж. Ж-1237 Жумабай кызы Элнара Озерная 226
2078. 05.08.15ж. И-1204 Ишенов Өмүрбек Мичурин 6
2079. 12.08.15ж. У-1245 Усубакунова Кундуз Озерная 430
2080. 13.08.15ж. Б-1246 Бейшеева А. Чатыр-Көл 123 б
2081. 13.08.15ж. Д-1247 Давлетбеков Дастан Ахунбаев 19
2082. 13.08.15ж. Э-1249 Эсенаманов Болотбек Ахунбаев 19
2083. 14.08.15ж. Б-1253 Барктабасов Мирбек Ахунбаев 116
2084. 17.08.15ж. Н-1258 Намазалиева Жылдыз Жакыпов 108
2085. 17.08.15ж. Д-1261 Дюшебаев А. Парковая 2/1
2086. 17.08.15ж. Б-1263 Бейшеев Азамат Ахунбаев 78
2087. 18.08.15ж. С-1269 Самудинова А.
2088. 18.08.15ж. Ш-1270 Шейшенгазиев Мир-Ислам Чапаев 146
2089. 18.08.15ж. С-1272 Сатыбеков Самат Ахунбаев 101
2090. 18.08.15ж. С-1273 Сатыбеков Канат Ахунбаев 101
2091. 18.08.15ж. Ш-1281 Шейшенгазиев Дастан Чапаев 146
2092. 13.08.15ж. Б-1244 Бейшеев А. Чатыр-Көл 123 б
2093. 20.08.15ж. Б-1285 Буудайчиев Кенжегул Т-Молдо 202
2094. 24.08.15ж. Б-1294 Баяманова Жаңыл Калдыбаев 133
2095. 24.08.15ж. Б-1295 Байгалманова Жылдыз Аманбаев 194/31
2096. 24.08.15ж. М-1296 Мамытова Алиев 79
2097. 25.08.15ж. Б-1298 Боронбаев Чынгыз Абдрахманов 217/54
2098. 20.08.15ж. А-1286 Ажымакунова Сатынбүбү Гагарин 44/16
2099. 21.08.15ж. Ш-1289 Шаршенов Алмазбек Валиханов 45
2100. 26.08.15ж. А-1302 Акматова Салтанат Комсомол 204/9
2101. 26.08.15ж. А-1304 Арымбаева Саадаткүл Осмонов 103
2102. 27.08.15ж. М-1310 Максутов Айбек Аманбаев 187/42
2103. 28.08.15ж. М-1315 Мамыркулова Айжан Бозов 10
2104. 28.08.15ж. С-1316 Секебаева Шайкүл Шопоков 12
2105. 28.08.15ж. К-1317 Карыпбаева Динара Прежевальская 7
2106. 28.08.15ж. С-1318 Самудинов Жолдошбек Прежевальская 7
2107. 28.08.15ж. И-1319 Исаев Ишенбек Сары-Челек 16
2108. 01.09.15ж. Т-1320 Тюменбаев Жаркынбек Солнечный 91
2109. 07.09.15ж. И-1346 Ибраева Дамира Ысык-Көл 65
2110. 07.09.15ж. К-1348 Кулубекова Аида Ысык-Көл 302
2111. 07.09.15ж. Б-1349 Буудайчиева  Элнура Аманбаев 152/2/15
2112. 07.09.15ж. Б-1350 Буулайчиева Эльзат Аманбаев 171/2/9
2113. 07.09.15ж. Дж-1357 Джолдошбеков Айбек Курмашев 170
2114. 08.09.15ж. Б-1362 Болот кызы Нуржан Пионерская 158
2115. 08.09.15ж. О-1369 Орозов Абдысамат Солнечная 47
2116. 10.08.15ж. 19/386 Абышкаева Гүлзат Абдрахманов 217/100
2117. 10.08.15ж. 19/386 Мамыркулова Асель Курмашев 115
2118. 10.08.15ж. 19/386 Арпашева Лариса Ысык-Көл 183/24
2119. 10.08.15ж. 19/386 Токтосунова Айжан Турусбеков 47
2120. 10.08.15ж. 19/386 Касымкулова Назгүль Аманбаев 152/2/60
2121. 10.08.15ж. 19/386 Бова Гульнара Ысык-Көл 181/13
2122. 10.08.15ж. 19/386 Пономаренко Светлана

Портовая 7

Препод.

2123. 10.08.15ж. 19/386 Турдукеева Нургуль Шарипов 60
2124. 10.08.15ж. 19/386 Нуркан кызы Айнура Чернышевская 65
2125. 10.08.15ж. 19/386 Жайлообаева Айнура Акимканов 154 а
2126. 08.09.15ж. О-1368 Орозов Абдылдабек Солнечная 47
2127. 10.09.15ж. С-1384 Слепая Светлана Аманбаев 190/14
2128. 14.09.15ж. Б-1409 Босумов Эрлан
2129. 16.09.15ж. К-1422 Курамаев Адилет Озерная 270
2130. 16.09.15ж. С-1425 Сагынаев Нурсултан Көк-Ойрок 50
2131. 16.09.15ж. К-1427 Кутманова С. Победа 48
2132. 15.09.15ж. ЛП-80 Касеинова Диларамхан Комсомол 23
2133. 15.09.15ж. З-1434 Замирбеков Данияр Арчалуу 15
2134. 18.09.15ж. П-1437 Прокопенко Тахир Ысык-Көл 302
2135. 18.09.15ж. П-1438 Прокопенко Тимур Ысык-Көл 302
2136. 23.09.15ж. А-1450 Асангазиева  Нургыз Соң-Көл 29/10
2137. 23.09.15ж. Б-1451 Балбаков Жакшылык Сары-Жаз 18
2138. 23.09.15ж. Б-1452 Бакиров Б. Ысык-Көл 54
2139. 23.09.15ж. С-1453 Султанов А. Ысык-Көл 36
2140. 28.09.15ж. С-1467 Сакешова З. Озерная 161/6
2141. 28.09.15ж. Б-1468 Бообекова Г. Аманбаев 149/144
2142. 28.09.15ж. Т-1469 Талайбеков К. Т-Молдо 81
2143. 23.09.15ж. С-1447 Сыдыков Акназар Токтосунов 9
2144. 30.09.15 К-1481 Казыбеков Элдостон Ысык-Көл 223
2145. 30.09.15ж. М-1482 Масылбеков Нурсултан Солнечная 79
2146. 30.09.15ж. Ч-1486 Чолпонкулов Нурлан Солнечная 79
2147. 30.09.15ж. Ж-1487 Жээнбек кызы Айдай Соң-Көл 31/3
2148. 30.09.15ж. И-1488 Итиев Жылдызбек Валиханов 6
2149. 01.10.15ж. Ж-1490 Жумаева Айнур Мирный 4
2150. 02.10.15ж. М-1493 Мусаев Жодарбек Темирязов 14
2151. 06.10.15ж. А-1498 Атабаева Дамира Соң-Көл 33/46
2152. 06.10.15ж. Ж-1499 Жыргалбек  уулу Амантай Аманбаев
2153. 08.10.15ж. И-1510 Ибраев Кенжебек Крупская 15
2154. 08.10.15ж. А-1514 Аябудинов Мирлан Далбаев 31/55
2155. 12.10.15Ж. С-1522 Султаналиев Азат Далбаев 31/55
2156. 13.10.15ж. Т-1528 Турсунбеков Улан Шарипов 32
2157. 13.10.15ж. Д-1539 Дабитова Упагүл Гагарин 46/37
2158. 14.10.15ж. О-1541 Осмонбаева Зарина Ахунбаев 84
2159. 14.10.15ж. И-1545 Исакова М. Валиханов 1
2160. 14.10.15ж. А-1544 Азыкбаев Бейшебай Аманбаев 167/37
2161. 15.10.15ж. Ж-1551 Жаркымбаев Айдамир Соң-Көл 17/1
2162. 19.10.15ж. Т-1557 Токтосунов Мирлан Абдрахманов 356
2163. 19.10.15ж. Б-1561 Баяманов Мускат Калдыбаев 133
2164. 19.10.15ж. И-1562 Исаков Кабылбек Кулакунов 212/65
2165. 19.10.15ж. М-1563 Мелисбеков Тилек Комсомол 212/37
2166. 20.10.15ж. Ш-1566 Шаңырбаев Азатбек Зеленая ½
2167. 20.10.15ж. Т-1570 Токоноев Эдил Аманбаев 183/32
2168. 20.10.15ж. Т-1571 Турганалиев Жанболот
2169. 22.10.15ж. К-1579 Куланбаев Кыдыралы Гагарин 67
2170. 26.10.15ж. Дж-1583 Джумабекова Айзада Аманбаев 86
2171. 28.10.15ж. С-1592 Султангазиева Рахат Толстой 1/3
2172. 28.10.15ж. С-1593 Сейтказиев Нурлан Толстой 1/3
2173. 28.10.15ж. А-1595 Асанбеков Нарынбек Калдыбаев 154
2174. 28.10.15ж. А-1596 Асанбеков Нурбек Калдыбаев 154
2175. 28.10.15ж. С-1599 Сатиев А Аманбаев 165/44
2176. 28.10.15ж. А-1597 Асаналиев Тилек Аманбаев 173/27
2177. 28.10.15ж. Т-1601 Тойматов Максат Ысык-Көл 52
2178. 29.10.15ж. И-1605 Исраилов Акылбек Манас 22/53
2179. 29.10.15ж. С-1607 Садырбаева Гүлзат Умуралиев 1
2180. 29.10.15ж. И-1611 Исаев Азим Светлая 83/25
2181. 30.10.15ж. И-1622 Иманбекова Алмагүл Таш-Сарай айылы
2182. 30.10.15ж. М-1623 Моколова  Гүлзат Олимпийская 10
2183. 30.10.15ж. А-1624 Абдраимова  Арзыгүл Аманбаев 167/67
2184. 30.10.15ж. Д-1625 Дүйшеев Руслан Мамбеталиев 209
2185. 02.11.15ж. Ж-1626 Жолдошбеков  Азим Токтосунов 20
2186. 02.11.15ж. О-1627 Осукеева Наргиза Токтосунов 16
2187. 03.11.15ж. И-1630 Искаков Джумгал Арчалы 13а
2188. 03.11.15ж. С-1632 Садыков Нурбек Леонов 1
2189. 03.11.15ж. С-1639 Садыкова  Надира Курмашев 120
2190. 03.11.15ж. К-1640 Курманбаев Тилек Карыбаев 57
2191. 03.11.15ж. К-1641 Курманбаев Асел Карыбаев 57
2192. 28.10.15ж. С-1602 Сүйүнбек уулу Мухамед Саадык Каралаев 85
2193. 29.10.15ж. Б-1610 Баяманова Жаңыл Калдыбаев 133
2194. 10.11.15ж. М-1660 Маатов Алишер Ысык-Көл 274/72
2195. 10.11.15ж. С-1661 Султанбеков Арген Аманбаев 183/25
2196. 10.11.15ж. Т-1662 Туйбаев Талгат Комсомол 149
2197. 10.11.15ж. Ө-1664 Өмүрбеков Жылдызкан Аманбаев 179/39
2198. 10.11.15ж. Т-1665 Таалайбек уулу Максат Солнечная 98
2199. 10.11.15ж. А-1667 Арыков Тынчтык Соң-Көл 3/35
2200. 10.11.15ж. И-1668 Исмаилов Муратбек Пржевальская 22/31
2201. 10.11.15ж. Э-1669 Эгембаев Руслан Пржевальская 22/1
2202. 10.11.15ж. С-1671 Сулайманов Төлөбек Комсомол 208/8
2203. 12.11.15ж. М-1684 Машалаева Альфия Соң-Көл 3/39
2204. 28.10.15ж. Н-1594 Намазбекова Света Толстой 1/3
2205. 13.11.15ж. Т-1690 Тологонов Догтурбек Ахунбаев 16
2206. 13.11.15ж. А-1691 Абдрахманов Азамат Соң-Көл 27/21
2207. 13.11.15ж. К-1692 Казыбаев Алмаз Тору-Айгыр 37
2208. 16.11.15ж. А-1702 Абдылдаев А. Олимпийская 67
2209. 16.11.15ж. Д-1703 Дюшембиева Асел Аманбаев 193/31
2210. 17.11.15ж. С-1704 Султанкулов Элдияр Чернышевский 99
2211. 17.11.15ж. С-1705 Сакмамбетова Надира Сары-Жаз 3
2212. 17.11.15ж. М-1711 Майрыкова Турдукан Кызыл-Саз 2/4
2213. 17.11.15ж. К-1713 Курманалиев Азамат Каркыра 10
2214. 17.11.15ж. К-1714 Курманалиев Толкунбек Каркыра 10
2215. 18.11.15ж. А-1718 Абдыразаков Руслан Олимпийская 57
2216. 18.11.15ж. А-1719 Айдарова Асель Соң-Көл 33/78
2217. 19.11.15ж. М-1730 Мукамбетова Гүлзамира Султанов 19
2218. 20.11.15ж. Ж-1733 Жамгырчиев Максат Аманбаев 193/64
2219. 20.11.15ж. А-1735 Абдыкеримов Руслан Солнечный 5
2220. 23.11.15ж. Ж-1739 Жанар уулу Динар Партовая 24
2221. 23.11.15ж. Ш-1743 Шаршеева Кайырбүбү Валиханов 93
2222. 23.11.15ж. К-1744 Кадырова Нуржан Партовая 24
2223. 24.11.15ж. С-1749 Сыдыкова Керимжан Аманбаев 22
2224. 24.11.15ж. К-1750 Кубатбеков Адилет Аманбаев 22
2225. 25.11.15ж. Т-1762 Токтомамбетова Алтынай Аманбаев 11
2226. 25.11.15ж. А-1766 Ашымова Айнагүл Тыныстанов 25
2227. 25.11.15ж. А-1767 Ашымова Бактыгүл Тыныстанов 25
2228. 26.11.15ж. А-1770 Аюпова Урумбүбү Парковая 1/3
2229. 26.11.15ж. К-1772 Кыдыралиев Сардарбек Аманбаев 198/14
2230. 26.11.15ж. К-1774 Кыдырмаев Асылбек Санташ 8
2231. 26.11.15ж. К-1775 Кендирбаев Кубан Курганная 36
2232. 26.11.15ж. К-1777 Жолдошбек уулу Самат Космодемьянская 54
2233. 26.11.15ж. Б-1778 Бактиев Улан Светлая 49
2234. 27.11.15ж. Ж-1785 Жумабекова Айсулуу Чернышевская 89
2235. 30.11.15ж. Ү-1790 Үсөнова А. Соң-Көл 18/6
2236. 30.11.15ж. Ш-1791 Шамшыбеков Аманат Түлөбердиев 30
2237. 30.11.15ж. Д-1792 Дөөталиев Алмаз Кулакунов 304
2238. 30.11.15ж. А-1795 Асрашева Чолпон Аманбаев 165/32
2239. 01.12.15ж. К-1798 Кылычев Амантур Калинин 27/9
2240. 01.12.15ж. К-1801 Кыпчагалиев Азамат Аманбаев 173/12
2241. 01.12.15ж. Б-1803 Бекболотов Адилет Строительная 45/2
2242. 01.12.15ж. У-1804 Узакбаева Мээрим Чернышевская 101
2243. 01.12.15ж. Т-1806 Таалайбеков Нурсултан Абдрахманов 186/5
2244. 01.12.15ж. А-1807 Арунов Таалайбек Абдрахманов 186/5
2245. 01.12.15ж. А-1809 Абдылдаев Рыскелди Чапаев 114
2246. 01.12.15ж. Э-1810 Эсенгулова Альвина Соң-Көл 20/7
2247. 01.12.15ж. О-1813 Осмонова Роза Чапаев 114
2248. 01.12.15ж. А-1814 Абдылдаев Руслан Чапаев 114
2249. 01.12.15ж. А-1815 Абдылдаев Нурсултан Чапаев 114
2250. 02.12.15ж. С-1822 Сыдыков Сандарбек Аманбаев 204
2251. 02.12.15ж. С-1825 Султанова Турсун Озерная 161/7
2252. 02.12.15ж. С-1826 Султанова Нуркыз Озерная 161/7
2253. 02.12.15ж. С-1827 Суранчиева Бактыбүбү Кызыл-Саз 1/10
2254. 03.12.15ж. К-1828 Кулунбаева Турдугүл Солнечная 95
2255. 03.12.15ж. О-1829 Орозалиев Мирлан Тоголок-Молдо 129
2256. 03.12.15ж. И-1830 Имашов Медербек Тоголок-Молдо  Акымбек
2257. 03.12.15ж. А-1831 Аскербеков Элал Тоголок-Молдо
2258. 03.12.15ж. С-1834 Султанбеков Адилет Аманбаев 183/25
2259. 30.09.15ж. И-1488 Итиев Жылдызбек Валиханов 6
2260. 30.11.15ж. О-1793 Омурова Назгүл Аманбаев 204/60
2261. 02.12.15ж. К-1821 Керимбеков Улан Соң-Көл 33/80
2262. 04.12.15ж. Ж-1838 Жумадылова Кульшайыр Чатыр-Көл 145
2263. 04.12.15ж. А-1842 Асанов Бекжан Садовая 59
2264. 07.12.15ж. К-1844 Калбердиева Анара Кочкор 13
2265. 07.12.15ж. М-1849 Максүтов Бакыт Конституция 110
2266. 07.12.15ж. Б-1851 Балтаев Айбек Чолпон-Ата
2267. 07.12.15ж. О-1853 Окенова К. Аманбаев 171/3
2268. 07.12.15ж. М-1854 Мамбетиманова Таалайкан Аманбаев 171/12
2269. 07.12.15ж. Т-1855 Турусбекова Кымбат Кулакунов 202/2
2270. 07.12.15ж. Т-1856 Турусбеков Урмат Кулакунов 202/2
2271. 07.12.15ж. О-1857 Омурчиев Мейман Озерная 362
2272. 08.12.15ж. А-1864 Ачакеева Ж. Фучик 25
2273. 08.12.15ж. Ж-1865 Жумашова Гүлбарчын Зеленая 5/1
2274. 08.12.15ж. М-1866 Макеева Турар Верхний 101
2275. 08.12.15ж. Ч-1867 Чолпонкулов Сыргак Мамбеталиев 62
2276. 08.12.15ж. А-1868 Адылбек кызы Айзада Аманбаев 66
2277. 09.12.15ж. Б-1872 Бейшенова Айжан Тору-Айгыр 4
2278. 09.12.15ж. Р-1873 Раимбекова Бактыгүл Озерная 428/7
2279. 09.12.15ж. А-1874 Асылбеков Азамат Жумаев 25
2280. 09.12.15ж. Ж-1875 Жакыпов Азамат Алиев 87
2281. 09.12.15ж. К-1876 Кудашова Ч. Жумаев 25
2282. 09.12.15ж. Б-1877 Байтикова Наргиза Мамбеталиев 62
2283. 09.12.15ж. К-1882 Кадыркулов У. Конституция 105
2284. 09.12.15ж. И-1883 Ирсалиев К Конституция 105
2285. 09.12.15ж. И-1884 Ирсалиев Н Конституция 105
2286. 10.12.15ж. С-1885 Самутдинов Нурлан Абдрахманов 374/16
2287. 10.12.15ж. С-1886 Самутдинов Мирлан Ысык-Көл 35
2288. 10.12.15ж. К-1887 Конокбай кызы Айдай Бозов 18
2289.              1 11.12.15ж. Т-1890 Талипов Бакыт Ат-Башы 14
2290. 11.12.15ж. Б-1892 Байзакова Зарылбүбү Курмашев 84
2291. 14.12.15ж. И-1894 Искаков Алибек Калдыбаев 2
2292. 14.12.15ж. А-1895 Акматов Алтынбек Сары-Челек 47
2293. 15.12.15ж. К-1902 Кашымканова Жумакан Фрунзе 217/39
2294. 17.12.15ж. М-1906 Молдокеримова Гүльмира Панфилов 119
2295. 17.12.15ж. М-1907 Молдокеримова Айнура Панфилов 119
2296. 17.12.15ж. Т-1908 Табылдиева Гүлкайыр Кулакунов 204/6
2297. 17.12.15ж. К-1909 Кушубеков Ариет Курмашев 163
2298. 17.12.15ж. Б-1910 Бейшеев Мирлан Манас 24/5
2299. 17.12.15ж. К-1911 Канатбеков Назар Ысык-Көл 181/16
2300. 17.12.15ж. Э-1912 Эсенбаева Айгүл Советская 59
2301. 17.12.15ж. С-1913 Саламатов Устабек Советская 59
2302. 17.12.15ж. Ч-1916 Чекирова Анара Фрунзе 34
2303. 17.12.15ж. А-1918 Абдыразаков Алтынбек Ленинград  23
2304. 18.12.15ж. К-1919 Курманбеков Улан Мамбеталиев 148
2305. 18.12.15ж. Ж-1920 Жакыпова Малина Строительная 67
2306. 18.12.15ж. Д-1921 Доктуралы уулу Бекжан Мамбеталиев 148
2307. 22.12.15ж. Б-1939 Бакалова Г. Фучик
2308.              3 21.12.15ж. Н-1936 Ниязбаева Махабат Ахунбаев 99
2309. 21.12.15ж. К-1937 Касымбеков Таалайбек Ахунбаев 99
2310. 22.12.15ж. А-1940 Акылбек уулу Айзат Т-Молдо 234
2311. 22.12.15ж. Т-1942 Төлөев Т. Турусбеков 56/2
2312. 22.12.15ж. С-1943 Сагындыков А. Южная 8
2313. 22.12.15ж. Т-1944 Төлөев А. Турусбеков 56/2
2314. 23.12.15ж. Т-1946 Токтобекова Г. Алга 9
2315. 23.12.15ж. С-1947 Сулайманов Жолдошбек Аманбаев 4/56
2316. 23.12.15ж. Ж-1949 Жакбалиев Талай Ысык-Көл 288
2317. 23.12.15ж. Т-1950 Талайбеков Данияр Ысык-Көл 288
2318. 23.12.15ж. Б-1951 Бектурсунов Азамат Соң-Көл 14
2319. 23.12.15ж. И-1952 Исабекова Зарина Озерная 263
2320. 24.12.15ж. И-1955 Исираилов Эмил Тору-Айгыр 13
2321. 24.12.15ж. И-1956 Исираилов Нурдин Тору-Айгыр 13
2322. 24.12.15ж. Б-1957 Белеков Урматбек Гагарин 8/2
2323. 25.12.15ж. И-1959 Исаев Алишер Озерная 100
2324. 25.12.15ж. Н-1960 Нурланов Кудайберген Озерная 103
2325.              Й 25.12.15ж. О-1963 Омуралиева Майраш Солнечная 110
2326. 25.12.15ж. О-1964 Омуралиева Эльнура Солнечная 110
2327. 25.12.15ж. О-1965 Омуралиев Максат Солнечная 110
2328. 25.12.15ж. О-1966 Омуралиев Азамат Гагарин 46/1
2329. 25.12.15ж. О-1967 Омуралиева Анара Солнечная 110
2330. 25.12.15ж. М-1970 Мусуралиева Алтынбек Строительная 63
2331. 25.12.15ж. К-1971 Кыдырмаев Аскат Панфилов 46
2332. 25.12.15ж. С-1972 Садыбакасов Эрлан Конституция 112
2333. 28.12.15ж. Д-1978 Дүйшөнкул уулу Эрмек Аманбаев 161/14
2334. 28.12.15ж. К-1979 Касымов Айбек Аманбаевы 161/14
2335. 29.12.15ж. Ч-1983 Чороев Улан Жакыпов 64
2336. 29.12.15ж. М-1986 Мухамед уулу Санжарбек Чапаев 122
2337. 29.12.15ж. С-1987 Смаилов Канжарбек Чапаев 122
2338. 29.12.15ж. К-1988 Касмамбетова Ш. Аманбаев 204/49
2339. 30.12.15ж. М-1993 Мамытов Турсунбек Ысык-Көл 266/2
2340. 30.12.15ж. Ч-1994 Чомоева Дамира Чкалов 167
2341. 30.12.15ж. Ч-1995 Чомоева Айпери Чкалов 167
2342. 30.12.15ж. Ш-1996 Шеримбек уулу Рахат Курмашев 24
2343. 30.12.15ж. А-1997 Абдиев Максат Чкалов 201/34
2344. 25.12.15ж. Т-1973 Төлөев Азамат

Турусбеков 56/2

 

2345. 05.01.16ж. З-05 Замирова Айгерим Аманбаев 183/26
2346. 06.01.16ж. К-06 Кыдырмаев Мухтарбек Аманбаев 198/15
2347. 06.01.16ж. И-09 Исмаилов Максат Умуралиева 2
2348. 11.01.16ж. Ж-18 Жетибаева Гүлзат Т-Молдо 120
2349. 11.01.16ж. С-21 Сыдыков Жагоорун Курганная 16
2350. 11.01.16ж. Р-23 Рысалиев Талгарт Каркыра 23
2351. 11.01.16ж. Б-26 Бактыбеков Темирлан Алиев 127
2352. 11.01.16ж. Ж-27 Жамадилов А. Олимпийская 87/2
2353. 11.01.16ж. К-28 Камчыбеков Арген Космодемьянская 106
2354. 11.01.16ж. Ж-29 Жамадилова Ж. Олимпийская 87/2
2355. 12.01.16ж. Э-33 Эмилев Эрнар Мамбеталиев 26
2356. 12.01.16ж. Т-34 Токтакунова Таалайкүл Фрунзе 26 а
2357. 12.01.16ж. Т-35 Турусбеков Жылдыз Ысык-Көл 91
2358. 12.01.16ж. М-38 Моколов Ринат Четинди 34
2359. 12.01.16ж. С-39 Султанов Кочкорбай

Түлөбердиев 48

Инв 2гр

2360. 12.01.16ж. А-40 Акылбек уулу Адилет Ала-Арча 8
2361. 13.01.16ж. У-45 Ускембаев Нурбек Космодемьянская
2362. 13.01.16ж. Б-46 Бакасов Нурлан Космодемьянская 19
2363. 13.01.16ж. К-47 Каденов Кубатбек Джержинский 27
2364. 13.01.16ж. К-48 Каденов Адилет Джержинский 27
2365. 13.01.16ж. К-49 Керимкулов Жаныбек Кулакунов
2366. 13.01.16ж. К-50 Керимкулов Өмүрбек Кулакунов
2367. 13.01.16ж. Ж-51 Жакыпбеков Акжол Райымбеков 106
2368. 14.01.16ж. Б-57 Барыктабасова Д. Валиханов 17
2369. 14.01.16ж. К-58 Касмамбетова Г. Озерная 132
2370. 14.01.16ж. Т-62 Табылды уулу Эрлан Жакыпов 64
2371. 14.01.16ж. М-63 Майрамбек уулу Шактыбек
2372. 15.01.16ж. А-65 Амантуров Бактияр Дзержинский 20
2373. 15.01.16ж. Б-66 Батырканова Ализа Стрительная 49/2
2374. 15.01.16ж. Н-69 Нургазиева Айгүл Каралаев 211
2375. 18.01.16ж. Ж-71 Жакыпов Азамат Алиев 87
2376. 18.01.16ж. М-72 Маратов Э. Раимбеков 64
2377. 18.01.16ж. М-73 Маратов М. Раимбеков 64
2378. 18.01.16ж. А-75 Асаналиева Гүлзат Мирная 5
2379. 19.01.16ж. Р-79 Рысбекова Дамира Аманбаев 194/21
2380. 19.01.16ж. Д-82 Дюшебаева Рысбүбү Ысык-Көл 24
2381. 20.01.16ж. О-86 Оболбаев Али Ахунбаев 69
2382. 20.01.16ж. Ы-87 Ырсалиева Карачач Курганная 11
2383. 20.01.16ж. А-88 Ажикеев  Өгөрүш Кулакунов 273
2384. 20.01.16ж. Ж-90 Жунусалиева М. Курмашев 142
2385. 21.01.16ж. С-92 Султаналиева А. Казакбаева 5
2386. 21.01.16ж. К-93

Кулманбетова Саткангүл

Сыдыкова Наргиза

Соң-Көл 7
2387. 21.01.16ж. О-94 Омурчиев Мейман Озерная 362
2388. 21.01.16ж. К-95 Казакова К. Аманбаев 152/2/73
2389. 21.01.16ж. Ш-98 Шамилов Ноорузбай Крупская 30
2390. 22.01.16ж. Н-99 Назаралиева Асел Леонов 36
2391. 22.01.16ж. Б-100 Бейшебаева Асель Темирязов 35
2392. 22.01.16ж. Т-101 Тентиева Тамара Каралаев 84
2393. 22.01.16ж. К-102 Кыдыржанова Диана Гагарин 50/3
2394. 25.01.16ж. Ш-104 Шаршенбеков А. Орозбаева 41/18
2395. 25.01.16ж. А-105 Алиева Г. Орозбаева 41/18
2396. 25.01.16ж. Б-108 Бейшебаева Назгүл Калдыбаев 141
2397. 25.01.16ж. Н-113 Ниязбекова Анара Жумаев 83/18
2398. 26.01.16ж. Ж-121 Жаналиев Нурлан Конституция 49
2399. 26.01.16ж. Б-122 Буудайчиев Кулубек Т-Молдо 202
2400. 27.01.16ж. А-140 Асралиева Чолпон Аманбаев 165/32
2401. 27.01.16ж. Б-142 Бердибеков Гүлжигит Олимпийская 204
2402. 27.01.16ж. Б-143 Бердибеков Тагай Олимпийская 204
2403. 28.01.16ж. Ж-146 Жолдошбеков Чынгызбек Ысык-Көл 12/1
2404. 28.01.16ж. М-148 Мадымуратова Айжамал Үркүнбаева 2
2405. 01.02.16ж. К-156 Кенжебаев Муратбек Аманбаев 163/21
2406. 01.02.16ж. Б-157 Байтикова Атыркүл Транспортная 5
2407. 03.02.16ж. А-165 Акматбеков Эркин
2408. 03.02.16ж. Э-166 Эликова А. Мамбеталиев 88
2409. 03.02.16ж. А-167 Акматбеков  Айнур Почтовая 25
2410. 03.02.16ж. Б-171 Бердалиев  Бактыбек Аманбаев 198/26
2411. 04.02.16ж. Д-172 Карыбекова Динаркүл Өмүр-Көчү 23
2412. 04.02.16ж. А-173 Асыпаев Канатбек Түлөбердиев 28
2413. 04.02.16ж. А-174 Асыпаева Нарина Түлөбердиев 28
2414. 04.02.16ж. И-175 Ибраимова Анара Леонов 49
2415. 04.02.16ж. А-176 Айтбеков Нурлан

Манас 30/26

Говд

0707049282

2416. 08.02.16ж. М-180 Марат уулу Арзымат Аманбаев 192/35
2417. 08.02.16ж. Д-183 Дайырбек кызы Айым

Ак-Өлөң 22

Каза болгон

2418. 08.02.16ж. К-187 Кубанычбекова Айдай Фрунзе 217/22
2419. 08.02.16ж. Т-188 Таджиева Жыпар Водный 16
2420. 08.02.16ж. Б-189 Беккулуева Эльвира Алиев 6
2421. 09.02.16ж. К-194 Кыдырбеков Талантбек Аманбаев 202/41
2422. 09.02.16ж. С-195 Салиева  Р.
2423. 09.02.16ж. К-196 Курумшиева Перизат Курмашев 142
2424. 10.02.16ж. Н-201 Нааматов Кылыч Чапаев 89
2425. 11.02.16ж. Б-205 Бекманов Асылбек Фрунзе 292
2426. 11.02.16ж. Р-206 Рысбекова Айзада Кулакунов 74
2427. 11.02.16ж. А-207 Абдылдаев Болотбек Ат-Башы 24
2428. 11.02.16ж. Ж-208 Жолдошов Саламат Сан-Таш 12
2429. 11.02.16ж. А-209 Азизова Беназир Түмөнов 14
2430. 11.02.16ж. А-210 Азизов Бекжан Түмнов 14
2431. 12.02.16ж. Б-213 Байсалова Рыскан Кызыл-Саз 1/12
2432. 12.02.16ж. С-214 Сопиева Жылдыз Садовая 47
2433. 12.02.16ж. С-215 Сопиев Нурдин Ысык-Көл 274/76
2434. 12.02.16ж. Ж-216 Жаналиева Эльмира Калдыбаев 20
2435. 12.02.16ж. Дж-217 Джаналиева Хасан Садовая 47
2436. 12.02.16ж. С-218 Сыргабаев Бекжан Кум-Төр 17
2437. 15.02.16ж. Д-227 Чакамбаев Доктурбек

Соң-Көл 17/6

Афганец

2438. 15.02.16ж. Ж-228 Жакыпова Чолпон Строительный 73
2439. 15.02.16ж. А-229 Азимжанова  Майрамжан Абдылдаев 10
2440. 16.06.16ж. Б-234 Бакашов Кенжебек Чехов 23
2441. 16.02.16ж. М-235 Мамилов Нурланбек Алиев 81
2442. 16.02.16ж. М-237 Жумаева Сезим Четинди 34
2443. 16.02.16ж. М-239 Мукамбетов Азат Кызыл-Омпол 47
2444. 16.02.16ж. Б-240 Бейшеев Азамат Ахунбаев 78
2445. 16.02.16ж. Б-241 Бейшеева  Саламат Ахунбаев 78
2446. 16.02.16ж. Э-244 Элеменова Нуркыз Чкалов 201/18
2447. 17.02.16ж. И-246 Исаева Аккүл Пролетарская
2448. 17.02.16ж. Э-247 Эшенов Сагынбек Далбаев 22
2449. 17.02.16ж. Ж-248 Жумагулов Чыңыз Тору-Айгыр 75
2450. 17.02.16ж. У-249 Умеров Урмат Чатыр-Көл 134
2451. 17.02.16ж. У-250 Умеров Улан Чатыр-Көл 134
2452. 17.02.16ж. Ж-251 Желдеңов Туратбек Бектуров 9/1
2453. 17.02.16ж. Д-254 Давлетбеков Улукбек Ахунбаев 19
2454. 17.02.16ж. С-255 Сыдыкова Гүнсулу Верхная 38
2455. 18.02.16ж. Т-259 Токтосунова Амина Соң-Көл 6/9
2456. 18.02.16ж. М-260 Малабаева Чынаргүл Соң-Көл 6/9
2457. 18.02.16ж. Н-261 Ниязалева Самара Чкалов 203/5
2458. 19.02.16ж. Т-267 Таалайбекова Альбина Көк Ойрок 79
2459. 19.02.16ж. С-268 Садырбеков Азамат Малдыбаев 5
2460. 08.02.16ж. Т-188 Таджиева Жыпар Водный 16
2461. 22.02.16ж. Т-271 Туратбеков Мырза Гагарин 28/7
2462. 22.02.16ж. Т-272 Турдалиева Гүлзат Гагарин 46/19
2463. 22.02.16ж. А-273 Алиева Назгүль Акимканов 30/1
2464. 22.02.16ж. М-274 Мукамбетова Элина Строительная 17/5
2465. 24.02.16ж. Э-279 Эшмамбетова Гулзина Почтовая 21
2466. 24.02.16ж. Б-281 Бажиев Айкөл Аманбаев 167/21
2467. 25.02.16ж. С-284 Сыдыкбаева Алтынгүл Ахунбаев 117
2468. 25.02.16ж. К-287 Кадырбек уулу Бек Ысык-Көл 272/75
2469. 25.02.16ж. А-289 Абдылдаев Ырысбек Чкалов 100
2470. 29.02.16ж. Т-298 Токтосунов Эсенбек Аманбаев 204/55
2471. 29.02.16ж. Н-300 Ниязалиев Азамат Чкалов 122
2472. 01.03.16ж. Ж-302 Жумагулов Эрлан Дзержинская 11
2473. 01.03.16ж. Д-304 Дыйканбаева Зина Алиев 74
2474. 01.03.16ж. К-308 Кулукеев Айбек Аманбаев 202/19
2475. 01.03.16ж. М-310 Мамбетов Б. Чкалов 151
2476. 02.03.16ж. К-311 Карынбаев Таалай Парковая 8/12
2477. 02.03.16ж. К-312 Карынбаев Асылбек Парковая 8/12
2478. 02.03.16ж. М-313 Малабаева Чынара Парковая 8/12
2479. 02.03.16ж. Т-314 Таалайбеков Эрлан Чкалов 203/14
2480. 02.03.16ж. М-315 Макенова Нургуль Т-молдо 181
2481. 02.03.16ж. Ш-318 Шейшенова Венера Осмонов 136
2482. 03.03.16ж. А-320 Акебаев Алмаз Калдыбаев 49
2483. 03.03.16ж. У-322 Усубакунова Айнакүл Ахунбаев 21
2484. 03.03.16ж. А-326 Абакиров Улан Далбаев 15
2485. 03.03.16ж. М-327 Момбаев Талант Торговая 5
2486. 04.03.16ж. Т-328 Таалайбеков Б. Озерная 418
2487. 04.03.16ж. У-335 Ушумбаев Азамат Озерная 61
2488. 10.03.16ж. Б-345 Барыктабасов Жеңишбек Ахунбаев 116
2489. 10.03.16ж. Р-347 Равшанова Айзат Аманбаев 92
2490. 10.03.16ж. О-349 Осмоналиев Саламат Панфилов 94
2491. 10.03.16ж. С-352 Саталканов Алмаз Озерная 189
2492. 14.03.16ж. С-367 Саламатов Асылбек Чкалова 136
2493. 14.03.16ж. К-374 Кайырбекова Нурайым Матросов 80
2494. 15.03.16ж. И-375 Идирисов Нурсултан Жеңиш 46
2495. 15.03.16ж. И-379 Иманалиев Эсеналы Соң-Көл 8/7
2496. 15.03.16ж. М-382 Маджитов Жанболот

Горный 10

Афганец

2497. 15.03.16ж. М-383 Мамбетов Улан Каралаев 26
2498. 16.03.16ж. А-386 Асанбекова Замира Токтосунов 105
2499. 16.03.16ж. Р-387 Рысмендеева Назира Валиханов 72
2500. 17.03.16ж. Ж-394 Жаманакова Махабат Орто-Токой айылы
2501. 17.03.16ж. Т-399 Тюлегенов Бахтияр Соң-Көл 9/13
2502. 18.03.16ж. Дж-402 Джанузаков Максат Космодемьянская 113
2503. 22.03.16ж. Н-409 Нашарапова Азима Үрүмбаева 11
2504. 23.03.16ж. Т-416 Талипова Асель Озерная 213/2
2505. 23.03.16ж. С-417 Саркеева Аида Жакыпов 44
2506. 23.03.16ж. У-418 Усупканова Айдана Озерная 225/2
2507. 24.03.16ж. О-422 Омралиева Элиза Абдрахманов 300
2508. 24.03.16ж. К-423 Кабылбекова Жаркынай Ысык-Көл 274/43
2509. 28.03.16ж. К-415 Курманбаева Гүльнара Озерная 33
2510. 25.03.16ж. А-431 Асангазиев Адилет Орозбаева 19
2511. 25.03.16ж. Р-432 Рыспеков Өмүрбек Ала-Арча 4
2512. 25.03.16ж. 19/128 Акматова Лена Ч.Айтматов мектеби
2513. 25.03.16ж. 19/128 Бексултанова Бурул Ч.Айтматов мектеби
2514. 25.03.16ж. 19/128 Жантаева Бактыгүл №4 гимназия
2515. 25.03.16ж. 19/128 Жангабылова Забира Ч.Айтматов мектеби
2516. 25.03.16ж. 19/128 Сеитбаева Мээрим №4 гимназия
2517. 25.03.16ж. 19/128 Турсункул кызы Ажаркүл Ч.Айтматов мектеби
2518. 25.03.16ж. 19/128 Отонбаева Калыс Ч.Айтматов мектеби
2519. 25.03.16ж. 19/128 Умарава Алтынкүл Ч.Айтматов мектеби
2520. 25.03.16ж. 19/128 Алышпаева Күлүйпа Ч.Айтматов мектеби
2521. 25.03.16ж. 19/128 Бакиева Айнура Ч.Айтматов мектеби
2522. 25.03.16ж. 19/128 Бабаканова Нурзат Жоогазын бала бакча
2523. 25.03.16ж. 19/128 Абдыразакова Анара Жоогазын бала бакча
2524. 12.02.14ж. 01-20/248 Кушубек уулу Давлет Курмашев 163
2525. 29.03.16ж. И-434 Исаев Сталбек Ат-Башы 26
2526. 29.03.16ж. К-435 Казымов Нурлан Озерная 208
2527. 30.03.16ж. А-445 Адылбекова Жылдыз Көл жээк 6/3
2528. 30.03.16ж. А-446 Адылбеков Эмилбек Приозерная 5/1
2529. 01.04.16ж. Б-455 Бейшеналиева Айзада Дзержинский 9
2530. 01.04.16ж. М-456 Мамбеталиев Тилек Чкалов 56
2531. 01.04.16ж. М-457 Мамбеталиев Нурлан Чкалов 56
2532. 04.04.16ж. Б-463 Батамбекова Талайгүл Промзона 3/5
2533. 06.04.16ж. Т-472 Телимов Н. Дача 6 көчө
2534.              0 06.04.16ж. У-471 Урустөнов Бахтияр Дача
2535. 08.04.16ж. А-483 Арыкова Гульнара Манас 22/5
2536.              0 08.04.16ж. А-484 Азимов Нурбек Кызыл-Саз 2/1
2537. 08.04.16ж. М-489 Мамыркулова  Аида Каралаев 143
2538. 11.04.16ж. Ы-493 Ыпыспаева Кулсүнбүбү Ысык-Көл 274
2539. 12.04.16ж. Ш-498 Шаршекеева Гульзада Манас  24/7
2540. 12.04.16ж. Ы-499

Ырыспаева Жибек

Абдылдаев Актан

Светлая 30
2541. 13.04.16ж. Ж-512 Жамалбеков Жыргалбек Абдрахманов 376
2542. 13.04.16ж. А-517 Алыбеков Адилет Соң-Көл 30/23
2543. 14.04.16ж. Б-520 Бахтыяр кызы Айжан Дзержинский 38
2544. 14.04.16ж. К-521 Кемелова Нуржан Светлая 18
2545. 18.04.16ж. Б-537 Бектемиров Азамат Алиев 52
2546. 18.04.16ж. К-539 Канакбаева Клара Ысык-Көл 274/49
2547. 18.04.16ж. Т-542 Токторбаева Акбермет Калдыбаев 123
2548. 18.04.16ж. Ы-544 Ырысбеков Азамат Калдыбаев 123
2549. 18.04.16ж. С-545 Саламатов Турсунбек Акимканов 136
2550. 18.04.16ж. А-546 Алыбеков Нурэл Аманбаев 137
2551.              1 19.04.16ж. И-547 Исаков Кубанычбек Соң-Көл 4/5
2552. 19.04.16ж. Ж-548 Жамылов Урматбек Фрунзе 14/1
2553. 19.04.16ж. С-549 Султанбеков Бакай Чапаев 135
2554. 20.04.16ж. К-554 Курманалиев Жакшылык Тыныстанов 164/1
2555. 20.04.16ж. К-553 Кокоев Ыктыбай Умуралиев 25
2556. 20.04.16ж. М-552 Исмаилова Нурила Шарипов 31
2557. 20.04.16ж. К-555 Казыбеков Нурлан Жакыпов
2558. 20.04.16ж. С-556 Сакеев Нурбек Конституция 61
2559. 21.04.16ж. Ы-562 Ысматов Кеңеш Орозбаева 46/5
2560. 21.04.16ж. А-565 Акматова Перизат Соң-Көл 32/18
2561. 22.04.16ж. А-573 Асаналиев Азамат Фучик 11
2562. 26.04.16ж. М-584 Мамбетов Улан Кулакунов 86
2563. 26.04.16ж. К-589 Касымова Мая Шарипов 97
2564. 27.04.16ж. М-590 Макенбаев Нурбек Чкалов 203
2565. 27.04.16ж. К-591 Кемелова М. Жакыпов 42
2566. 27.04.16ж. Б-592 Байтикова Чолпон Каралаев 145
2567. 26.04.16ж. С-588 Садыков Төлөгөн Чернышевский 138
2568. 29.04.16ж. Б-597 Басызбеков Аманбек Т-Молдо 183
2569. 29.04.16ж. Ш-598 Шаасанова Раушан Алиев 44а
2570. 29.04.16ж. Т-599 Турдакунова Сагынбүбү Алиев 44а
2571. 29.04.16ж. А-601 Акуев Самат Аманбаев 204/54
2572. 29.04.16ж. Ш-602 Шаасанов Самат Алиев 44 а
2573. 29.04.16ж. 19/182 Алиева Майрамбүбү Гороо вед.спец.
2574. 29.04.16ж. 19/182 Алыбаева Рахат №1 Толстой мектеби
2575. 29.04.16ж. 19/182 Маатова Клара №1 Толстой мектеби
2576. 29.04.16ж. 19/182 Сагалиева Назира №6 Каралаев мектеби
2577. 29.04.16ж. 19/182 Садырова Эльвира №6 Каралаев мектеби
2578. 29.04.16ж. 19/182 Суранчиева Гулюмкан №1 Толстой мектеби
2579. 06.05.16ж. Д-607 Дамиров Адилет Султанов 33
2580. 06.05.16ж. А-608 Асанбаев Игнат Султанов 33
2581. 06.05.16ж. Д-609 Дамирова Фатима Султанов 33
2582. 06.05.16ж. М-610 Матниязов Дамир Султанов 33
2583. 06.05.16ж. С-612 Светов Санжар Осмонов 39
2584. 06.05.16ж. К-613 Керимбаева Жылдыз Соң-Көл 23/10
2585. 07.05.16ж М-618   Гүлбайра Манас 26/15
2586. 07.05.16ж. А-619 Асылбек уулу Азамат Шарипов 97
2587. 26.04.16ж. О-585 Орозакунов Аманбаев 36
2588. 11.05.16ж. Т-623 Тажиев Рустам Казакбаева 15
2589. 11.05.16ж. Б-624 Байсынова Л. Тянь-Шань 18
2590. 11.05.16ж. М-628 Мокеев Канатбек Манас 28/1
2591. 11.05.16ж. А-631 Асанова Гульниза Алиев 143/3
2592. 12.05.16ж. Ж-635 Жаныбеков Таалайбек Фучик 19
2593. 12.05.16ж. Ч-637 Чекиров Болот Акимканов 15
2594. 12.05.16ж. С-638 Стакиев Султан Чкалов 15
2595. 12.05.16ж. С-639 Сыдыкова Айдай Аманбаев 190/19
2596. 12.05.16ж. Т-640 Таалайбекова Альбина Көк-Ойрок 79
2597. 12.05.16ж. Б-645 Бексултанова Гүлкайыр Гагарин 48/35
2598. 16.05.16ж. Б-652 Бейшеналиев Бакыт Орозбаева 39/29
2599. 16.05.16ж. М-659 Мамбетова Наргиза Райымбеков 65
2600. 16.05.16ж. К-660 Кочербаев Чыңгыз Аманбаев 171/28
2601. 16.05.16ж. А-661 Абайылдаев Бакыт Чапаев 30
2602. 16.05.16ж. И-662 Илязов Арген Озерный 212
2603. 16.05.16ж. У-663 Умурзакова Гүльнара
2604. 16.05.16ж. Н-668 Ниязалиев Мирлан Торговый въезд 2 -4
2605. 19.05.16ж. Б-687 Бекболот уулу Сыргак Победа 44
2606. 19.05.16ж. Т-689 Турдубекова Дияна Победа 44
2607. 20.05.16ж. Э-690 Эсенгулов Адылбек Восточная 10
2608. 18.05.16ж. С-671 Суранчиев Мундуз Кызыт-Саз 50
2609. 18.05.16ж. А-675 Абдраева А. Ысык-Көл 36
2610. 18.05.16ж. О-678 Орозалиева Жүрсүн Комсомол 295/3
2611. 19.05.16ж. И-688 Ишенбек уулу Азамат Кызыл-Саз 2/15
2612. 20.05.16ж. К-695 Кыпчакбаева Кымызкан Фучик 37
2613. 20.05.16ж. С-696 Саламатов Талайбек Чатыр-Көл 131
2614. 23.05.16ж. Ө-702 Өмүралиев Таалайбек Ысык-Көл 304
2615. 23.05.16ж. У-704 Усенов Азамат Матросов 34
2616. 26.05.16ж. К-710 Каданова Гүлмира Дзержинский 25
2617. 26.05.16ж. Д-712 Джамакеев Калыбек Солнечная 12
2618. 26.05.16ж. А-715 Асанов К. Гагарин 96
2619. 26.05.16ж. А-716 Асанов Адилет Гагарин 96
2620. 26.05.16ж. Б-717 Бексултанова Гүлкайыр Гагарин 96
2621. 18.05.16ж. Ж-682 Жолдошбаев Мирлан Кызыл-Омпол 23
2622. 18.05.16ж. Ж-682 Жолдошбаева Асель Кызыл-Омпол 23
2623. 27.05.16ж. А-721 Ажекпарова Карима Осмонов 67
2624. 30.05.16ж. А-725 Абдыжапаров Улан Конституция 83
2625. 30.05.16ж. К-728 Каденова Алия Панфилов 27
2626. 31.05.16ж. А-732 Ашыралиев Азият Чкалов 42
2627. 31.05.16ж. А-734 Акматбекова Нуржан Соң-Көл 19
2628. 31.05.16ж. М-735 Майлыкова Бактыгүл Соң-Көл 19
2629. 01.06.19ж. Ж-736 Жолдошбеков Эльдияр Фрунзе 259
2630. 03.06.16ж. М-740 Молдоисаева Асел Соң-Көл 6
2631. 06.06.16ж. Б-748 Бейшеева Жаңыл Валиханов 103
2632. 06.06.16ж. М-749 Муратова Айзада Тоголок-Молдо 213
2633. 06.06.16ж. М-750 Мукамбетова Надира Ахунбаев 101
2634. 06.06.16ж. К-752 Керимбеков Кубатбек Кызыл-Омпол 28
2635. 06.06.16ж. А-754 Адилова Эльза Алиев 42/2
2636. 07.06.16ж. Т-755 Токобаева Айнура Аманбаев 149/29
2637. 08.06.16ж. А-757 Аалиева Айнура Далбаев 31/49
2638. 08.06.16ж. Д-758 Дүйшөнбеков Көлбай Далбаев 31/49
2639. 08.06.16ж. Т-759 Токобаев Санжар Аманбаев 149/29
2640. 08.06.16ж. Ы-760 Ынтымаков Дастан Жакыпов 80
2641. 08.06.16ж. М-761 Мамбеталиева Майрамкүл Турусбеков 34
2642. 08.06.16ж. Т-762 Тарелов Нурсултан Озерная 406
2643. 08.06.16ж. К-765 Кадыркулова Перизат Т-Молдо 130
2644. 08.06.16ж. К-766 Кочкорбаев Алмаз Ысык-Көл 337
2645. 08.06.16ж. А-767 Алмазова Айзада Ысык-Көл 337
2646. 09.06.16ж. У-781 Уметов Руслан Алиев 15
2647. 09.06.16ж. М-794 Мирлан уулу Максат Чкалов 97
2648. 09.06.16ж. И-797 Исакова Асел Пржевалс 22/19
2649. 09.06.16ж. А-779 Абдраев Аскат Чкалов 209/23
2650. 10.06.16ж. Б-802 Бактыбеков Мар Алиев 58
2651. 10.06.16ж. Б-803 Бактыбекова Нурзада Алиев 58
2652. 10.06.16ж. Ж-804 Жаныбек уулу Максат Фрунзе 319/7
2653. 10.06.16ж. Ж-805 Жаныбеков Аскат Фрунзе 319/7
2654. 10.06.16ж. А-806 Акбаров Нурсултан Соң-Көл 24/2
2655. 10.06.16ж. К-807 Камчыбек уулу Руслан Соң-Көл 24/2
2656. 13.06.16ж. Б-823 Богатова Ольга Озерная 146
2657. 15.06.16 К-831 Калиева Анара в/д Алиев 42/2
2658. 15.06.16 С-832 Сатыбалдиева Элизат Калдыбаев 152
2659. 15.06.16 Т-834 Тынчыбеков Нурбек Ысык-Көл  67
2660. 15.06.16 К-835 Камчыбек    уулу Эркинбек Орозбаева 37/2
2661. 15.06.16 Ө-836 Өмүралиев Бекжан в/д Алиев 82
2662. 13.06.16 А-831 Айтмурзаев Азамат

Станционная 3

Баткенец

2663. 17.06.16 И-848 Ибраев Төлөбек Орозбаева 37/20
2664. 17.06.16 И-849 Исматова Арстанбүбү Ысык-Көл 270/41
2665. 17.06.16 К-846 Качкыналиева Нурзат Панфилов 18
2666. 21.06.16 Н-850 Назаралиева Назгүл Мамбеталиев 229
2667. 21.06.16 И-855 Иманкасымова Анара Калбаев 14
2668. 21.06.16 И-856 Итиев  Арсымбек Гагарин 50/26
2669. 22.06.16 С-868 Сейтакунов Толкунбек в/д Западный
2670. 22.06.16 У-876 Усупбаев Адилет Курмашев 161
2671. 22.06.16 С-877 Сыдыков Темирлан Курганная 16
2672. 23.06.16 Н-879 Насирдинов Нурсултан Сан-Таш 10
2673. 23.06.16 О-880 Омурбеков Элдияр Чернышевский 115
2674. 24.06.16 С-892 Саманчиев Руслан Фрунзе 328
2675. 24.06.16 Ж-894 Жумакадыр кызы Салтанат

Арчалуу 3

 

2676. 24.06.16 Ж-893 Жумакадырова Адинай Арчалуу 3
2677. 27.06.16 А-897 Абылова Т.
2678. 23.06.16 Д-878 Дамиров Бакыт Чапаев 38
2679. 30.06.16 М-931 Мукамеров Дамир Чапаев 150
2680. 30.06.16 С-935 Сабыр уулу Нурбек Панфилов 18
2681. 30.06.16 Ж-936 Жыргалбеков Мирлан

Чкалов 203/40

0709306386

2682. 30.06.16 И-937 Иманалиев Руслан Чернышевский 22
2683. 30.06.16 К-938 Курманалиев Улан Турусбеков 47
2684. 30.06.16 А-942 Асанакунов Азамат Чолпон-Ата 90
2685. 30.06.16 А-943 Аскеева Чолпон Чолпон-Ата 90
2686. 04.07.16 М-958 Молдоисаев Н. Соң-Көл 94
2687. 06.07.16 А-964 Абылканов Айбек Матросова 100
2688. 06.07.16 Д-966 Дыйканова Наргиза Манас 22/20
2689. 06.07.16 Ж-967 Жоошбеков Азамат Үркүнбаев 17
2690. 04.07.16 Т-956 Таалайбеков Адилет Конституция 50
2691. 07.07.16 С-976 Садыков Турумбек,Садыкова В. Ысык-Көл 315
2692. 08.07.16 Н-974 Нурдинов А. Аманбаев 198/30
2693. 08.07.16 Ч-975 Чужкелеев Бакыт Мамбеталиев 49
2694. 11.07.16 К-981 Касымалиев Эльдияр Ала-Тоо 13
2695. 11.07.16 К-982 Кубатбек кызы Гулира Ысык-Көл 284/34
2696. 11.07.16 М-983 Маматкулов Доктурбек Аманбаев 147/36
2697. 11.07.16 Б-984 Бараканова Салтанат Ысык-Көл 272/765
2698. 12.07.16 А-990 Абдыбеков Улукбек Кулакунов 16
2699. 12.07.16 А-992 Акматова Гулнура Аманбаев 204/42
2700. 13.07.16 А-994 Акматов Айбек Алиева 64
2701. 13.07.16 А-995 Акматов Мирбек въезд Алиева 64
2702. 14.07.16 И-1001 Иманбекова Сөң-Көл 29/19
2703. 15.07.16 И-1016 Исаков Жаныбек Т.Молдо 152
2704. 15.07.16 Т-1017 Турсунбеков Данияр Соң-Көл 23/17
2705. 18.07.16 Б-1022 Бейшенбекова Эльзада Ысык-Көл 42
2706. 18.07.16 Н-1024 Нурматова Ранахан Абдрахманова 22
2707. 20.07.16 Ю-1027 Юсупов Азат Жеңиш 4
2708. 20.07.16 Ж-1031

Жунушбаева Дамира

Нурланова Наргиза

Т.Молдо  158
2709. 20.07.16 Ш-1033 Шаршеева Махабат Солнечная 114
2710. 20.07.16 К-1039 Канатбек кызы Кундуз Калинина 35/5
2711. 20.07.16 А-1040 Асанов Чынгыз Гагарин 46
2712. 20.07.16 К-1044 Календеров Бактыбек Соң-Көл 4/23
2713. 20.07.16 Н-1045 Нарынбеков Т. Солнечная 74
2714. 20.07.16 С-1049 Султанбай уулу Самат Ысык-Көл 42
2715. 21.07.16 К-1054 Касымова Бермет

Бейшембаев 9/8

Инв 3гр

2716. 21.07.16 К-1055 Касымов Эсенбек Бейшембаев 9/8
2717. 21.07.16 К-1056 Кендирбаев Марат Ахунбаев 94
2718. 21.07.16 У-1057 Усупова Мээрим Жантошева 84
2719. 21.07.16 О-1059 Осмонова Айзада Ахунбаев 94
2720. 21.07.16 А-1061 Асанов Таалайбек Сары-Жаз 1
2721. 21.07.16 Д-1062 Дюшеев Алтынбек Чатыр-Көл 82
2722. 21.07.16 У-1068 Усупова Мунара Жантошев 84
2723. 19.07.16 ЛП-55 Канатбек кызы Кундуз Калинина 35/5
2724. 19.07.16 ЛП-56 Дүйшөбай кызы Света Чехова 23
2725. 19.07.16 ЛП-57 Даяманова Жаңыл Пионерская 133
2726. 22.07.16 А-1069 Асанкадыров Бахтии Водная 15
2727. 26.07.16 Б-1080 Белоненко В.А. Школьная 4
2728. 26.07.16 М-1081 Мурхамбетова Айперим Ысык-Көл 236
2729. 26.07.16 А-1082 Артыкбаева Люба

Фрунзе 374/21

Инв2гр

2730. 26.07.16 Д-1083 Доктурбек кызы Жазира Гагарин 7
2731. 26.07.16 С-1090 Сейтакунов Джыргалбек Запад въезд(2)  16
2732. 26.07.16 Т-1092 Туганбаев Азамат Озерная161
2733. 27.07.16 Т-1096 Тависов Алмаз Октябрская 22
2734. 27.07.16 А-1099 Абдырасулова Айдана Лесная 8/2
2735. 27.07.16 А-1100 Абдылдаев Н. Бейшембаев 54
2736. 27.07.16 Ы-1101 Ыйсагулов Р. Бейшембаев 54
2737. 27.07.16 Ш-1102 Шаршеева А. Абдылдаев 24
2738. 27.07.16 К-1103 Касымакунов Э. Абдылдаев 24
2739. 27.07.16 Ш-1104 Шаршеева Н Абдылдаев 24
2740. 28.07.16 С-1106 Солтонкулов Бакытбек Аманбаев 193/39
2741. 28.07.16 К-1107 Кылычбекова Алина Восточная промз.4/7
2742. 28.07.16 К-1108 Кылычбеков Саламат Жеңиш 1
2743. 01.08.16 Б-1111 Бейшенбекова Эльзада Ысык-Көл 42
2744. 01.08.16 И-1114 Исаева Гүльмира Аманбаева 164/2
2745. 02.08.16 А-1117 Асанакунов Эрбол Почтовая 7
2746. 02.08.16 Т-1118 Талайбеков Бакыт Тоголок-Молдо 15
2747. 02.08.16 С-1120 Сатыбалдиева Каныкей Калдыбаев 152/1
2748. 30.08.16 А-1125 Алтынбеков Айнура Кулакунов 295/5
2749. 02.09.16 Ш-1129 Шермамбетов Адилет Аманбаев 118
2750. 03.08.16 С-1132 Сатаева Элмира Светлая 83/8
2751. 04.08.16 У-1138 Усупова Айжан Алиев 129
2752. 05.08.16 С-1139 Сыдыков Жумабек Строительная 5/3
2753. 10.08.16 Ш-1164 Шаршеева Элмира Калинин 35/8
2754. 10.08.16 С-1165 Саматов Акыл Кулакунов 265
2755. 11.08.16 А-1170 Асанкадырова Эльвира Жеңиш 21
2756. 11.08.16 А-1171 Асаналиев Эльдияр Жеңиш 21
2757. 11.08.16 А-1173 Алымбеков Каныбек Соң-Көл 33/57
2758. 11.08.16 А-1172 Асаналиева Айгүл Жеңиш 21
2759. 12.08.16 И-1176 Ишенбекова Айдана Ысык-Көл 266/10
2760. 15.08.16 К-1178 Кыдыков Адылбек Мамбеталиев 36
2761. 16.08.16 Э-1182 Эгембердиева Индира Аманбаев 173/23
2762. 16.08.16 М-1185 Мукаев Азат Ысык-Көл 250
2763. 16.08.16 ЛП-70 Карасаева Карачач Аманбаев 173/31
2764. 18.08.16 М-1191 Мукашов Бекназар Турусбеков 18
2765. 19.08.16 К-1192 Уланбек Панфилов 18
2766. 19.08.16 Э-1193 Эркимбаев Эрмек Зелёная 8
2767. 22.08.16 Б-1196 Байсеркеев Замир Аманбаев 163/24
2768. 23.08.16 ЛП-82 Рысалиева Анара Фрунзе 15
2769. 24.08.16 Ж-1209 Жумаев Кубатбек Алиев 64
2770. 24.08.16 С-1210 Сыдыкова Самара Панфилов 89
2771. 24.08.16 М-1211 Модоканова Чынара Бектуров 5
2772. 24.08.16 К-1214 Касмакунов  Марс

Почтовая 24

Чернобль

2773. 25.08.16 Ө-1216 Өмүрбек кызы Мээрим Аманбаев 171/9
2774. 25.08.16 А-1219 Акиев Рахимбек Конституция 108
2775. 02.08.16 Э-1230 Эмильбеков Азирет Аманбаев 118
2776. 02.08.16 Э-1231 Эмильбеков Азамат Аманбаев 118
2777. 02.08.16 К-1233 Кылычбеков Алмаз Мамбеталиев 110
2778. 08.09.16 Т-1244 Төлөсүнов Жаныбек Райымбеков 76
2779. 09.09.16 Э-1247 Эркинбеков Темирлан Алиев 113
2780. 09.09.16 М-1248 Молдоканова Назира Чкалов 8
2781. 13.09.16 Ж-1250 Жаныбеков Мирлан Мамбеталиев 180
2782. 13.09.16 Т-1251 Токоноев Шайлообек Мамбеталиев 180
2783. 13.09.16 А-1252 Абдылдаев Казакбай Чкалов 100
2784. 13.09.16 Б-1253 Батыков Бекмырза Тоголок-Молдо 37/3
2785. 14.09.16 У-1254 Усупбаев Саламат Соң-Көл 15/6
2786. 15.09.16 О-1263 Омурбекова Жумагүл Токтосунов 151
2787. 19.09.16 М-1279 Муканалиев Улан Партовая 9
2788. 19.09.16 А-1284 Аблас кызы Асел Озерная 80
2789. 19.09.16 Ж-1285 Жусупова Бурул Мамбеталиев 229
2790. 26.08.16 М-1221 Маратбеков Сүйүнбек Южный 5
2791. 20.09.16 А-1291

Айтбеков Таалайбек

Джумакунова Забира

Чапаев 101/25

Инв 2гр

2792. 20.09.16 З-1292 Закиров Каныбек Казакбаева 8
2793. 20.09.16 З-1293 Закиров Кайратбек Казакбаева 8
2794. 20.09.16 З-1294 Закиров Талантбек Казакбаева 8
2795. 21.09.16 К-1302 Кариев Алдаярбек Шарипов 221
2796. 21.09.16 Ж-1303 Жайчиев Казыбек Раимбеков 74
2797. 21.09.16 О-1305 Омуракунов Руслан Ала-Тоо 10
2798. 21.09.16 Д-1306 Дүйшөнкадырова Айпери Ала-Тоо 10
2799. 21.09.16 Ж-1307 Мамбетов Жумабек Чатыр-Көл 106
2800. 23.09.16 О-1312 Өмүралиев Алмазбек

Олимпийская 69

Баткенец

0701200113

2801. 26.09.16 К-1318 Карагулов  Кубатбек Казакбаев 135
2802. 03.10.16 А-1348 Акматалиев Таалайбек Озерная 309
2803. 04.10.16 ЛП-111 Орозбаева Зууракан Ысык-Көл 185/17
2804. 04.10.16 К-1352 Кутмидинова Гульнаир Кулакунов 212/3
2805. 04.10.16 А-1353 Азимов Гульнура Кулакунов 212/3
2806. 04.10.16 М-1355 Мурзабеков Улукман Аманбаев 204/1
2807. 05.10.16 А-1366 Акжолтоева Д. Космодемьянская 66/1
2808. 05.10.16 Т-1367 Турдалиев Адилет Осмонов 120
2809. 07.10.16 М-1377 Мамбетжанов Тынчтыкбек Горный 9
2810. 07.10.16 Т-1380 Токоева Галина Калмак-Ашуу 10
2811. 10.10.19 А-1382 Асаналиева Бактыгүл Ысык-Көл 272/23
2812. 12.10.16 Б-1393 Баяманова Жаңыл Калдыбаев 133
2813. 12.10.16 А-1395 Асанбаева Жыпар

Озерная 167/8

Авария

2814. 12.10.16 Б-1397 Бейшеева Жумабүбү Соң-Көл 32/16
2815. 17.10.16 А-1408 Ахмет кызы Наргиза

Орозбаева 21

Круг сирот

Инв 2гр

2816. 18.10.16 М-1419 Мукамбетова Керемет Чатыр-Көл  94
2817. 18.10.16 А-1420 Акымбеков Мирлан Чатыр-Көл 94
2818. 21.10.16 Р-1439 Рахманов Эмиль Каралаев 148
2819. 24.10.16 М-1444 Монгубаева Жайлоокан Фрунзе 374
2820. 24.10.16 А-1441 Абакиров Кубанычбек
2821. 22.09.16 15/281 Жапарова Атыркул Келечек б/бакча
2822. 22.09.16 15/281 Элебесова Каныкей Каралаев мектеби
2823. 27.10.16 А-1471 Адисакунов Алмаз Аманбаев 165/38
2824. 31.10.16 Н-1484 Назаралиева Аида Мамбеталиев 229
2825. 31.10.16 Б-1491 Баялиева Мээрим Далбаев 31/27
2826. 18.10.16 ЛП-130 Тилек кызы Чолпон

Аманбаева 204-1

Эгиз  балдары  бар

2827. 18.10.16 ЛП-131 Тойчиева Жаңыл Т-Молдо 152
2828. 25.10.16 ЛП-140 Кудайберген Адурахим Чапаев 138
2829. 10.11.16 Б-1531 Баяманова Мээрим
2830. 10.11.16 А-1536 Абдышова Махабад Орозова 12
2831. 11.11.16 Ш-1540 Шаршеева Н.
2832. 11.11.16 С-1543 Саламатов Асылбек Каралаев 171
2833. 11.11.16 К-1544 Канатбек кызы Айжамал Чатыр-Көл 131/2
2834. 14.11.16 Т-1555 Турсуниязов Курманбек Озерная 336
2835. 14.11.16 И-1556 Исмаилова  Фарида Жантөшов 13
2836. 17.11.16 У-1583 Усупов Замирбек Соң-Көл 30/17
2837. 17.11.16 Р-1589 Рысалиева Назгүл Конституция 79
2838. 16.11.16 ЛП-155 Кадырбердиева Чолпонай Строительная 41/2
2839. 24.11.16 И-1611 Илебаева Сагын Соң-Көл 5
2840. 24.11.16 Т-1612 Тюменбаева Алиса Кулакунов 243
2841. 25.11.16 О-1617 Ормонов Урмат Соң-Көл 7/7
2842. 21.11.16 С-1594 Сергеев Андрей Орозбаева 42/5
2843. 01.12.16 А-1633 Аямудинов Алмасбек Курмашев 33
2844. 01.12.16 З-1634 Закиров Талант Курмашев 33
2845. 01.12.16 Д-1635 Дюшеналиева Акбермет

Ахунбаев 40

Инв 3гр

2846. 06.12.16 А-1644 Алыбекова Динара Степной 18
2847. 08.12.16 Э-1663 Элеманов Адилет Спортивная 3
2848. 08.12.16 У-1664 Усюков Калыс Чкалов 72
2849. 08.12.16 С-1669 Сыдыков Ырыскелди Озерная 16
2850. 13.12.16 Н-1676 Намазова Чынара Ысык-Көл 278
2851. 13.12.16 А-1679 Акматова Дильбара Бозов 20
2852. 13.12.16 К-1680 Кыдыров Канатбек Бозов 20
2853. 13.12.16 И-1681 Ишеналиев Нурлан С.Лазо 24
2854. 28.12.16 Ж-1755 Жакыпов Азамат Строительная 73
2855. 29.11.16 ЛП-170 Муратбеков Керез Аманбаев 121/20
2856. 29.11.16 ЛП-171 Кокеева Майрам С.Лазо 47
2857. 06.12.16 ЛП-188 Абдыразаков  Шаршен Матросов 118
2858. 19.12.16 Б-1702 Бейшеев Таалайбек Чехов 9
2859. 19.12.16 К-1703 Калиева Динаркүл

Аманбаев 171/13

Инв 1 гр

0708280075

2860. 20.12.16 Ж-1708 Жылкайдаров Азамат Калинин 35/35
2861. 20.12.16 К-1709 Келдибекова Наима Тору-Айгыр 19
2862. 22.12.16 М-1726 Мамбетжанов Тынчтык Горный 13
2863. 22.12.16 О-1727 Олжобаев Тилек Чолпон-Ата 70
2864. 22.12.16 Б-1728 Баратова Махабат Чолпон-Ата 70
2865. 26.12.16 С-1735 Садыков Бегимай Чернышев 29/2
2866. 26.12.16 К-1739 Канатбек кызы Гулнура Акиев 12
2867. 27.12.16 А-1743 Абдрахманова Айжан Раимбеков 55
2868. 27.12.16 А-1749 Абдраимов Жолдош Аманбаев 163/64
2869. 28.12.16 О-1752 Орозов Мыктыбек Аманбаев 164/2
2870. 28.12.16 А-1753 Абдылдабек уулу Бактияр Токтосунов 181
2871. 28.12.16 Т-1756 Токтосунова Бурма Приозерная 46
2872. 30.12.16 А-1758 Абдылдаева Алина Чапаев 114
2873. 05.01.17 С-06 Садыкова Бегимай Чернышев  29/2
2874. 06.01.17 К-08 Кротов В. Чуйский въезд 10
2875. 10.01.17 Б-26 Байтиков Э. Манас 41
2876. 11.01.17 Б-29 Букарбаева Алмагүл Строительная 55/3
2877. 11.01.17 Дж-31 Джумагулов Адилет Ахунбаев 91
2878. 11.01.17 А-32 Айтакун кызы Гүлбарчын Приозерная 43
2879. 11.01.17 Б-33 Байышов Саламат Приозерный 47
2880. 11.01.17 К-42 Кожобекова Лира Ахунбаев 91
2881. 12.01.17 Ж-46 Жоошбаев Кылыч Аманбаев 173
2882. 13.01.17 Ч-52 Чоноев Адилет Калдыбаев 160/1
2883. 13.01.17 Ч-52 Чоноев Адилет Калдыбаев 160/1
2884. 16.01.17 С-57 Султанов Талгат Кулакунов 8/2
2885. 16.01.17 М-66 Максат уулу Эламан Казакбаева 39
2886. 17.01.17 С-70 Сыртбек  уулу Рысбек Казакбаева 86
2887. 17.01.17 У-71 Убыкеева Нуржан Казакбаева 86
2888. 17.01.17 У-72 Убукеева Эрмек Казакбаева 86
2889. 17.01.17 С-73 Сапьянов Бактияр Конституция 86
2890. 19.01.17 Р-94 Расулов Таалайбек Осмонов 162
2891. 19.01.17 Ж-95 Жамашов Баатыр Осмонов 162
2892. 19.01.17 К-96 Карабеков Махабат Орозбаева 42/1
2893. 20.01.17 Т-101 Телепбергенов Бактыбек Конституц 14
2894. 20.01.17 К-103 Канатбекова Аделья Океев 181/16
2895. 20.01.17 Т-106 Тазабекова Махабат Ысык-Кол 28
2896. 23.01.17 Т-121 Турдалиева Саида Осмонов 120
2897. 24.01.17 К-126 Кадырова Канымбубу

Грибоедова 10/5

Жетим балдарына

2898. 24.01.17 Д-129 Дайрабаева  Айгул Сон-Кол 15
2899. 24.01.17 Б-132 Болотбеков Самат Чкалова 62
2900. 24.01.17 ЛП-19 Тойчиева Жаныл Т-Молдо 152
2901. 24.01.17 ЛП-18 Дюшебаева Рысбубу Ысык-кол 24
2902. 16.01.17 К-63 Курманалиев Улан Омур кочу 58
2903. 27.01.17 Б-146 Бектуров Айбек С.лазо 33
2904. 27.01.17 К-147 Касенова Наргис Ахунбаев 76
2905. 27.01.17 К-148 Касенова Аида Ахунбаева 76
2906. 27.01.17 К-149 Кадаалы уулу Улан Чкалова 136
2907. 31.01.17 Б-164 Байсеитова Эстегул Жумаев 56
2908. 31.01.17 Т-171 Төлөев Канат Турусбекова 56/2
2909. 31.01.17 Б-172 Байсеитов Бакыт Сон-Көл 31/34
2910. 31.01.17 С-175 Серкебаев Саламат Ысык-Көл 270/31
2911. 31.01.17 Т-176 Тимуров Эркинбек Сон-Көл 33/31
2912. 31.01.17 С-178 Сейталиев Майрамбек Шарипов 82
2913. 31.01.17 А-181 Абдылдаев А. Матросова 16
2914. 01.02.17 А-187 Асангазиев Самат Орозбаева 19
2915. 03.02.17 Т-199 Турсунов Айтбек Калинина 35/31
2916. 06.02.17. А-204 Азыкова  Рахат Кулакунов 297/18
2917. 06.02.17 М-205 Митрошина Жылдыз Манас 22/53
2918. 06.02.17 Б-210 Базарбаев Сүйүнбек Казакбаева 131
2919. 07.02.17 ЛП-36 Туйлекеева Гулайым Калдыбаев 10
2920. 07.02.17 Т-217 Ташиев Адилет Абдрахманов 217/83
2921. 09.02.17 С-225 Сатыбалдиев Таалайбек Ысык-Көл 265
2922. 14.02.17 Т-251 Токобаева Бактыгул Чкалова 203/18
2923. 14.02.17 А-256 Асанбеков Акжолтой

Крупская 43

круг  сирот

0705014848

2924. 14.02.17 К-245 Казыбекова Жазира Аманбаев 68
2925. 15.02.17 С-266 Сатаров Канышай Аманбаев 161/17
2926. 15.02.17 Эшенова  Назгуль Эшеновна Сон-Кол   11/24
2927. 16.02.17 Дж-269 Джусупов Эрлан Песчанная 10
2928. 15.02.17 Э-261 Эсен уулу Максат Озерная 38
2929. 17.02.17 Т-275 Турсунбеков Изат Ысык-Көл 266/2
2930. 17.02.17 О-278 Осмонов Руслан Сон-Көл 21
2931. 17.02.17 А-279 Алпаров Данияр Токтосунов 99
2932. 20.02.17 Т-281 Токтосунов А. Алиева в-д 42/2
2933. 20.02.17 К-282 Карагулов Б. Алиева в-д 42/2
2934. 20.02.17 М-287 Мамытова Каныкей Курмашев 76
2935. 21.02.17 К-292 Керимкулов Дастан Сон-кол 20
2936. 21.02.17 С-293 Сарбагышев Бахтияр Каралев 170
2937. 21.02.17 К-300 Калмалиева Сонунбубу Сон-Кол 19/2
2938. 21.02.17 М-303 Мамытов Улукбек Курмашева 76
2939. 22.02.17 М-315 Жолдошбек уулу Азамат Кулакунов 212/17
2940. 24.02.17 А-319 Акматова Бурул Аманбаев 66
2941. 24.02.17 Ж-320 Жунусов Эрнис Сон-Кол 31/17
2942. 24.02.17 С-327 Сарбагышева Медина Жакыпов 79
2943. 24.02.17 Б-337 Батырканова Аида Кум-тор 11
2944. 27.02.17 Т-338 Токторбаев Нурбек
2945. 27.02.17 А-339 Айдарова Жайнагул
2946. 27.02.17 Б-341 Батырканов Марс Кумтор 11
2947. 27.02.17 И-342 Исаков Жумабек Бозов 3
2948. 21.02.17 ЛП-41 Омурзаков Сотонбек Сон-кол 23/11
2949. 28.02.17 У-353 Усупова  Айнура Олимпийская 19
2950. 01.03.17 С-359 Сталбеков Максат Султанов 60
2951. 01.03.17 К-365 Кадыров Адилет Грибоедова 10/5
2952. 02.03.17 Ж-370 Жалжакеева Майдакан Сон-Кол 10/1
2953. 03.03.17 Б-377 Байшериева Айнура Песчанная 9
2954. 06.03.17 А-384 Абдырахманова Асель Калдыбаева 67
2955. 10.03.17 У-395 Улумбекова Венера Озерная 424
2956. 10.03.17 А-396 Асакеев К. Озерная 424
2957. 13.03.17 К-403 Кыдырова Тахмина Бозов 20
2958. 13.03.17 Т-406 Тюнгатаров Элдияр Строительная 17/3
2959. 13.03.17 М-412 Мамданбеков Ислам Алма-Атинская 3
2960. 13.03.17 М-414 Мамакеева Ж. Аманбаева 179
2961. 14.03.17 К-420 Кубанычбекова Нурай Мира 6-1
2962. 14.03.17 С-425 Саадатов  Эрмек Кочкор 12
2963. 15.03.17 А-432 Абитов Замирбек Тюлебердиева 46
2964. 15.03.17 К-433 Камчыбекова  Гулина Конституц 81
2965. 23.03.17 К-459 Карыбаев Асанбек Достук 7
2966. 23.03.17 Б-460 Бейшембиев Элдияр Ахунбаев 8
2967. 23.03.17 А-461 Акишев Урмат Камчыбекович Орозбаева 37/2
2968. 23.03.17 Б-463 Бектуров Данияр Сон-Кол 31/1
2969. 23.03.17 А-464 Асизбекова Бермет Сон-кол 31/1
2970. 23.03.17 К-465 Кубанычбеков Атайбек Валиханов 32
2971. 23.03.17 Т-466 Турусбеков Жакшылык Кубанычбекович Валиханова 32
2972. 23.03.17 К-467 Кылычев Адилет Алмабекович Калинина 27
2973. 23.03.17 Б-468 Белеков Кыял Кызыл- саз 1-1
2974. 27.03.17 Г-481 Тентимишов Марат Крупская 51
2975. 27.03.17 М-490 Мусуралиева Жылдыз Иссык-Кульская 9
2976. 28.03.17 Б-496 Бакирова Бегайым Иссык-Кульская 266/2
2977. 28.03.17 Т-499 Төлөгөнов Талантбек Аманбаева 171/2
2978. 28.03.17 К-502 Кендербаев Чойбек Иссык-Кульская 335
2979. 28.03.17 М-497 Мамытов Турсунбек И-Кульская 266/2
2980. 30.03.17 К-512 Касманбетов Турсунбүбү Фрунзе 211/19
2981. 03.04.17 А-528 Асанкожоев Азамат Олимпийская 168/1
2982. 03.04.17 Дж-529 Джумабек у Максат Олимпийская 168/1
2983. 03.04.17 А-530 Асанкожоев Талант Олимпийская 168/1
2984. 03.04.17 К-531

Касмамбетов Р.

Мукамбетов Чынтемир

АӨБ төрагасы  №2
2985. 03.04.17 О-532 Оңолбаев Эрнист Тилекматович Ж.Султанов 28
2986. 03.04.17 Б-533 Бараков Т.Д. Валиханова 50
2987. 10.04.17 А-562 Алышбаев Алмазбек Фучик 17
2988. 11.04.17 И-568 Исмаил уулу Ринат Кулакунов 280
2989. 12.04.17 Ш-581 Шакенов Улан Кабаевич Аманбаев 152-9
2990. 13.04.17 Т-585 Тасмаева Батма Токтошевна Орозбаева 42
2991. 13.04.17 Р-586 Рахманов Камил Мэлсович Каралаев 148
2992. 14.04.17 Т-595 Токтогулов Азамат Курманбекович Гагарин 48-26
2993. 17.04.17 Ж-603 Жумалиев Жакып Аманбаев 164-1
2994. 18.04.17 О-605 Осмонов Өмүрбек  Жумакеримович Нарынское шоссе 17
2995. 18.04.17 ЛП-70 Түмөнбаева Бактыгүл  Жумабековна Нарынское шоссе 17
2996. 20.04.17 О-623 Олжобаева А. Манас 26/3
2997. 27.04.17 Б-632 Бейшебаева Д.У. Чкалова 203/7
2998. 25.04.17 К-645 Козубекова Майрамкул Кулакунова 200/7
2999. 25.04.17 А-648 Алипов Амантур Т-Молдо 89
3000. 25.04.17 Ш-654 Шаршеев С.К. Т.Океев 268/42
3001. 02.05.17 И-657

Ибраимакунов Султанбек

Ибримакунов Сүйүнбек

Т.Молдо 109
3002. 27.04.17 Н-658 Ниязалиев Абдыбек Чолпон-Ата 49
3003. 28.04.17 С-662 Саякбаев Садыр Фрунзе-198-3
3004. 28.04.17 К-663 Кокоева Айнура Солнечная 105
3005. 28.04.17 Б-665 Бектемиров Адилет З.Казакбаева 176
3006. 02.05.17 ЛП-72 Маданбекова Назира

Далбаева 29/15

0707173288

Матьодиноч

3007. 03.05.17 С-674 Сейтакунов Нуралы Западная въезд 2-16
3008. 12.05.17 Ж-687

 

Чынаркул

Светлая 83-5
3009. 12.05.17 М-689 Мамытов Байболот Транспортная 6
3010. 12.05.17 Т-693 Тагаев Талгарбек Турусбекова 13
3011. 12.05.17 Б-695 Барыктабасова Клара Абдылдаев 27
3012. 12.05.17 Дж-698 Джортушев Дастан Осмонова 73
3013. 15.05.17 С-702 Султангазиева Жазгул Аманбаев 65
3014. 15.05.17 Ж-703 Жакыпбаева Айда Чернышевская 17
3015. 16.05.17 ЛП-106 Төлөгөнова Бактыгул Озерная 60
3016. 16.05.17 Ж-714 Жумабекова Махабат Фрунзе 21-4
3017. 22.05.17 А-739 Айсаев Нурлан Конституционная 56
3018. 23.05.17 Б-743 Бараканов Азамат Ахунбаев 113
3019. 23.05.17 М-744 Мамытбаев Жылдызбек Строительная 69
3020. 25.05.17 У-753 Усупбекова Акжолтой Чуй 16
3021. 10.05.17 Б-678 Баатырбек  уулу Урмат Аманбаев 149-20
3022. 07.06.17 Ш-828 Шакенов Толкунбек Мичурин 18
3023. 07.06.17 Ш-832 Шакенов Жаркынбек Мичурин 18
3024. 07.06.17 А-834 Асанов Азамат К.Акимканов 48
3025. 08.06.17 А-835 Асаналиев Азат Олимпийская 63
3026. 08.06.17 А-836 Асаналиев Азамат Олимпийская 63
3027. 29.05.17 С-764 Сокеев Азатбек Жумабекович Строительная 29
3028. 31.05.17 У-775 Усупкожоева Асель З.Космодемьянская 38
3029. 01.06.17 К-780 Козубеков Бакытбек Өмүр көчү 46
3030. 02.06.17 Т-786 Токтакунов Азамат Чернышевская 33
3031. 02.06.17 Т-787 Токтакунов Саламат Чернышевская 33
3032. 02.06.17 Т-788 Токтакунова Марал Чернышевская 33
3033. 09.06.17 А-848 Акылбекова Элиза Таш-Сарай
3034. 09.06.17 Б-850 Бердибаева Жылдыз Абдрахманова 396-3
3035. 09.06.17 А-852 Абдесова Бурул Шарипов 216
3036. 12.06.17 И-855 Исабеков Урмат Абдрахманов 128
3037. 13.06.17 Ч-873 Чомоев Эрлан Лесная 4
3038. 13.06.17 Ч-878 Чоконоева Чынара Каралаева 175
3039. 15.06.17 И-886 Иманов Кайрат Ат-Башы 38
3040. 30.05.17 А-769 Абдылдабеков Акжолтой Сары-Челек 59
3041. 20.06.17 ЛП-130 Дуйшеева Гульназар Каралаев 165
3042. 20.06.17 ЛП-131 Бердибаева Рахат Фрунзе-398-3
3043. 20.06.17 ЛП-134 Шейшеева Жылдыз Строительная 17/9
3044. 20.06.17 ЛП-134 Тойлокеева Гулайым Пионерская 10
3045. 20.06.17 М-911 Мамытова Назик Светлая 56
3046. 20.06.17 А-912 Ашымбаева Фонара Жакыпова 15
3047. 20.06.17 К-918 Качкын уулу Мирбек Жениш 49
3048. 22.06.17 А-931 Абакирова Мира Т.Океев 133
3049. 22.06.17 А-932 Абакиров Калыс Т.Океев 133
3050. 22.06.17 К-933 Карыбекова Мээрим Аманбаев 202-12
3051. 22.06.17 А-940 Адылбекова Наргиза Солнечная 118
3052. 22.06.17 К-934 Канатбеков А. Турусбеков 12
3053. 23.06.17 Ы-949 Ырысалиева Гульбара Сон-Көл 6-8
3054. 27.06.17 А-951 Асаналиев Жолдошбек Озерная 28
3055. 27.06.17 А-952 Айдаралиева Нарынкул Ала-Тоо 20
3056. 27.06.17 Т-956 Таалайбек Жамбыл Чолпон-Ата 85
3057. 28.06.17 Т-961 Темирбеков Эрмек Алма-Ата 12
3058. 28.06.17 Т-962 Темирбеков Бактияр Алма-Ата 12
3059. 28.06.17 У-963 Тюлеева  Махабат Фрунзе 103
3060. 30.06.17 Б-970 Бараканова Зарина Ахунбаева 113
3061. 30.06.17 Б-971 Бараканова Наргиза Ахунбаева 113
3062. 30.06.17 М-972 Муталипова Кундуз Фрунзе 398/3
3063. 30.06.17 К-973 Керимов  Тилекмат Кулакунов 212-75
3064. 30.06.17 Т-983 Таалайбеков Айбек Валиханов 30
3065. 04.07.17 Ш-992 Шейшеева Кенже Строительная 17/9
3066. 04.07.17 М-995 Муңайтпасов Жумадил Валиханов 103
3067. 04.07.17 А-999 Абдышова Үмүтай Валиханов 103
3068. 04.07.17 А-1000 Асанбеков А. С.Жумаев 77
3069. 05.07.17 Б-1006 Бакашев Н. Мамбеталиев 81
3070. 06.07.17 Кл-1008 Чоробаев Сапарбек Раимбеков 100
3071. 10.07.17 Ж-1014 Жолалиев Рыскул Ысык-Көл 265
3072. 11.07.17 З-1015 Замирбек кызы Нуркыз Крупская 21
3073. 11.07.17 М-1018 Малабеков Медербек т50-36
3074. 13.07.17 К-1025 Каныбеков Аскар Курмашева 106
3075. 19.07.17 Ш-1046 Шаршеналиев Дастан Сон-Кол мкр 27-11
3076. 19.07.17 Б-1045 Бозбаев А.С.
3077. 20.07.17 А-1049 Аманов Жанышбек Сон-Көл мкр 17-25
3078. 04.07.17 ЛП-145 Жаанбаева Нурай Траспортная 23
3079. 24.07.17 М-1064 Маликов Максат Кулакунов 30
3080. 26.07.17 А-1083 Абыкеев Бактыбек Аманбаев 161-3
3081. 31.07.17 О-1094 Омуралиева Бекжан Алиева въезд82
3082. 31.07.17 К-1099 Келдибеков Токтоболот Олимпийская 204
3083. 31.07.17 И-1100 Иман кызы Гулнура Олимпийская 204
3084. 31.07.17 Ы-1101 Ырыспаев Жоодарбешим Олимпийская 204
3085. 01.08.17 З-1105 Зайырбекова Чолпонай Валиханова 68
3086. 01.08.17 М-1110 Мукамбетов Бакытбек Жениш 22
3087. 01.08.17 Э-1109 Эсеналиева Айгул Аманбаев 204-46
3088. 01.08.17 К-1112 Койчубаева Кулуйпа Жакыпов 11
3089. 25.07.17 А-1078 Абдымомунов Нурзат Панфилова 34
3090. 03.08.17 М-1121 Матазов К.Э. Ысык-Кол 181/70
3091. 03.08.17 Т-1123 Токтакунова Жаркынай Валиханов 68
3092. 03.08.17 А-1125 Аскарбек уулу Ренат Сон-кол 32/41
3093. 03.08.17 Т-1126 Таалайбеков Байтик Акимканов 150
3094. 03.08.17 Т-1127 Таалайбеков Керемет Акимканов 150
3095. 03.08.17 А-1128 Абыкеев Эдил Крупская 35
3096. 04.08.17 С-1135 Сатыбалдиева Айганыш Калдыбаева 29
3097. 08.08.17 Т-1150 Турсуниязов Курманбек Ысык-кол 336
3098. 01.08.17 ЛП-150 Габбасов Чынгыз Абдрахманов 257
3099. 01.08.17 ЛП-150 Богданова  Валентина ПСК “Абрикос” 2-3
3100. 11.08.17 К-1163 Коримбаев Альбина Аманбаев 184-10
3101. 11.08.17 М-1165 Молдобаев Чынгыз Космодемьянская 30
3102. 11.08.17 А-1166 Асыкбаева Рахима Казакбаева 173
3103. 15.08.17 Д-1174 Дуйшеева Нургул Аманбаев 204-16
3104. 15.08.17 Т-1176 Төлөбаева Галя Гагарина 48-53
3105. 22.08.17 О-1186 Озубекова Тинатин Орто-Токой
3106. 06.03.19 01-23/315 Караева Айгуль Аманбаева 202/17

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://balykchy.kg/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-27_00-20-18-min.jpg);background-color: #3b484e;background-size: contain;background-position: left center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}